Oprettet: 29-02-2016
Revideret: 11-10-2019

Økologikonsulenter

Her finder du en liste over økologikonsulenter i Danmark med speciale indenfor planteavl, kvæg, svin, fjerkræ, gartneri og økonomi. De enkelte rådgivningsvirksomheder og foreninger har leveret oplysninger om deres konsulenter til listen.

Rettelser eller tilføjelser til listen kan sendes til Linda Rosager Duve, E lrd@seges.dk

Klik på en virksomhed eller en forening i oversigten for at få et overblik over deres konsulenter og de fagområder de udbyder rådgivning indenfor.

 

AgriNord Kontaktoplysninger Arbejdsområder
  Økologichef
Thomas Vang Jørgensen
AgriNord
9500 Hobro
T 9635 1170
M 2946 3144
E tvj@agrinord.dk
 
 • Planteavl på fjerkræ og svinebedrifter
 • Regler og tilskud til økologisk jordbrug
 • Strategi-rådgivning
 • Markedsinformation, Innovation og udviklingsprojekter
  Økologikonsulent
Thor Bjørn Kjeldbjerg
AgriNord
9200 Aalborg SV
T 9634 5123
M 2042 3911
E tbk@agrinord.dk 
 • Budgetter
 • Erfagrupper
 • Forpagtninger
 • Grovfoderstyring
 • Hektarstøtte
 • Mark- og gødningsplan
 • Miljøtilskud
 • Salgsafgrøder
 • Økologi
  Planteavlskonsulent
Margit Bæk Jensen
AgriNord
9200 Aalborg SV
T 9634 5246
M 4098 5120
E mbj@agrinord.dk
 • Erfagrupper
 • Erstatningsopgørelser
 • EU støtteordninger
 • Grovfoderstyring
 • Hektarstøtte
 • Mark- og gødningsplan
 • Miljøtilskud
 • Salgsafgrøder
 • Økologi
  Økologikonsulent
Malene Hangstrup Kræfting
AgriNord
T 9635 1167
E mhk@agrinord.dk 
 
 •  Planteavl
  Svinekonsulent 
Anders Christensen 
AgriNord
9200 Aalborg SV
T 9635 1185
acc@svxp.dk 
 

 

Kvægrådgiver
Claus Larsen
AgriNord
9200 Aalborg SV
T 9635 1331
E cll@kvxp.dk     
 

 

 

Økologikonsulent
Malgorzata Kowalik-kepler
AgriNord
9500 Hobro
T 9635 1163
M 2014 5897
mkk@agrinord.dk

 • Hektarstøtte
 • Mark- og gødningsplan
 • Økologisk planteavl på kvæg- og svinebedrifter
 • Regler og tilskud til økologisk jordbrug
 • Erfagrupper
 • Budgetter
 • Dyrkning af kartofler
 • Plantesygdomme og skadedyr
 • Biologiske produkter
 

Økologikonsulent
Peter Skov Jensen          
9500 Hobro
T: 9635 1171
M: 5172 9957
psj@agrinord.dk

 • Planteavl

Til top
 
Agrovi Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planteavlskonsulent
Camilla Beck Nielsen
Agrovi
3400 Hillerød
T 4822 5247
M 4013 5247
E cbn@agrovi.dk  
 
 • Planteavl
 • Regler og tilskud til økologisk jordbrug
 • Deltidsbedrifter
 • EU-støtteordninger
  Planteavlskonsulent
Henrik Fredsgaard Larsen
Agrovi
3400 Hillerød
T 4822 5244
M 2047 4107
E hfl@agrovi.dk
 
 • Planteavl
 • Regler og tilskud til økologisk jordbrug
 • EU-støtteordninger
 • Omlægningsplaner
 • Krydsoverensstemmelse
  Planteavls- og Naturkonsulent
Andreas Höll
Agrovi
3400 Hillerød
T 4822 5249
M 2047 4828
E anh@agrovi.dk
 
 • Planteavl
 • Regler og tilskud til økologisk jordbrug
 • Deltidsbedrifter
 • EU-støtteordninger
 • Naturpleje på offentlige og private arealer
 • Grundvand
  Økologi- og projektkonsulent
Susanne Kromann helle
Agrovi
3400 Hillerød
M 3023 4323
E skh@agrovi.dk
 
 • Økologisk planteavl
 • Omlægningsplaner
 • EU-støtteordninger
 • Udvikling gennem samarbejde

Til top
 
Bornholms Landbrug & Fødevarer Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planterådgiver
Jacob Dam Nielsen
Bornholms Landbrug & Fødevarer
3720 Aakirkeby
T 5690 7818
M 2892 3072
E jdn@blf.dk

 • Planteavl


Til top

Velas Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Økologirådgiver
Diana Boysen Poulsen
Centrovice
Syddansk Økologi
5492 Vissenbjerg
T 6362 1609
M 3058 8819
E dbp@centrovice.dk
 
 • Økologi
Økonomikonsulent
Bo Ellegaard Nielsen
Centrovice
Syddansk Økologi
5492 Vissenbjerg
T 6362 1621
M 4010 5426
E ben@centrovice.dk
 

 


Til top
 
Djursland Landboforening Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Planteavlskonsulent
Henrik Østergaard Nielsen
Djursland Landboforening
8410 Rønde
T 8791 2037
M 2835 0185
E hoen@landboforening.dk
 
