Feedback Form

  

Oprettet: 27-08-2018

Differentieret økologisk mælkepris ved dispensation for foder

Arla har meddelt, at økologiske mælkeproducenter/andelshavere får fratrukket 3 eurocent (22,3 øre) pr. kg mælk, hvis de gør brug af EU dispensationer på økologisk foder.

Det gælder dispensation til at kunne anvende konventionelt foder til den økologiske besætning og dispensation til at anvende 1. års omlægningsfoder høstet inden 12 måneder til drøvtyggere.

Fradraget på 22,3 øre pr. kg mælk sker i den periode, der måtte blive fodret med dispensationsfodret plus 6 måneder efter, at man er ophørt med at bruge dispensationsfodret.

Økonomisk vil det således være bedre at vælge at supplere manglende økologisk grovfoder med grønpiller/lucernepiller eventuelt sammen med en tilpasning af besætningsstørrelsen.

Der er ikke krav om, at besætningen skal genomlægges, når fodringen med dispensationsfodret er ophørt.

Påvirker ikke tilladelsen til 50% grovfoder

Vi skal endnu engang understrege, at den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra mindst 60 % til mindst 50 % kan anvendes af alle økologer og er accepteret af alle mejerier og slagterier. Der skal således ikke søges om tilladelse til dette, og en grovfoderandel på 50 % medfører ikke reduktion i den økologiske mælkepris. Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen til 50 % gælder frem til 15. juni 2019.

Den generelle regel om anvendelse af græs-/proteinfoder fra marker i 1. omlægningsår – 20 %-reglen er heller ikke berørt af prisdifferentieringen.

Se i øvrigt Hvilke regler gælder for økologiområdet? på temasiden om tørken.

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Uanmeldt årlig økologikontrol
Fem procent af den obligatoriske årlige økologikontrol vil igen i år foregå som et uanmeldt kontrolbesøg, hvor hele bedrift...
06.02.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
06.02.19
Årets gang i Den økologiske frødatabase
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til...
21.11.18
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
20.11.18
Omlægningstid for økologisk oksekød
Hvornår kreaturer kan slagtes som økologiske afhænger af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og hvilken model der benytt...
20.11.18