Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 19-01-2012

GrovfoderNyt - 168

Oprettet: 19-01-2009
Revideret: 14-01-2011

Økologiske frøblandinger til græsmarker

Det Permanente Frøblandingsudvalg og udvalgte lokale konsulenter har revideret de Anbefalede frøbland igen til de økologiske bedrifter i efteråret 2009. Der er ingen nye blandinger, men blanding Ø20 er ændret væsentligt og har nu moderat indhold af rajsvingel af rajgræstypen og rødkløver, således at forårsvæksten starter 10 til 14 dage tidligere (afhængig af klimaet i foråret) end den gamle udgave. Derudover er indholdet af kløver reduceret lidt i blandingerne primært målrettet slæt.

Tidlig blanding til afgræsning
Gennem de senere år har der været meget stor interesse for at have en tidlig blanding til afgræsning - og det har da også en god indflydelse på økonomien. Da både alm. rajgræs og hvidkløver kræver en del varme i foråret, er den nye Ø20 tunet med rajsvingel og rødkløver, hhv. 6 og 20 pct.

Blanding Ø20 har gennemgået en meget stor forvandling. Den nye blanding Ø20 kan dét, som den gamle aldrig har levet op til - nemlig at have en tidlig vækst om foråret.

 Se sammensætning af blandinger til økologiske bedrifter(pdf).

Beskrivelse/udnyttelse af den nye Ø20
Den nye blanding Ø20 vil være ca. 10-14 dage tidligere i vækst. Den må ikke afgræsses hårdt i begyndelsen af vækstperioden. En afgræsningshøjde på ca. 10-12 cm vil være passende indtil det alm. rajgræs kommer i vækst. Først på dette tidspunkt kan der afgræsses ned til ca. 6 til 7 cm. Blandingen vil se "pjevset" ud i begyndelsen af vækstperioden, men det skal man ikke lade sig narre af, for sådan vil den se ud med den store forskel i tidlighed og vækstform. Blandingen vil sætte stængler på niveau med det, der er kendt fra den gamle Ø20. Foderværdien og smagbarheden vil være relativ høj gennem hele vækstperioden, men en slæt og et par afpudsninger er nødvendigt. På arealer, hvor der afgræsses i folde eller afgræsses i reguleret storfold og tages en til to slæt, vil det være en højtydende blanding, fordi rødkløveren, hybridrajgræs og rajsvingel vil træde i karakter. Afhængig af udnyttelsesstrategien kan det forventes, at den nye Ø20 giver 600-1.000 FE mere pr. ha end den tidlige udgave af blanding Ø20.

Ændringer af andelen af bælgplanter

På de arealer, hvor der kun tages slæt, er der er en tendens til, at andelen af kløver kan blive for høj. Derfor er der gennemført en reduktion af andelen af kløver i de blandingerne, der primært anvendes til slæt.

I blandinger, der primært anvendes til afgræsning, er indholdet af hvidkløver ikke reduceret, da der ved afgræsning sker en naturlig reduktion af hvidkløverens udløber. Disse blandinger har normalt en god og harmonisk balance mellem kløver og græs - også på de bedrifter, hvor en stigende andel af udbyttet bjærges ved slæt.

I de blandinger, hvor andelen af kløver er reduceret, er andelen af græs øget tilsvarende med alm. rajgræs eller rajsvingel af typer, som i forvejen er anvendt i blandingen.

I blandingerne Ø45 og Ø46 skal de anvendte rajsvingelsorter være Felopa eller Perun. I den nye Ø20 vil der også blive anvendt Lofa. Bemærk, at den vejledende udsædsmængde er øget med 3 kg pr. ha.

I tabel 1 ses ændringen af indholdet af kløver og antal kløverfrø pr. m2 ved den vejledende udsædsmængde efter revision af blandingerne.

Tabel 1 . Antal kløverfrø i blandinger.

Blanding nr.

Ændring i indholdet af kløver (vægtprocent)

Antal kløverfrø1) efter ændring

Hvidkløver

Rødkløver

pr. ha

pr. m2

Ø31

uændret

4.960.317

496

Ø35

 

 

4.642.857

464

Ø42

÷ 1

÷ 1

4.464.286

446

Ø45

÷ 1

÷ 1

5.000.000

500

Ø46

÷ 2

 

5.200.000

520

Blandinger der primær anvendes til afgræsning

 

-

5.357.143

536

uændret

5.357.143

536

Ø24

uændret

7.142.857

714

Ø26

uændret

7.142.857

714

1) = Antal kløverfrø ved vejledende udsædsmængde og standard frøvægt.


I tabel 2 ses sådybdens indflydelse på fremspiringsprocenten og fremspiringshastigheden for kløver og i alm. rajgræs. Sådybden har en meget stor indflydelse på, hvor mange planter, der spirer frem og en del indflydelse på, hvor hurtig de spirer frem. Derfor er sådybden af større betydning end tidspunktet for såning, selvom om rettidighedseffekten også er vigtig.

Tabel 2. Sådybdens indflydelse på fremspiring i markforsøg

Art

Frøvægt
g/1000 frø

Fremspiringspct.
Sådybde i cm

Fremspirings hastighed, antal dage.
Sådybde i cm

1

2

4

6

1

2

4

6

Hvidkløver

0,7

40

34

8

0

6,6

7,0

9,0

 

Rødkløver

1,7

42

39

17

0

6,3

6,6

8,9

 

Alm. Rajgræs (D)

2,2

62

63

45

11

7,6

7,4

8,4

12,8

I tabel 1 ses, at der er ca. er 500 kløverfrø pr. m2 efter nedjustering af kløverandelen. Med en fremspiring på ca. 40 pct. og en afstand mellem såskær på ca. 12,5 cm er der ca. 200 kløverplanter pr. m2 eller 25 kløver planter på meter sårække.

Der er gode mulighed for at få en stor og aktiv bestand af kløver med den reducerede kløverandel. Men der skal laves et ordentligt såbed, og sådybden skal styres i ca. 1 cm dybde.

Sidst bekræftet: 14-01-2011 Oprettet: 19-01-2009 Revideret: 14-01-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Karsten Attermann Nielsen

Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Konservering af hestebønner
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risi...
23.08.19