 • Produktionsrådgiver
 • Økologisk landbrug
 • Grovfoder og salgsafgrøder
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Enkeltbetalingsordningen
 • Bedriftsrådgivning
  Driftsøkonomikonsulent
Erik Bendix Jensen
Djursland Landboforening
8410 Rønde
T 8791 2084
M 2481 6524
E ebj@landboforening.dk
 
 • Regnskaber/årsrapporter
 • Analyser og benchmarking
 • Budgetter
 • Strategiopgaver
 • Handler

Til top
 
HortiAdvice  Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Frugt og grønt, Konsulent
Richard De Visser
Hortiadvice
5250 Odense SV
T 8740 6610
E rdv@hortiadvice.dk
 
 • Økologi
 • Grønsager

Specialkonsulent
Hanne Lindhard Pedersen
Hortiadvice
5250 Odense SV
T 8740 6606
M 2382 6347
E hlp@hortiadvice.dk
 

 • Kernefrugt
 • Buskfrugt
 • Økologi
 • Praktiske dyrkningsprojekter
Konsulent
Pernille Kynde
Hortiadvice
5250 Odense SV
M 30516214
E pbk@hortiadvice.dk

 

 

 • Økologi
 • Grønsager

Til top
 
VKST Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Chefkonsulent
Lisbeth Frank Hansen
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5330
M 2142 2484
E lfh@vkst.dk
 
 • Grovfoder
 • Korn og frø
 • Husdyr
Økologikonsulent
Henning Hervik
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5332
M 4033 1310
E hhe@vkst.dk
 
 • Planteavl
 • Grøntsager
 • Permakultur
 • Bedriftsrådgivning
  Økologikonsulent
Darran Andrew Thomsen
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5333
M 2030 5553
E dat@vkst.dk
 
 • Planteavl
 • Forarbejdning af korn
  Økologikonsulent
Maren Korsgaard
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5921 1769
M 20379381
E mak@vkst.dk
 
 • Frugt og bær
 • Forarbejdning og afsætning - frugt og bær
Driftsøkonomikonsulent
Marianne Tesdorpf
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5329
M 5168 7958
E mte@vkst.dk
 
 • Driftsøkonomi- og strategirådgivning
 • Bæredygtighed
 • Klimatjek
  Økologikonsulent
Sandie Holm
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5161
M 5141 8847
E sah@vkst.dk
 
 • Planteavl
 • Deltidsbedrifter
 • Direkte afsætning
Økologikonsulent
Sophie Tandrup Madsen
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
T 5786 5331
M 2146 2606
E stm@vkst.dk
 
 • Grovfoderproduktion
 • Afgræsning

Økologikonsulent
Per Jensen
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
M: 23398477
E-mail: pj@vkst.dk
 
 • Planteavl
  Økologikonsulent
Ninna Rieber Boesen
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
M: 29217647
E: nrb@vkst.dk

 

 • Planteavl
  Økologikonsulent
Therese Bloksted
VKST
Økologisk VKST
4180 Sorø
M: 20440460
E: thb@vkst.dk
 
 • Naturpleje
 • Natura 200
 • §3-områder
  Planteavlskonsulent
Gitte Rasmussen
VKST
4180 Sorø
T 5786 5033
M 2324 4395
E gir@vkst.dk
 
 • Grovfoderproduktion og -økonomi
 • Næringsstoffer  
  Driftsøkonomikonsulent
Mie Nøhr Andersen
VKST
4180 Sorø
T 5786 5229
M 2366 9998
E man@vkst.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Benchmarking
 • Strategi, handlingsplaner og finansiering
Kvægkonsulent
Jesper Hagelund
VKST
4180 Sorø
T 5786 5399
M 4036 6229
E jhj@vkst.dk
 
 • Produktionsrådgivning
 • Produktionskontrol
 • Foderplanlægning
 • Budgetter  

Til top
 
Kolding Herreds Landbrugsforening Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

 
Planteavlskonsulent
Helge Lund
Kolding Herreds Landbrugsforening
T: +45 7634 1786
M: +45 2911 7786
Mail: hlu@khl.dk
 
 • Økologisk planteavl
  Miljø- og Projektkonsulent
Inger Knude Aagaard
Kolding Herreds Landbrugsforening
6000 Kolding
T 7634 1793
M 3035 1793
E ika@khl.dk   
 
 • Tilskud
 • Landdistriktsmidler
 • Miljøgodkendelser
  Landskonsulent, Fjerkræ
Palle Vinstrup
Kolding Herreds Landbrugsforening
6000 Kolding
M 4028 5545
E pvl@khl.dk    
 
 • Byggerådgivning
 • Speciale i fjerkræ
 • Byggeri til økokyllinger og økohøner

Til top
 
Landbo Limfjord Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Planteavlskonsulent
Jette Kjær Ramsdahl
Landbo Limfjord
7800 Skive
T 9615 3032
M 2024 6210
E jkj@landbo-limfjord.dk
 
 • Mark- og gødningsplaner
 • Økologirådgivning
 • Grovfoderproduktion
 • Hektartilskud og økologisk arealtilskud
 • Tilskud til ”Pleje af græs og naturarealer”.
 • Naturforvaltning
  Kvægrådgiver
Niels Martin Nielsen
Landbo Limfjord
7800 Skive
T 9615 3045
E nmn@kvxp.dk
 
