Feedback Form

  

Oprettet: 11-01-2019

Højt græsoptag giver højt restbeløb

En bevidst indsats omkring styring og management af afgræsning og afgræsnings- markerne gør det muligt at opnå et højt græsoptag med høj ydelse og restbeløb til følge.


Højt græsoptag kræver et godt græsudbud, tilstrækkeligt med tid på marken og en reduceret mængde foder på stald.

I 2018 afholdt SEGES afgræsningsskoler hos fire DLBR-centre for at demonstrere og implementere forskellige værktøjer til planlægning og styring af afgræsning og afgræsningsmarkerne. Erfaringerne fra skolerne viser, at et højt græsoptag kræver et godt græsudbud, tilstrækkeligt med tid på marken og en reduceret mængde foder på stald. Det gør ikke noget, at der er tomt foderbord i nogle timer, inden køerne skal ud, hvis der altså er noget græs for køerne at hente derude. Derudover kræver det en fokuseret indsats omkring styringen af afgræsningsmarkerne, så man sikrer den optimale vækst ved at græsset ikke dødbides, men samtidig må stubhøjden heller ikke være for høj, når køerne forlader marken. Mange marker blev dødbidt i tørkesommeren og har derfor haft svært ved at komme i gang igen, da regnen kom.

Tørken udfordrede

For tørken har selvsagt været en udfordring. De besætninger, som opnåede det højeste græsoptag, havde i gennemsnit for sæsonen over otte kg tørstof pr. ko om dagen, mens de besætninger, der havde mindst, lå under to kg tørstof pr. ko om dagen. Hvor der ikke kan vandes, var græsvæksten gået i stå i flere uger – vi husker alle den svedne grønsvær. Resultaterne viser også, at i den varmeste periode har det ikke hjulpet at vande græsset – selv med en intensiv vanding. Det skyldes, at græsvæksten ophører, når jordtemperaturen overstiger 240C. Men græsvæksten tog revanche, da temperaturen faldt.

Højt græsoptag gav højt restbeløb

Ydelsesniveauet for besætningerne, der deltog i afgræsningsskolerne, varierede fra 7.400 kg EKM/årsko til 11.300 kg EKM/årsko. Der var ingen sammenhæng mellem højt græsoptag og EKM-ydelse. Det er således muligt at opnå et højt græsoptag og samtidig opretholde en høj ydelse. Resultaterne viser, at et højt græsoptag resulterede i et højt restbeløb. Der er således værdi i at lade køerne lave noget, når de er på afgræsning.

 

Fakta

I foråret oprettede hver bedrift i afgræsningsskolerne planer for afgræsningssæsonen. Og i løbet af sæsonen foretog de foderregistreringer en eller flere gange om måneden. Registreringerne er blevet brugt i styring og opfølgning gennem sæsonen for at sikre en optimal udnyttelse af græsmarkerne.

 

Læs mere i artiklen

Lav græsoptagelse fra afgræsning i afgræsningssæsonen 2018

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 1, 2019


 

 

Sidst bekræftet: 11-01-2019 Oprettet: 11-01-2019 Revideret: 11-01-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Martin Øvli Kristensen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Afskallet havre har potentiale til højtydende økologiske malkekøer
Når der indgår større mængder havre i TMR-rationen, kan der være god økonomi i at få havren afskallet. Det viser en ny afpr...
11.07.19
Stor forskel på udgiften til mineraler på økologiske malkekvægbedrifter
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer er stigende, og mellem bedrifter varierer udgiften fra 2 til 6 ør...
11.07.19
Danske økologiske råvarer har potentiale som fedtkilde til malkekøer
En stikprøve af 21 partier af økologiske fedtrige råvarer viser gode muligheder for at forsyne økologiske malkekøer med nær...
24.04.19
Værktøjer til styring af afgræsning
Bag en vellykket afgræsning ligger en grundig planlægning, styring og opfølgning af forløbet.
08.04.19
Afskallet havre viser gode takter som foderfedt i den økologiske ration
Analyseresultater viser forbedret foderværdi af afskallet havre, sammenlignet med hel havre. Nu afprøves det, hvordan køern...
05.04.19