Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-04-2011

Økologi - alle 

Oprettet: 17-04-2009

Hvad er krydsningskalven værd? - nyt værktøj fastsætter prisen

Et nyt værktøj kan beregne prisen på en kalv ud fra, hvilke racer den er krydset med. Værktøjet kan tage højde for kalvens størrelse, forældrenes race og deres avlsmæssige niveau for nettotilvækst og form. Derudover beregner værktøjet den forventede afregningspris, som kalven kan opnå ved slagtning - alt efter, om den er opdrættet økologisk eller traditionelt

Et nyudviklet værktøj kan beregne prisen for en given kalv ud fra informationer om kalvens vægt, forældrenes race og avlsmæssige niveau inden for en race. Værktøjet er udviklet til at prissætte økologiske krydsningskalve til studeproduktion, men det er også muligt at beregne prisen for traditionelt opdrættede kalve. I beregningen kan der som kalvens morfar vælges mellem SDM-DH, RDM eller Jersey. Som kalvens far kan der vælges mellem de 3 malkeracer eller mellem 10 forskellige kødkvægracer.

De økologiske kalve sælges typisk fra, når de er fravænnet mælken ca. 3 mdr. gamle. Normalt afregnes kalven efter den økologiske kalvenotering, hvor der gives en merpris pr kg, som kalven vejer over 96 kg. Dette tager dog ikke fuld højde for, at en krydsningskalv genetisk vil have et større potentiale for at vokse og klassificere sig bedre. Jo bedre forældrenes indeks for vækst og form er - jo større værdi bør kalven have.

Værktøjet beregner prisen, som kalven kan sælges til, ud fra dens forventede tilvækst og klassificering. Værktøjet beregner derudover samtidig den forventede pris, som kalven kan afregnes til, når den slagtes som stud (780 dage) eller ungtyr (320 dage) ud fra de indtastede aktuelle noteringer.

I værktøjet kan der beregnes afregningspriser for krydsningskalve både til ungtyreproduktion og studeproduktion. Derudover kan der vælges mellem traditionel og økologisk produktion. Når der vælges økologisk produktionsform, er tilvæksten nedjusteret, så studene vokser 10 gram mindre netto pr. dag end ved traditionel produktion.

I tabel 1 ses et eksempel på prisen for en økologisk kalv, som vejer 96 kg på købstidspunktet. Den forventede formklasse og nettotilvækst, når studen er 780 dage gammel, er estimeret ved forskellige racekombinationer. Købsprisen - og den forventede salgspris - fremgår i de sidste kolonner. I dette eksempel er kalvens vægt sat til at være ens - uanset race - for bedre at kunne sammenligne effekten af racekombinationerne. Krydsningskalvene vil dog typisk have en højere vægt ved 3 måneder.

Tabel 1. Eksempel på beregning af forventet form, nettotilvækst, købspris og slagtepris hos stude med forskellige racekombinationer ved økologisk produktion, hvor de er slagtet i en alder af 780 dage.


Den økonomiske værdi af at øge nettotilvæksten er i beregningen sat til 1,60 kr. pr. gram daglig nettotilvækst for store malkeracer og 0,35 kr. pr. gram daglig nettotilvækst for jersey, mens værdien af at øge form-klassificeringen én EUROP-klasse er ca. 100 kr. for store malkeracer og 75 kr. for jersey. Hvis man ikke selv angiver indeksværdier for fars og morfars form og tilvækst, antages det, at kødkvægtyre har indekser for tilvækst og slagteform på 110, mens de tilsvarende indekser for malkekvægtyre er 100.


Her kan beregningsværktøjet downloades.

Se tilvækst og form ved de forskellige racekombinationer.

Læs mere om baggrunden for beregningerne i beregningsværktøjet.


Sidst bekræftet: 17-04-2009 Oprettet: 17-04-2009 Revideret: 17-04-2009

Forfatter

Økologi
Kirstine Flintholm Jørgensen

Kebin Byskov

Af samme forfatter

Overvej niveauet af AAT til økologiske malkekøer
De fleste økologiske mælkeproducenter indkøber AAT i form af en kraftfoderblanding eller rene proteinkilder som soja eller ...
09.01.18
Slagtefund hos økologiske og konventionelle malkekøer.
Forekomsten af leverbylder og leverikter er højere hos økologiske slagtekøer, mens konventionelle køer har flere trykninger...
18.08.17
Toastning af økologisk korn giver ekstra AAT til malkekøer
Varmebehandling af korn, ærter og lupiner på gårdanlæg sænker nedbrydningen af protein i vommen hos malkekøer uden det går ...
07.06.17
Fakta-ark • Fedt nok til økologiske malkekøer
Havre, raps og hør er gode kilder til danskdyrket fedt i malkekøernes foderration.
06.04.16
Gode muligheder for mere havre til økologiske malkekøer
Udenlandsk forskning viser, at havre kan indgå på lige fod med andre kornarter i rationer til højtydende malkekøer. En afsk...
07.01.16