 • Økologisk mælkeproduktion
 • Fodrings og produktionsrådgivning
 • Grovfoderstrategi
 • Kvægnøgle
 • AMS
 • Regnskabsanalyser
 • ERFA grupper
  Økonomikonsulent
Team svin økologi
Lisbet Bjørn Bodilsen
Landbo Limfjord
7800 Skive
T 9615 3584
E lbb@landbo-limfjord.dk   
 
 • Budgetter
 • Opfølgning
 • Driftsøkonomi svin
  Planteavlskonsulent
Nikolaj Ø. Wagner
Landbo Limfjord
7800 Skive
Tlf.: 9615 3533
Email: now@landbo-limfjord.dk
 • Økologisk arealtilskud
 • Præcisionslandbrug
 • Tilskud til "Pleje af græs og naturarealer"

Til top
 
LandboNord Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planteavlskonsulent
Birger Fredsgaard Larsen
LandboNord
9700 Brønderslev
T 9624 2570
M 4011 6127
E bfl@landbonord.dk
 
 • Mark- og gødningsplaner
 • Markforsøg
 • Økologi
 • EU ansøgninger
 • Skadesopgørelser
Planteavlskonsulent
Ane Juul
LandboNord
9700 Brønderslev
T 9624 2562
M 3050 4028
E aju@landbonord.dk
 
 • Mark- og gødningsplaner
 • Markforsøg
 • Økologi
 • EU ansøgninger
 • Skadesopgørelser
  Planteavlskonsulent
Eske Harboe Høj Laursen
LandboNord
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
T 9624 2598
M 2146 9795
E ela@landbonord.dk 
 • Mark- og gødningsplaner
 • Markforsøg
 • Markteknik
 • Økologi
 • EU ansøgninger
Kvægkonsulent
Bjarne Kjærgaard
LandboNord
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
T 9624 2553
M 5171 4577
E bjk@landbonord.dk
 
 • Økologisk kvægproduktion  
  Kvægrådgiver
Karsten Brødbæk
LandboNord
T 9624 2551
M 5171 4574
E kbr@landbonord.dk
 
 • Mælkeproduktion
 • Kødkvæg
 • Støtteordninger kvæg
 • Krydsoverensstemmels

Svinerådgiver 
Josva Møller Jensen
LandboNord
T 9624 1876
M 4019 6625
E jom@landbonord.dk
 • Sparringspartner
 • Produktion
 • Strategi
 • Afsætning og flow
 • ERFA-grupper
  Driftsøkonomikonsulent
Trine Jensen
LandboNord
T 9624 1708
M 2929 4716
E tje@landbonord.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Primært mælkeproducenter
 • Budgetter
 • Benchmarking
 • Optimering
  Økologikonsulent
Malene Jakobsen
LandboNord
T 9624 2592
M 9117 5133
E maj@landbonord.dk        
 • Mark- og gødningsplaner for økologer
 • Økologiske markforsøg
 • EU ansøgninger
 • Økologisk planteproduktion (primært store kvægbrug og mindre brug)
 • Omlægning til økologisk produktion
 • (Økologisk svineproduktion)
   

Til top
 
LandboSyd Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Økologichef
Poul Erik Nielsen
LandboSyd,
Syddansk Økologi
6200 Aabenraa
T 7436 5075
M 2031 8770
E pen@landbosyd.dk
 
 • Økologisk grovfoderproduktion
 • certificeret RISE konsulent (bæredygtighed)
 • Regler og tilskud
 • Tværfaglig rådgivning
Planteavlskonsulent
Birgitte Popp Andersen
LandboSyd,
Syddansk Økologi
6200 Aabenraa
T 7436 5080
M 2140 8090
E bpa@landbosyd.dk
 
 • Økologisk grovfoderproduktion
 • Vanding
 • Omlægningsplaner
 • Regler og tilskud
 • Certificeret RISE konsulent (bæredygtighed)
Cheføkonom
Bent Ulrik Sørensen
LandboSyd,
Syddansk Økologi
6200 Aabenraa
T 7436 5047
M 2029 0520
E bes@landbosyd.dk
 
 • Økonomi kvæg
 • Samarbejdsrelationer
 • Benchmarking
 • strategisk rådgivning

Til top
 
LandboThy Kontaktoplysninger

Arbejdsområder


Afdelingsleder, Planter & Miljø
Michael Riis
LandboThy
7700 Thisted
T 9618 5725
M 6174 8034
E mr@landbothy.dk
 • Planteavlsrådgivning
 • EU regler
 • Økologi
 • Forpagtningskontrakter
 • Totalrådgivning


Planteavlskonsulent
Lars Skovborg
LandboThy
7700 Thisted
T 9618 5737
E lbs@landbothy.dk
 
 • Planteavlsrådgivning
 • Økologi
 • Forsøg
 • Jordprøver

Kvægrådgiver
Anette Østergaard
LandboThy
7700 Thisted
T 9618 5890
M 2174 4789
E ajg@kvxp.dk
 
 • Økologi
 • Malkekvægbedrifter

Driftsøkonomikonsulent
Morten Øland Frøkjær
LandboThy
7700 Thisted
T 9618 5798
E mfr@landbothy.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Budgetter
 • Finansiering
 

Planteavlsrådgiver
Kristoffer Gehlert Hilligsøe
LandboThy
7700 Thisted
T 96185774
E kgh@landbothy.dk

 • Planteavlsrådgivning
 • Økologi

Til top
 
Landbrugsrådgivning Syd Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Konsulent
Jim Lynge
Landbrugsrådgivning Syd
Syddansk Økologi
5700 Svendborg
T 7374 2048
E jbl@lrs.dk
 

 

  Økologikonsulent
Anne Mette Fruekilde Madsen
Landbrugsrådgivning Syd 
Syddansk Økologi
7100 Vejle
M 2116 2823
afm@lrs.dk   
 

 

Revisor/Driftsøkonomikonsulent
Jan Tygsen
Landbrugsrådgivning Syd
Syddansk Økologi
6240 Løgumkloster
T 7374 2083
M 4011 0338
E jty@lrs.dk
 
 • Hovedansvar for økonomisk rådgivning inden for økologi.

