Oprettet: 08-10-2018

Kulstofbinding i jorden kan løse en del af klimaudfordringen - men der er udfordringer der skal løses først.

Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge kulstofbinding i jorden som et kilma-virkemiddel. Se præsentationerne fra workshoppen afholdt i Foulum den 1. oktober 2018.

I projektet ”Måling og forbedring af bæredygtig dansk mælkeproduktion med fokus på klima” som blev støttet af Mælke-Afgifts-Fonden i 2017 og 2018, er der sat fokus på hvordan kulstofbalancen i jorden kan være med til at mindske den klimabelastning, der kommer fra kvægbruget i Danmark.

Køernes metanproduktion i vommen sammen med emissioner fra husdyrgødningen er en stor udfordring, når der sættes stigende krav til landbruget om at reducere udledningen af drivhusgasser.

På den anden side dyrkes store arealer med græs til dyrene, og flerårige græsmarker har en stor evne til at omsætte CO2 fra luften til kulstof, der lagres i jorden. Om det kan være med til at løse en del af kvægbrugets klimaudfordring bliver belyst på dagen, med faglige indlæg

På en workshop afholdt i Foulum den 1. oktober 2018 blev dette belyst og drøftet blandt workshoppens ca. 80 deltagere.

Indlæggene på workshoppen er listet herunder. De tilhørende præsentationer kan ses ved at klikke på titlerne.

Velkomst og indledning

v/Frank Oudshoorn, SEGES Økologi-Innovation

Har kulstofbinding en rolle som klimavirkemiddel?

v/ Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi

Inkludering af jordens kulstofændringer i livscyklus-vurderinger.

v/ Marie Trydeman Knudsen, Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi

Status på internationale aktiviteter vedr. fastlæggelse af kulstofbinding og indregning i klimaopgørelser.

v/ Anna Flysjö fra Arla Foods, Arla Foods

Kulstofbinding i græsmarker og efterafgrøder, herunder samspil til lattergasudledninger.

v/ Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi

Forskellige potentielle politiske tiltag til kulstofbinding i jorden. Deres fordele og ulemper.

v/ Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer

Politiske tiltag til kulstofbinding i jorden – erfaringer hos landmændene.

v / Mette Kronborg, Økologisk Landsforening

Landmændenes fokus på jordens indhold af organisk materiale. Resultater fra SoilCare-project.eu og værktøjer til bæredygtighedsvurdering i Danmark.

v/ Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi

Praktisk rådgivning om øget klimaforbedringer i kvægbruget – herunder øget kulstofbinding.

v/ Frank Oudshoorn, SEGES Økologi Innovation

Idéer fra afsluttende workshop

 

Projektet ”Måling og forbedring af bæredygtig dansk mælkeproduktion med fokus på klima” er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.

Sidst bekræftet: 08-10-2018 Oprettet: 08-10-2018 Revideret: 08-10-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19

Læs også