Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-08-2019

  

Oprettet: 27-08-2018

Økomælk: Det kan ikke betale sig at gøre brug af dispensationen

Økologiske mælkeproducenter, der leverer mælk til Arla, får 22,3 øre mindre pr. kg mælk, hvis de udnytter dispensationen og fodrer med konventionelt eller omlægningsfoder.

Der er nu mulighed for, at økologiske mælkeproducenter kan søge om dispensation til at fodre med konventionelt foder eller 1. års omlægningsfoder, der er høstet inden 12 måneder efter omlægning (tidligt høstet omlægningsfoder skal betragtes som konventionelt foder).

Tidligere har Arla meldt ud, at de ikke vil sælge mælken som økologisk, hvis køerne blev fodret med konventionelt foder som en konsekvens af tørken.  Nu har Arla imidlertid meldt ud, at de producenter, der gør brug af dispensationen, vil få et fradrag på 22,3 øre pr. kg mælk i den periode, hvor de fodrer med dispensationsfodret, samt i de 6 efterfølgende mdr. Dvs. i et halvt år efter, at man er ophørt med at bruge dispensationsfoderet.

Grønpiller og lucernepiller er et bedre valg

Økonomisk kan det derfor bedre betale sig at supplere det økologisk grovfoder med økologiske grønpiller/lucernepiller, og eventuelt kombinere det med en tilpasning af besætningsstørrelsen.

Reduktion i grovfoderandel påvirker ikke mælkepris

Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra mindst 60 % til mindst 50 % kan anvendes af alle økologer og er accepteret af alle mejerier og slagterier. Der skal således ikke søges om tilladelse til dette, og en grovfoderandel på 50 % medfører ikke reduktion i den økologiske mælkepris. Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen til 50 % gælder frem til 15. juni 2019.

Den generelle regel om anvendelse af græs-/proteinfoder fra marker i 1. omlægningsår – 20 %-reglen er heller ikke berørt af prisdifferentieringen.

Se i øvrigt Hvilke regler gælder for økologiområdet? på temasiden om tørken.

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Salmonella Dublin - anmeldelse af sanering i økologiske kvægbesætninger
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra køer lige efter kælvning, indtil 12 måneder efter salmonel...
03.09.19
Paratuberkulose - anmeldelse af sanering i økologiske kvægbesætninger
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra højrisikodyr lige efter kælvning, så længe de er tilmeldt ...
03.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19