Til top
 
Lemvigegnens Landoforening Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planteavlskonsulent
Ingvard Christensen
Lemvigegnens Landboforening
7620 Lemvig
T 9663 0551
M 4030 0985
E ihk@lemvig-landbo.dk
 
 • Helhedsorienteret planteavlsrådgivning til økologiske landmænd
 • Sædskifteplanlægning
 • Dyrkning af bælgplanter, kløvergræs, korn og majs
 • Mark- og gødningsplanlægning
 • Økologiansøgninger
Kvægbrugskonsulent
Jens Thomsen
Lemvigegnens Landboforening
7620 Lemvig
T 9663 0583
M 6114 8309
E jft@lemvig-landbo.dk  
 

 

Driftsøkonomirådgiver
Peder Østergaard
Lemvigegnens Landboforening
7620 Lemvig
T 99663 0580
M 2163 4679
E peo@lemvig-landbo.dk 
 

Til top
 
LHN   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Økologirådgiver
Christian Petersen
LHN
6360 Tinglev
T 7364 2914
M 5382 1160
E cp@lhn.dk

 

 • Økologi
Planteavlsrådgiver
Lise Wendt Moeskjær
LHN
6360 Tinglev
T 7364 2924
M 5168 0313
E lim@lhn.dk
 
 • Planteavlsrådgivning
 • Mark- og gødningsplanlægning
Afdelingschef - Kunder & Forretningsudvikling, Driftsøkonomi- og Skatterådgiver
Poul Erik Hedegaard
LHN
6360 Tinglev
T 7364 2904
M 2034 7334
E peh@lhn.dk  
 
 • Driftsøkonomi & Strategi
 • Skat & Erhverv
  Afdelingschef Planteavl, Økologi og Miljø
Planteavlsrådgiver
Hans Henrik Post 
LHN
6360 Tinglev
T 7364 2931
E hhp@lhn.dk
 • Økologi
 • Planteavlsrådgivning

Til top
 
Velas  Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Afd. chef Økologi
Peter Mejnertsen
Velas
8382 Hinnerup
T 8728 2406
M 2495 7486
E pem@velas.dk
 • Strategi og udvikling
 • Salgsafgrøder (konsumkorn, raps og frøgræs) og grovfoderproduktion
 • Sædskifte
 • Produktionsøkonomi
 • Biogas på økologisk bedrifter
Chefkonsulent Økologi
Jan Bjørnkjær Jensen
Velas
8800 Viborg
T 4041 4120
Mobil 4041 4120
E jbj@velas.dk  

 

 • Rådgivning om økologisk planteavl
 • Regler og tilskud
 • Udvikling af bedriften
  Planteavl Økologi
Bendt Jensen
Velas
8800 Viborg
T 8728 2650
M 2999 5727
E bej@velas.dk
 
 • Økologisk planteavl
 • Omlægningstjek
 • Bekæmpelse af rodukrudt
 • Samdyrkning af afgrøder
 • Kontrolleret trafik
 • Planteavl på hesteejendomme
  Birgitte Braae
Driftsøkonom
Telefon: 87282639
Email: bbr@velas.dk
 
  Diana Boysen Poulsen
Økologikonsulent
Mobil: 30588819
Email: dbp@velas.dk
 
  Heidi Allentoft
Driftsøkonom
Mobil: 40168029
Email: hal@velas.dk
 
  Planteavl Økologi
Jens Peter Rasmussen
Velas
8382 Hinnerup
T 8728 2655
M 2148 9498
E jpr@velas.dk
 
 • Helhedsorienteret planteavlsrådgivning til mælkeproducenter
 • Grovfoder
 • Helsæd
 • Majs
 • Græs
 

Økologikonsulent
Rasmus Vad Avlund
Velas
8382 Hinnerup
T 7015 4000
M 2518 5698
E rva@velas.dk

 • Planteavl
 • Regler og tilskud
 • Ukrudtskontrol
 • Næringsstofforsyning
  Kvæg Økologi
Steen Wessel
Velas
8700 Horsens
T 8728 2617
M 2334 4137
E stv@velas.dk
 
 • Økologisk foderrådgivning til mælkeproducenter
 • Grovfodervalg
 • Græsmarks-styring i kombination med robotmalkning
 • Økologiregler i stalden
 • Tværfagligrådgivning planteavl og økonomi
  Kvæg og får Økologi
Kirstine Flintholm Jørgensen
Velas
8800 Viborg
M 2070 0636
E kfj@velas.dk
 
 • Foderrådgivning
 • Malkekøer
 • Kødkvæg/stude/slagtekalve
 • Får og geder
 • Grovfoderproduktion
 • Græsmarksstyring
 • Toastning af hestebønner m.m.
   
