Af samme forfatter
SEGES og DLBR tilbyder økologisk omlægningstjek. I år med fokus på udvikling af økologien og økologisk produktion ved boringsnære beskyttelsesområder.
Der blev fravænnet ½ gris mere pr. so, og de fravænnede smågrise vejede 1,6 kg mere.
Her finder du en kort beskrivelser af de kurser om økologisk landbrug, som udbydes af SEGES Økologi Innovation.
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
Se denne film, hvor Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes.
Økologiske slagtekyllingeproducenter fortæller om deres daglige management i staldene, og hvilke tiltag de anbefaler andre producenter at benytte sig af og/eller investere i.
Genetikken, hyttens udformning, klimaet i og omkring hytten og søernes huld er nogle af de vigtigste fokuspunkter.
For økologiske mælkeproducenter er afgræsningsperioden en særlig udfordring, og det kan være svært at holde ydelsen på det planlagte niveau, da både mængde og kvalitet af græsset er påvirket af vejret.
Håndtering af kvæg kan være både besværligt og farligt. Ved at læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner kan man opnå en mere sikker og effektiv håndtering.
Videoer på dansk og engelsk: Håndtering af grise på friland kan være både besværligt og farligt. Ved at læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner kan man opnå en sikker og effektiv håndtering.
Optimering af sortsvalg samt udvikling af en 100 procent mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan øge dyrkningspotentialet for økologiske foderroer.
Dansk producerede hestebønner er en god proteinkilde i foderet til økologiske svin, og samtidig er hestebønner med til at sikre en tilstrækkelig forsyning med kvælstof på de økologiske bedrifter.
Fodringsforsøg har vist, at hestebønner kan bruges som foder til æglæggende høner. Udover at erstatte importeret soja, er hestebønner et oplagt valg til at forbedre det ofte ensidige sædskifte hos økologiske fjerkræproducenter.
Ulykker i landbruget sker inden for en bred vifte af opgaver, men den største del af ulykkerne sker i forbindelse med arbejde med dyr.