Feedback Form

  

Oprettet: 11-09-2015

Skal du købe eller sælge økologiske hestebønner – få hjælp til at beregne prisen

Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.

Regnearket kan korrigere prisen for indholdet af råprotein og beregner værdien af hestebønnerne i en typisk økologisk foderration til malkekøer. Det kan også anvendes på baggrund af foderstoffirmaets købs- og salgspris.  

Når hestebønner handles mellem planteavler og mælkeproducent er der behov for at finde den rette pris. Der skal tages højde for eventuelle udgifter til transport, tørring, frarensning med videre. Og kender man proteinindholdet, er det også rimeligt at korrigere for det.

Typisk vil sælger og køber se på forskellen mellem den pris planteavleren kan sælge hestebønnerne til, og den pris mælkeproducenten kan købe hestebønnerne til hos foderstoffirmaet.

For mælkeproducenten kan der i stedet beregnes hestebønnernes værdi i foderrationen. Her er mulighed for at tage højde for ydelsesniveau og om hestebønnerne skal fodres ubehandlede eller varmebehandlede. Dertil vil værdien variere med prisen på de alternative fodermidler – typisk prisen på korn og sojakage.

Hvis der er lavet en foderanalyse kan værktøjet korrigere prisen i forhold til, hvor meget råprotein hestebønnerne indeholder.

Du finder ’Samhandelsværktøj’ her

 

ØkoProtein er et udviklingsprojekt finansieret af midler fra GUDP. Læs mere om resultater fra projektet her.

 

Sidst bekræftet: 13-07-2017 Oprettet: 11-09-2015 Revideret: 11-09-2015

Forfatter

Økologi
Kirstine Flintholm Jørgensen

Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Høj mælkefodring forsinker vomudviklingen hos kalve
Højt mælkefodringsniveau forsinker vomudviklingen hos kalve, så de fordøjer kraftfoderet dårligere ved fravænning og tilvæk...
03.12.19
Hø får spædkalve til at æde mere kraftfoder
Vommen udvikler sig hurtigere hos spædkalve med fri adgang til hø, og de æder mere kraftfoder. Det viser et studie fra 2019...
03.12.19
Pas på meldrøjer i økologisk rug til kvæg
Toksiner fra meldrøjer er giftige, og kvæg bør ikke fodres med rug, som indeholder mere end 500 ppm meldrøjer. Det svarer t...
16.10.19
Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.