  Driftsøkonom Økologi
Knud Kirkegaard
Velas
8320 Søften
T 8728 1775
M 2999 5709
E knk@velas.dk
 
 • Virksomheds- og drifts¬økonomi med fokus på økologi
 • Benchmark på økologiske bedrifter
 • Total-overblik på et øjeblik
 • omlægningsbudgetter, der leder dig gennem alle faserne.
   
 

Økologirådgiver
Rasmus Bomholtz
Velas
T 8728 2433 
E rbo@velas.dk
 

 • Planteavl
 • Sædskifter
 • Ukrudtskontrol
 • Næringsstofforsyning
Økologirådgiver
Tina Tind Wøyen
Velas
M 2147 5348
E: ttw@velas.dk
 • Planteavl
 • Maskinøkonomi
 • Sædskifter
 • Ukrudtskontrol
 • Næringsstofforsyning

Til top
 
nf plus Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Planteavlskonsulent
Søren L. Simonsen
nf plus
9530 Støvring
T 9686 8084
M 5144 1394
E sls@nfplus.dk
 
 • Økologi
 • Planteproduktion
Økonomikonsulent
Jette Kejser
nf plus
9530 Støvring
T 9686 8072
E jk@nfplus.dk
 
 • Årsrapporter
 • Skatteregnskab

Til top
 
Patriotisk selskab
Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Økologi konsulent
Jesper Hansen
Patriotisk Selskab
5220 Odense SØ
T 9363 3061
E jh@patriotisk.dk
 
 • Økologisk planteavl
 • Landsdækkende produktionsrådgivning
Økologikonsulent
Mia Worsøe
Patriotisk Selskab
miw@patriotisk.dk
5220 Odense SØ
T 6315 5438
 
 • Økologisk planteavl
 • Landsdækkende produktionsrådgivning
 • Forsøgsarbejde
 • Jordprøver
 • Naturvenlige støtteordninger
Økologisk koordinator
Lars Lyholm Johansen
Patriotisk Selskab
llj@patriotisk.dk
5220 Odense SØ
T 6315 5449
 
 • Økologi
 • Omlægningstjek
 • Økologiske regnskabsanalyser
 • Projektansøgninger
  Økonomikonsulent
Lene Nygård
Patriotisk Selskab
ln@patriotisk.dk
5220 Odense SØ
T 6315 5489
 • Virksomhedsanalyser
 • Budgetter
 • Skatteregnskaber / årsrapporter
 • Byfo – fredede bygninger
 • Aktieavancer

Til top
 
Planterasmus.dk Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planteavlskonsulent
Rasmus Ørnbøl
Planterasmus.dk
Tøttrupvej 24
9541 Suldrup
T 2726 0980
E r@planterasmus.dk
 
 • Økologi
 • Planteproduktion

Til top
 
SAGRO Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Driftsøkonom
Søren Elnegaard
SAGRO
7190 Billund
M 2020 3982
E sel@sagro.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Speciale i kvægbrugsøkonomi og
  økologi samt etableringsberegninger
Driftsøkonom
Jens Kock Hansen
SAGRO
7190 Billund
M 5130 9819
E jkh@sagro.dk
 
 • Strategiudvikling
 • Etableringsrådgivning
 • Mælkeproduktion
 • Økologi
Chefkonsulent
Karsten Jensen
SAGRO
7400 Herning
T 9629 9150
M 2368 9150
E kkj@sagro.dk 
 • Malkekvæg - Kalveproduktion
 • Foder- og Produktionsrådgivning
 • Ledelse og management
 • Grovfoderproduktion og udnyttelse
 • Mælkekvoter
 • Slagtekalve

Virksomhedsrådgiver
Solvejg Horst Petersen
SAGRO
7500 Holstebro
M 2168 4098
E shp@sagro.dk 
 

 • Strategi & forretningsudvikling
 • Virksomhedsledelse & ledelsessparring
 • Tilrettelæggelse af workshops og strategiprocesser samt procesfacilitering
 • Udviklingsgrupper
 • Staldskoler
   
Økonomikonsulent
Keld Dieckmann
SAGRO
7500 Holstebro
E kdi@sagro.dk
 
 • Strategi
 • Finansiering
 • Driftsøkonomi kvæg
  Driftsøkonomi
Steen Tøttrup
SAGRO
7400 Herning
T 9629 6661
M 2949 6851
E stt@sagro.dk
 • Svin
 • Æg

Til top
 
SEGES Økologi 
Innovation
Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

 

Økologichef
Kirsten Holst
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5489
M 2093 0965
kho@seges.dk
 

 • Vækst og udvikling af økologien
 • Udvikle faglig viden for den økologiske landmand
 • SPIR
 • Samarbejde med DLBR
 • Samarbejde med eksterne partnere
  Fjerkrækonsulent
Niels Finn Johansen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5372
E nfj@seges.dk

 

 • Konsum æg
 • Management, proteinforsyning, fjerpilning og bæredygtighed
 • Rådgivning herunder erfagrupper
 • Tilsyn med opdræt
 • Omlægning til økologi
 • Fjerkræprojektet
Chefkonsulent
Jette Søholm Petersen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5381
M 2171 7715
E jtp@seges.dk
 
