Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-08-2019

  

Oprettet: 20-08-2018

Opfølgning – efterafgrøder til grovfoder på økologiske bedrifter

Der bør sås efterafgrøder både for at holde på næringsstofferne og for at skaffe ekstra grovfoder.

Nu har store dele af landet få nok nedbør til at såning af efterafgrøder er muligt. Det er vigtigt at passe på de næringsstoffer, der ikke er brugt af afgrøderne under tørken, og der bør sås efterafgrøder alle de steder, hvor der ikke skal være vinterafgrøder, eller hvor der er behov for bekæmpelse af rodukrudt.

På kvægbrugene er førsteprioritet at få etableret nye kløvergræsmarker, da mange har et øget behov for græsareal til 2019. Lav en vurdering af plantebestanden på de eksisterende marker og evt. nyudlæg.

Sådan vurderer du plantebestanden

På arealer med sædskiftegræs skal man være meget kritisk, når græsset vurderes. Der bør ikke være større pletter med dødt græs, med mindre der er en særdeles god bestand af hvidkløver, som kan erstatte produktionen. Pletter større end 20x30 cm er for meget. Med hensyn til overfladedækning bør der generelt maks. mangle 5 pct. på arealer med græs og maks.10 pct. på arealer med kløvergræs.

Tæl de overlevende græsplanter i sårækken. Til afgræsning bør der være 30-40 og til slæt 20-25 planter pr. meter sårække.

Efterafgrøder til grovfoder

I de marker, hvor der sås efterafgrøder er det værd at overveje, om efterafgrøderne kan gøre gavn som grovfoder. Det gælder alle brugstyper, da det kan være, at naboen kan bruge afgrøden. Vi skrev ud om dette den 12. juni, se Hvad kan der sås efter tidligt høstede øko-afgrøder? Men der gik desværre en måned inden regnen kom, og udbytterne falder meget med senere såning. Ved såning omkring 1. august kunne vi have forventet udbytter på 2-3000 kg ts pr. ha, men nu vil forventningen være 500-1.500 kg ts. pr ha., og variationen vil være meget stor.

Figur. Gennemsnit af 3 økologiske landsforsøg 2011-2012.

Er der økonomi i at høste efterafgrøder?

Det vil være meget individuelt, om der er økonomi i at høste efterafgrøder. Det afhænger af udgifterne til at etablere efterafgrøder, udbyttet og hvordan de kan udnyttes (slæt, staldfodring eller afgræsning). For at få et hurtigt overblik kan der anvendes en lille kalkule, som ligger her.

Kalkulen lægger op til, at man selv indtaster forudsætningerne. Det er muligt at indtaste i de hvide felter.

Sidst bekræftet: 20-08-2018 Oprettet: 20-08-2018 Revideret: 20-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Tjek om dit tilsagnsskema for Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs er klar
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer sa...
18.07.19
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
11.07.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19
Husk at indberette det, når nye marker omlægges til økologi
Selvom omlægningsdatoen er noteret i Tilsagnsskemaet, så skal der også indsendes en indberetning til økologikontrollen. Ind...
11.07.19

Læs også