Feedback Form

  

Oprettet: 06-04-2018

Attestation af økologiske omlægningsplaner

Omlægningsplanen i ansøgning om autorisation til økologi skal, inden den sendes til Landbrugsstyrelsen, være attesteret af en konsulent, der er godkendt af SEGES Økologi Innovation.

At planen er attesteret af en konsulent er ingen garanti for, at den bliver godkendt af Landbrugsstyrelsen, men er et vigtigt step til at sikre, at den er fagligt fornuftig. Konsulenten har mulighed for at give anmærkninger i forbindelse med attestationen, hvis det skønnes, at planen på nogle punkter er problematisk.

Listen over attestationskonsulenter kan ses her.

Ansøgning om at blive godkendt

Konsulenter, der ønsker at blive godkendt til at attestere økologiske omlægningsplaner, skal anmode om dette i et brev eller på mail stilet til:

SEGES Økologi Innovation
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
anba@seges.dk

Brevet skal indeholde oplysninger om konsulentens erfaringer med rådgivning om økologisk produktion, samt en anbefaling fra konsulentens chef eller en erfaren økologikonsulent, så SEGES kan vurdere, om følgende kriterier er tilfredsstillende opfyldt:

  1. Har udarbejdet omlægningsplaner
  2. Har arbejdet med økologisk rådgivning for et antal økologiske landmænd i mindst ét år
  3. Har deltaget i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug
  4. Har deltaget i Introkursus for nye økologikonsulenter på SEGES

Godkendelsesprocedure

Ansøgningen kan indsendes hele året.

Kriterier for opretholdelse

For at opretholde godkendelsen til at attestere økologiske omlægningsplaner, er det et krav at deltage i relevante kurser og fagdage om økologisk jordbrug, og mindst hvert tredje år at deltage i Regeldag for økologikonsulenter. SEGES Økologi Innovation vil løbende vurdere om kriterierne for at opretholde attestationsretten er opfyldt.

 

 

 

Sidst bekræftet: 14-08-2019 Oprettet: 06-04-2018 Revideret: 06-04-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
12.12.19
07.01.2020: Aktuel økologi
Kursusdag designet til kvæg-, plante- og driftsøkonomirådgivere, der arbejder med økologiske landbrug.
06.12.19
Årets gang i Den økologiske frødatabase
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase er d. 15. november skiftet til at vi...
20.11.19
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler fra 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
15.11.19