Feedback Form

  

Oprettet: 27-08-2018

Differentieret økologisk mælkepris ved dispensation for foder

Arla har meddelt, at økologiske mælkeproducenter/andelshavere får fratrukket 3 eurocent (22,3 øre) pr. kg mælk, hvis de gør brug af EU dispensationer på økologisk foder.

Det gælder dispensation til at kunne anvende konventionelt foder til den økologiske besætning og dispensation til at anvende 1. års omlægningsfoder høstet inden 12 måneder til drøvtyggere.

Fradraget på 22,3 øre pr. kg mælk sker i den periode, der måtte blive fodret med dispensationsfodret plus 6 måneder efter, at man er ophørt med at bruge dispensationsfodret.

Økonomisk vil det således være bedre at vælge at supplere manglende økologisk grovfoder med grønpiller/lucernepiller eventuelt sammen med en tilpasning af besætningsstørrelsen.

Der er ikke krav om, at besætningen skal genomlægges, når fodringen med dispensationsfodret er ophørt.

Påvirker ikke tilladelsen til 50% grovfoder

Vi skal endnu engang understrege, at den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra mindst 60 % til mindst 50 % kan anvendes af alle økologer og er accepteret af alle mejerier og slagterier. Der skal således ikke søges om tilladelse til dette, og en grovfoderandel på 50 % medfører ikke reduktion i den økologiske mælkepris. Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen til 50 % gælder frem til 15. juni 2019.

Den generelle regel om anvendelse af græs-/proteinfoder fra marker i 1. omlægningsår – 20 %-reglen er heller ikke berørt af prisdifferentieringen.

Se i øvrigt Hvilke regler gælder for økologiområdet? på temasiden om tørken.

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Tjek om dit tilsagnsskema for Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs er klar
Landbrugsstyrelsen har oprettet en side med ”Gode råd til udfyldelse af Tilsagnsskema for Pleje af græs- og naturarealer sa...
18.07.19
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
11.07.19
Hvis du fjerner et tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs i Tilsagns-skemaet, så risikerer du, at tilsagnet bortfalder
Er du ved en fejl kommet til at fjerne et tilsagn med udløb i 2020 eller senere, er det vigtigt hurtigst muligt at kontakte...
11.07.19
Husk at indberette det, når nye marker omlægges til økologi
Selvom omlægningsdatoen er noteret i Tilsagnsskemaet, så skal der også indsendes en indberetning til økologikontrollen. Ind...
11.07.19