Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-08-2019

  

Oprettet: 27-08-2018

Økomælk: Det kan ikke betale sig at gøre brug af dispensationen

Økologiske mælkeproducenter, der leverer mælk til Arla, får 22,3 øre mindre pr. kg mælk, hvis de udnytter dispensationen og fodrer med konventionelt eller omlægningsfoder.

Der er nu mulighed for, at økologiske mælkeproducenter kan søge om dispensation til at fodre med konventionelt foder eller 1. års omlægningsfoder, der er høstet inden 12 måneder efter omlægning (tidligt høstet omlægningsfoder skal betragtes som konventionelt foder).

Tidligere har Arla meldt ud, at de ikke vil sælge mælken som økologisk, hvis køerne blev fodret med konventionelt foder som en konsekvens af tørken.  Nu har Arla imidlertid meldt ud, at de producenter, der gør brug af dispensationen, vil få et fradrag på 22,3 øre pr. kg mælk i den periode, hvor de fodrer med dispensationsfodret, samt i de 6 efterfølgende mdr. Dvs. i et halvt år efter, at man er ophørt med at bruge dispensationsfoderet.

Grønpiller og lucernepiller er et bedre valg

Økonomisk kan det derfor bedre betale sig at supplere det økologisk grovfoder med økologiske grønpiller/lucernepiller, og eventuelt kombinere det med en tilpasning af besætningsstørrelsen.

Reduktion i grovfoderandel påvirker ikke mælkepris

Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen fra mindst 60 % til mindst 50 % kan anvendes af alle økologer og er accepteret af alle mejerier og slagterier. Der skal således ikke søges om tilladelse til dette, og en grovfoderandel på 50 % medfører ikke reduktion i den økologiske mælkepris. Den generelle tilladelse til at sænke grovfoderandelen til 50 % gælder frem til 15. juni 2019.

Den generelle regel om anvendelse af græs-/proteinfoder fra marker i 1. omlægningsår – 20 %-reglen er heller ikke berørt af prisdifferentieringen.

Se i øvrigt Hvilke regler gælder for økologiområdet? på temasiden om tørken.

Sidst bekræftet: 27-08-2018 Oprettet: 27-08-2018 Revideret: 27-08-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
Økologisk Arealtilskud – kvælstoftillægget kan opsiges mod tilbagebetaling
Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebetaling. Basistilsagne...
13.02.20
Ny frist for at søge tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs for bedrifter på dispensationslisten
Landbrugsstyrelsen udskyder igen fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar 2020. Det bliver muligt at søge i et særli...
04.02.20
Økologierklæringen gælder altid indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny
Landbrugsstyrelsen sender hvert år en økologierklæring ud til alle autoriserede økologiske bedrifter i Tast selv-service me...
31.01.20