Feedback Form

  

Oprettet: 27-08-2018

Differentieret økologisk mælkepris ved dispensation for foder

Arla har meddelt, at økologiske mælkeproducenter/andelshavere får fratrukket 3 eurocent (22,3 øre) pr. kg mælk, hvis de gør brug af EU dispensationer på økologisk foder.

Det gælder dispensation til at kunne anvende konventionelt foder til den økologiske besætning og dispensation til at anvende 1. års omlægningsfoder høstet inden 12 måneder til drøvtyggere.

Fradraget på 22,3 øre pr. kg mælk sker i den periode, der måtte blive fodret med dispensationsfodret plus 6 måneder efter, at man er ophørt med at bruge dispensationsfodret.

Økonomisk vil det således være bedre at vælge at supplere manglende økologisk grovfoder med grønpiller/lucernepiller eventuelt sammen med en tilpasning af besætningsstørrelsen.

Der er ikke krav om, at besætningen skal genomlægges, når fodringen med dispensationsfodret er ophørt.

Påvirker ikke tilladelsen til 50% grovfoder

Vi skal endnu engang understrege, at den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra mindst 60 % til mindst 50 % kan anvendes af alle økologer og er accepteret af alle mejerier og slagterier. Der skal således ikke søges om tilladelse til dette, og en grovfoderandel på 50 % medfører ikke reduktion i den økologiske mælkepris. Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen til 50 % gælder frem til 15. juni 2019.

Den generelle regel om anvendelse af græs-/proteinfoder fra marker i 1. omlægningsår – 20 %-reglen er heller ikke berørt af prisdifferentieringen.

Se i øvrigt Hvilke regler gælder for økologiområdet? på temasiden om tørken.

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet
Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status...
06.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Tips til fodring og håndtering af økologiske småkalve på græs
Økologiske kalve på 4­–6 måneder skal på græs i sommerperioden fra 1. maj til 1. september. Artiklen samler en række tips, ...
21.05.19
Udskrift i DMS giver overblik over behandlinger i økologiske kvægbesætninger
DMS-udskriften ”Behandlingsoversigt øko” optæller løbende behandlinger på enkeltdyr i økologiske besætninger. Udskriften gi...
16.05.19
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
16.05.19