Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-11-2016

  

Oprettet: 21-11-2012
Revideret: 20-05-2015

Det økologiske Akademi - uddannelse i økologi 2013-2015

Økologi i SEGES udbyder efteruddannelse, til undervisere og konsulenter inden for økologisk landbrugsproduktion, baseret på nyeste viden fra forskning, udvikling og demonstration af økologisk landbrug.

Uddannelsen i Det Økologiske Akademi vil give deltagerne en række konkrete værktøjer til forståelse og optimering af den økologiske landbrugsproduktion, indblik i den nyeste viden om god praksis inden for økologisk landbrug, overblik over regler for økologisk produktion og et netværk af rådgivere og undervisere

Både konsulenter og landbrugskolelærere indbydes til uddannelsen.

Niveau 1. Afholdt i 2013 - Folder om uddannelsen 

Niveau 1. Afholdt i 2014 - Folder om uddannelsen.

Niveau 2. Afholdt i 2013/14 - Folder om uddannelsen 

Niveau 2. Afholdes i 2014 - Folder om uddannelsen.

Niveau 2. Afholdes i 2014/15 - Folder om uddannelsen

Økologikonsulenter får kendskab til nyeste viden og værktøjer til brug direkte i rådgivningen af de økologiske landmænd. Landbrugsskolelærere bliver fuldt opdaterede undervisere i økologi, så de opfylder de nye krav om økologi i landbrugsuddannelsen, samt at de kan støtte elever, der vælger økologi i Produktionslederuddannelsen, Virksomhedslederuddannelsen og i Agrarøkonomuddannelsen.

En stor del af undervisningen foregår på landbrug, forsøgssteder og virksomheder. På efteruddannelsen vil man blive undervist af over 30 eksperter. Det er gratis at deltage i undervisningen. Deltagerne betaler selv for forplejning og overnatning.

Der er to niveauer på uddannelsen:

Niveau 1

Niveau 1 er uddannelse i økologi for nyere (under 1 års fuldtidserfaring) økologikonsulenter og landbrugsskolelærere. Undervisningen strækker sig over 6 dage. Niveau 1 i uddannelsen har til formål at give konsulenter og landbrugsskolelærere, der hhv. ønsker at påbegynde rådgivning og undervisning i økologi, den nødvendige indsigt i de grundlæggende koncepter og udfordringer, samt hvordan de løses. 

Se program for Niveau 1 - 2013 her 
Undervisningsmateriale, anvendt på Niveau 1 - 2013: 
Modul A kan ses her 
Modul B kan ses her  
Modul C kan ses her

Se program for Niveau 1 - 2014 her 
Undervisningsmateriale, anvendt på Niveau 1 - 2014: 
Modul A kan ses her  
Modul B kan ses her
Modul C kan ses her

Niveau 2

Niveau 2 er efteruddannelse i økologi for erfarne økologikonsulenter og landbrugsskolelærere og for dem, som har gennemført niveau 1. Undervisningen strækker sig over 10-16 hele undervisningsdage, i en blanding mellem skoleforløb og besøg på forsøgsarealer, landbrug, laboratorier og virksomheder. Niveau 2 i uddannelsen har til formål at føre konsulenter og landbrugsskolelærere gennem et kompetenceunivers, der gør dem i stand til at flytte de økologiske landmænd fremad inden for produktion, forarbejdning og oplevelsesøkonomi.