 • Slagtekyllinger
 • Optimering af produktion
 • Valg af foder
 • Campylobachter forekomst
 • Business check fjerkræ
 • Omlægning til økologi
 • Slagtekyllingeprojekter
 
Landskonsulent
Tove Serup
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5364
M 2124 2611
tos@seges.dk 
 
 • Økologisk svineproduktion
 • Avl 
 • Fodring
 • Formidling af viden
 

Konsulent
Kristian Knage-Drangsfeldt
SEGES Økologi
T 8740 5581
M 2974 4241
krkd@seges.dk
 

 • Økologisk svineproduktion
 • Foderoptimering
 • Mobilesvinefolde

Chefkonsulent
Inger Bertelsen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5453
M 4034 2171
E inb@seges.dk
 
 • Økologisk planteavl
 • Økologiske demonstrationsprojekter
 • Økologiske markforsøg
 • Økologisk udsæd
  Konsulent
Tove Mariegaard Pedersen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5492
E tmp@seges.dk
 • Økologisk planteavl
 • Korn
 • Sortsforsøg
 • Frødatabase
 • Jordfrugtbarhed

  Specialkonsulent
Frank Oudshoorn
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5513
E frwo@seges.dk
 • Økologisk planteavl
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Teknik til afgræsning
 • Bæredygtighedsvurdering
 • Næringsstofudnyttelse
 • Energiforbrug
 • Klimapåvirkning
 • Management
  Specialkonsulent
Sven Hermansen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5043
M 2931 4643
E svhe@seges.dk
 
 • Teamleder planteavlsteam
 • Faglige udviklingsprojekter
 • Rådgivningsprodukter
 • Fagpolitisk arbejde
  Konsulent (PÅ BARSEL)
Malene Theilgaard
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5166
E mate@seges.dk
 
 •  Økologisk planteavl
  Konsulent
Maja Eline Petersen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5491
M 2890 2039
E mpet@seges.dk
 
 • Økologisk planteproduktion
 • Efterafgrøder
 • Proteinafgrøder
 • Natur
 • Jordfrugtbarhed
  Konsulent
Casper Laursen
SEGES Økologi 
8200 Aarhus N
T 8740 5487
E cala@seges.dk  
 
 •  Økologisk planteavl
  Specialkonsulent
Jette Riis
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 6653
M 2171 7721
E jtr@seges.dk
 
 • Omlægningstjek
 • Projektledelse vidensformidling
 • Økologikongres
 • Det Økologiske Akademi
  Konsulent
Arne Munk
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5240
E arm@seges.dk
 
 • Kvægproduktion
 • Management og økonomi
 • Afgræsning
 • Tværfagligt projektarbejde
  Specialkonsulent
Finn Strudsholm
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5483
E fns@seges.dk
 
 • Kvægproduktion
 • Sundhed og velfærd
 • Energiudnyttelse hos malkekøer
  Konsulent
Martin Øvli Kristensen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5307
E makr@seges.dk
 
 • Kvægproduktion
 • Foderkæden
  Landskonsulent
Birgit Ingvorsen
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5493
M 2374 3798
E bii@seges.dk
 
 • Økologi regler og tilskud
 • Rådgivning om økologisk jordbrug og samspil med generel lovgivning
  Landskonsulent
Erik Fog
SEGES Økologi
8200 Aarhus N
T 8740 5490
M 5180 8669
E erf@seges.dk
 
 • Økologisk biogasproduktion
 • Bioraffiniering / græsprotein
 • Bioforsuring af gylle
 • Klima og kulstofbinding
 • Rådgivningsmetoder / Billedværktøj
 • Udvikling af økologisk produktion
Chefkonsulent
Gustaf Højriis Bock 
SEGES Økologi
8200 Århus N
T 8740 5046
M 4030 1757
E gub@seges.dk
 
 • Forretningsudvikling i landbrugs- og
  fødevarevirksomheder
 • Strategi og Udviklingsprojekter
 • Kunderelationer
 • Projektledelse
  Specialkonsulent
Lars Egelund Olsen
SEGES Økologi
8200 Århus N
 
 • Planteavl
Konsulent
Tue Schmidt Ingvorsen
SEGES Økologi
T 8740 5168
E tues@seges.dk
 

Til top
 
SEGES   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder


Specialkonsulent
MIchael Højholdt
SEGES
8200 Århus N
T 8740 5394
M
E mih@seges.dk
 
 •  
   

Til top
 
Syddansk kvæg   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Økologikonsulent kvæg,
faglig leder økologi
Aase Holmgaard
Syddansk kvæg
Syddansk Økologi
6500 Vojens
M 2321 4192
E ahk@sd-k.dk
 
 • Økologisk mælkeproduktion
 • Økologiske projekter og projektansøgninger
 • Omlægningstjek

Kvægbrugskonsulent
John Erik Jørgensen
Syddansk kvæg
Syddansk Økologi
6500 Vojens
M 2334 0850
E jej@sd-k.dk
 

 • Økologi

Til top
 
Syddansk Svinerådgivning   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Svinebrugskonsulent
Birgitte Rolskov Mikkelsen
Syddansk Svinerådgivning
6500 Vojens
T 7320 2716
M 30310473
E brm@sdsr.dk
 • Økologisk svineproduktion
 • Vækstmanagement/grise i vækst
 • Produktionsrådgivning Strategi
 • Specialproduktion