Se program for Niveau 2 - 2013/14 her 
Undervisningsmateriale
, anvendt på Niveau 2 - 2013/14: 
Modul D (økonomi, afsætning, formidling) kan ses her
Modul E (plante: Næringsstofbalance, rådgivningsværktøjer) kan ses her
Modul F (innovation og oplevelsesøkonomi) kan ses her 
Modul G (svin: regler, sundhed og dyrevelfærd) kan ses her
Modul H (formidling, økologi-kongres) kan ses her
Modul J ( bæredygtighed, formidling) kan ses her 
Modul K (svin: management, fodring og fouragering) kan ses her 
Modul L ( kvæg: græsmarkssædskifte og sundhed) kan ses her
Modul M ( kvæg: græsmarksudnyttelse, regler, fodring, dyrevelfærd) kan ses her 
Modul N (plante: mekanisk ukrudtsbekæmpelse, frøukrudt frøproduktion, grovfoder) kan ses her

Se program for Niveau 2 - 2014 her
Undervisningsmateriale, anvendt på Niveau 2 - 2014: 
Modul D (økonomi og afsætning) kan ses her  
Modul E ( kvæg: græsmarksudnyttelse, regler, dyrevelfærd, fodring) kan ses her   
Modul F (svin: regler, sundhed og dyrevelfærd) kan ses her 
Modul G (plante: mekanisk ukrudtsbekæmpelse, frøukrudt, frøproduktion, grovfoder) kan ses her
Modul H (Innovation og oplevelsesøkonomi) kan ses her
Modul J (svin: management, fodring og fouragering) kan ses her
Modul K (plante: Næringsstofbalance, sædskifters robusthed og rodukrudt) kan ses her
Modul L (kvæg: sundhed og græsmarkssædskifte) kan ses her
Modul M (Bæredygtighed og formidlingsværktøjer) kan ses her 
Modul N (Bæredygtighed og formidlingsværktøjer) kan ses her

Se program for Niveau 2 - 2014/15 her
Undervisningsmateriale, anvendt på Niveau 2 - 2014/15:
Modul D (Innovation og oplevelsesøkonomi) kan ses her
Modul E (svin: Management, fodring og fouragering) kan ses her
Modul F (plante: Næringsstofbalance, sædskifters robusthed og rodukrudt) kan ses her
Modul G (kvæg: sundhed og græsmarkssædskifte) kan ses her
Modul H (Bæredygtighed og formidlingsværktøjer) kan ses her 
Modul J (Bæredygtighed og formidlingsværktøjer) kan ses her 
Modul K (Økonomi og afsætning) kan ses her
Modul M (Plante: Frøukrudt og mekanisk ukrudtsbekæmpelse og frøprod.) kan ses her 
Modul N (Kvæg: Græsmarksudnyttelse, regler og økologisk tilskudsfoder) kan ses her

Eksamen
I den samlede undervisningspakke indgår også et tilbud om eksamen til de uddannede konsulenter og landbrugsskolelærere. Formålet er at deltagerne får bevis for deres kompetencer og at stimulere de øvrige konsulenter og landbrugsskolelærere til at videreuddanne sig, samt at det bliver generel praksis at konsulenter og lærere, der vil undervise og rådgive i økologi, skal efteruddannes. Eksamen tilbydes mod betaling.

Yderligere information
Kursusleder er Jette Riis, E jtr@seges.dk, T 8740 6653, SEGES 
Kursusadministrator er Birgit Beierholm, E bib@seges.dk, T 8740 5495, SEGES. 

Sidst bekræftet: 20-05-2015 Oprettet: 21-11-2012 Revideret: 20-05-2015

Forfatter

Økologi
Projektchef

Jette Riis

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Faktaark: Gratis omlægningstjek
Faktaark med information om muligheden for at få et omlægningstjek og kontaktoplysninger på omlægningskonsulenterne.
23.05.19
Undervisningsmateriale om økologisk planteproduktion
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk planteproduktion.
09.04.19
Undervisningsmateriale om økologisk svineproduktion
Liste over materialer egnet til undervisning om økologisk svineproduktion.
12.11.18
Tværfagligt undervisningsmateriale
Liste over materiale, som er egnet til undervisning i økologisk jordbrug
14.08.15
Undervisningsmateriale om Økologi
Her finder du links til sider som indeholder artikler, filer og film inden for emnet økologi, som kan anvendes til undervis...
14.08.15