Til top
 
Sønderjysk Landboforening   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Driftsøkonomikonsulent
Michael Sass Krag
Sønderjysk Landboforening
Syddansk Økologi
6500 Vojens
T: 7320 2332
M: 4033 3257
E: msk@slf.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Budgetter – kvæg
 • Finansiering
 • Handleplaner – Back in Black
Driftsøkonomikonsulent
Christian Raun
Sønderjysk Landboforening
Syddansk Økologi
6500 Vojens
T: 7320 2316
M: 2960 9228
E: cr@slf.dk
 
 • Driftsøkonomisk rådgivning
 • Budgetter – kvæg
 • Finansiering
 • Handleplaner – Back in Black
Planteavlskonsulent
Valborg Schmidt
Sønderjysk Landboforening
Syddansk Økologi 
6500 Vojens
M 2424 8828
E vs@slf.dk
 
 • Økologisk planteavl

Til top
 
Vestjysk Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

Planterådgiver
Karsten Simonsen
Vestjysk Landboforening
6950 Ringkøbing
T 9681 4245
M 5137 7612
E kas@vjl.dk
 
 • Grovfoder
 • Økologi
 • Samarbejdsaftaler
 • Certificeret RISE konsulent (bæredygtighed)
 • Markplanlægning
 • Markbesøg
Kvægrådgiver
Anna-Sofie Kjærsgaard
Vestjysk Landboforening
6950 Ringkøbing
T 9681 4238
M 4094 9554
E ank@vjl.dk
 
 • LEAN
 • Arbejdsplanlægning
 • Specialiserede kalve- og kviefoderplaner
Kvægrådgiver
Lars Bach Poulsen
Vestjysk Landboforening
6950 Ringkøbing
T 9681 4236
M 3063 5795
E lbp@vjl.dk
 
 • DLBR kvægstalde
 • Økologi
 • Afgræsning
 • Krydsoverensstemmelse
Planterådgiver
Karsten Jensen
Vestjysk Landboforening
6950 Ringkøbing
T 9681 4246
M 5137 7607
E krj@vjl.dk
 
 • Grovfoder
 • Planteværn
 • Økologi
 • MarkNyt

Til top
 
ØkologiRådgivning Danmark   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Direktør og chef for kvæg
Erik Andersen
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2013 2119
E era@oerd.dk
 • Økologisk mælkeproduktion
 • Økologisk tyre-, stude- og ammeproduktion
 • Omlægning
 • Bedriftsudvikling
  Plantechef
Claus Østergaard
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2045 7465
E cos@oerd.dk  
 
 • Grovfoder, specialafgrøder
 • Regler og tilskud
 • Udvikling af bedriften
 • Omlægning
Planteavlsrådgiver
Carsten Markussen
ØkologiRådgivning Danmark
7400 Herning
M 3062 7215
E fcm@oerd.dk 
 
 • nyetablering/alternative ejerformer
 • afgræsning/holistisk afgræsning
 • grovfoderproduktion
Planteavlsrådgiver
Erik Kristensen
ØkologiRådgivning Danmark
8230 Åbyhøj
M 6197 4911
E ekr@oerd.dk
 
 • jordbearbejdning
 • klima og klimahandlingsplaner
 • strategisk rådgivning
 • grovfoder
 • korn/frø
 • næringsstoffer
 • produktionsøkonomi
Planteavlsrådgiver
Poul Christensen
ØkologiRådgivning Danmark
8230 Åbyhøj
M 3062 7545
E poc@oerd.dk
 
 • Grovfoder, korn og frøavl
 • Regler og ansøgninger
 • Gårdbestyrelser og gårdråd
 • frøproduktion, raps
 • gødning
 • produktionsøkonomi mark
 • rodukrudt
 • rådgivning i marken
 • tværfaglig rådgivning
 • grovfoder

  Økologirådgiver
Louise Kjær Hilligsøe
ØkologiRådgivning Danmark
8230 Åbyhøj
M 2136 3724
E lkh@oerd.dk
 
 • Produktionsrådgivning
 • Kalve og ungdyr
 • Arbejdsplanlægning (LEAN)
  Planteavlsrådgiver
Michael Tersbøl
ØkologiRådgivning Danmark
8230 Åbyhøj
M 5153 2711
E mte@oerd.dk
 
 •   Biogas
 • anlægsetablering
 • Sædskifte
 • Efterafgrøder og grøngødning
 • Ukrudtskontrol
 • Jordens frugtbarhed
 • Gødnings- og næringsstofforsyning
 • Grønsagsproduktion
 • Leverandørforeninger til økologiske biogasanlæg
 • Klima-forbedringer i økologisk produktion
  Planteavlsrådgiver
Jonas Høeg
ØkologiRådgivning Danmark
8230 Åhyhøj
M 5135 7146
E joh@oerd.dk
 
 • Jordbearbejdning
 • svovlmangel i økologiske afgrøder
 • Maskiner
Kvægrådgiver
Hans Lund
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2557 9863
E hhal@oerd.dk
 
 • Økologisk mælkeproduktion
 • AMS opstart
 • Får
 • Omlægning
 • små drøvtyggere
 • forlænget laktation
 • AMS og afgræsning

Planteavlsrådgiver
Kjeld Forsom
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2557 9889
E kfo@oerd.dk
 
 • Økologisk plantedyrkning
 • Omlægningsplaner
 • Kartofler
 • konsumkorn og -frø
 • rodukrudt
 • Kornkvalitet
 • Grovfoder
 • EU støtteordninger
Kvægrådgiver
Søren Lykke-Jensen
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2018 4813
E sly@oerd.dk
 
 • Økologisk mælkeproduktion
 • Omlægning
 • holistisk afgræsning
 • kvæg og naturpleje
 • regler

Kvægrådgiver
Birgitte Kjemtrup Høyer
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 4091 3075
E bmk@oerd.dk
 
 • Økologi
 • LEAN og arbejdsplanlægning
 • Tæt opfølgning
 • Specifikke handlingsplaner i mælkeproduktion
Planteavlsrådgiver
Anne Eriksen
ØkologiRådgivning Danmark
7190 Billund
M 2334 8514
E aer@oerd.dk
 
 • Økologi
 • kartofler
 • efterafgrøder
 • konsumkorn og -frø
 • sædskifteplanlægning

Planteavlsrådgiver
Tina Bøje Clausen
ØkologiRådgivning Danmark
7400 Herning
M 2386 3331
E tbc@oerd.dk
 
 • Økologi
 • bæredygtighed (RISE)
 • natur og biodiversitet
 • adfærd hos fjerkræ
 • økologiske forsøg
 • Ha-ansøgninger
 • økologiregler

  Økologikonsulent
Lisbeth Knudsen
ØkologiRådgivning Danmark
7400 Herning
T 9629 6634
M 2218 8609
E lik@oerd.dk  
 
 • Økologi
 • Planteproduktion
 • Tilskudsordninger
 • Erfagrupper
 • gødning
 • produktionsøkonomi mark
 • grovfoder og salgsafgrøder
 • omlægning/autorisation
 • EU-støtteordninger
 • tværfaglig rådgivning
  Planteavlskonsulent
Christian Thormann Nielsen
ØkologiRådgivning Danmark
7400 Herning
T 9747 2600
M 2024 9994
E ctn@oerd.dk  
 
 • Økologi
 • Grovfoder og salgsafgrøder
 • produktionsøkonomi mark
 • rådgivning i marken
 • vanding
 • kartofler
 • omlægning
  jordfrugtbarhed

  Planteavlsrådgiver
Ole Jakobsen
ØkologiRådgivning Danmark

T 61 97 49 12
E olj@oerd.dk
 •  korn til foder og konsum
 • Frøgræs, raps, ærter og hestebønner
 • Grovfoder
 • Naturarealer og naturpleje
 

Planteavlsrådgiver
Malene Ultang
ØkologiRådgivning Danmark

T 30 62 90 16
E mul@oerd.dk

 
 

Assistent for økologirådgivere
Malthe Karstensen
ØkologiRådgivning Danmark

T 76 60 23 68
T 21 32 90 78

E mkn@oerd.dk

 

Til top
 
Økologisk Landsforening   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

  Chefkonsulent
Janne Aalborg Nielsen
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 4034 9051
E jan@okologi.dk
 
 •  Planteavl
  Økologikonsulent 
Jens Peter Hermansen
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 6197 4910
E jph@okologi.dk
 
 •  Omlægning
  Økologikonsulent
Mette Kronborg
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 5190 0915
E mek@okologi.dk
 
 •  Klima
Økologikonsulent
Iben Alber Christiansen
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 6197 4909
E ic@olologi.dk
 
 • Projektledelse kvæg
 • Teknologiansøgninger, hegn mm.
 • Udvikling af kvægbedriften
Økologikonsulent
Lars Lambertsen
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 6197 4906
E ll@okologi.dk
 
 • Omlægning
 • Grundbetaling
 • Svineproduktion  
 

Økologikonsulent
Jesper Fog-Petersen
Økologisk Landsforening
Landbrugsafdelingen
8230 Åbyhøj
M 4190 2014
E jfp@okologi.dk

 • Planteavl
 • Projektledelse planteavl

Til top
 
Østdansk Landboforening   Kontaktoplysninger

Arbejdsområder

 

Økologichef
Hans Bach-Lauritsen
Østdansk Landboforening
Center Allé 6,
4683 Rønnede
M 2343 9924
E hbl@ostdansk.dk

 • Økologisk planteavl, herunder frugt og bær
 • Omlægningstjek
 • Udvikling af lokal produktion og salg via gårdbutikker, stalddørssalg og til restauranter og detailhandel
 • Støtter og udvikler samarbejde / netværk mellem landmænd
 • Gårdråd
   
 

Til top

Sidst bekræftet: 11-10-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 11-10-2019

Kontakt

IT konsulent

Christian. E. Christensen

Events


Forfatter

Økologi
Konsulent

Linda Rosager Duve

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Økologisk mælkeproduktion? Få et gratis omlægningstjek
SEGES og DLBR tilbyder økologisk omlægningstjek. I år med fokus på udvikling af økologien og økologisk produktion ved borin...
07.02.20
Øko-svineproducent har succes med nyt foldkoncept
Der blev fravænnet ½ gris mere pr. so, og de fravænnede smågrise vejede 1,6 kg mere.
12.07.19
Festival for alle korn-entusiaster - skal du være med?
Korn, korn og atter korn - det er omdrejningspunktet for en stor international kornfestival som løber af stablen på Kalø d....
18.06.19
Det økologiske akademi
Her finder du en kort beskrivelser af de kurser om økologisk landbrug, som udbydes af SEGES Økologi Innovation.
14.06.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19