Oprettet: 19-07-2016
Revideret: 20-07-2016

Vand og skygge er vigtigt for at forebygge varmestress hos øko-køer på græs

På meget varme sommerdage kan det være en fordel at skifte til natafgræsning for at sikre en høj græsoptagelse hos køerne. Samtidig er det afgørende, at køerne har let adgang til vand.

Hold køerne i skyggen midt på dagen

Når temperaturen for alvor kommer op på de varme sommerdage, bliver køerne dovne, og græsoptagelsen går ned. I de perioder kan det være en god ide at skifte til natafgræsning, og holde køerne inde i skyggen om dagen.

Det økologiske krav om afgræsning i seks lyse timer kan stadig let opfyldes, og køerne har på den måde lettere ved at fastholde en høj græsoptagelse i varme sommerperioder. I sær på meget varme sommerdage er det vigtigt, at køerne har adgang til afgræsning, så længe det er lyst. Det betyder for eksempel, at køerne kan være ude om aftenen fra 17-23 i særligt varme perioder, hvor det er længe lyst. Tiden efter solnedgang og før solopgang kan således tælles med som lyse timer.

Transporttid tæller ikke med

Økologiske køer skal på græs i mindst seks lyse timer daglig – og hertil kommer den tid det tager for koen at gå fra stalden, ud på marken og tilbage igen. Det gælder også for AMS.

Hvis køerne har fri adgang til græsmarken, som for eksempel ved AMS, skal den daglige praksis for afgræsning tilrettelægges, så det er sandsynligt, at den enkelte ko er ude på marken i mindst 6 lyse timer dagligt.

3 liter ekstra vand per grad

Figuren illustrerer vandbalancen hos en højtydende malkeko på græs, når temperaturen er henholdsvis 20 og 30 ⁰C. Stiger temperaturen fra 20 til 30 ⁰C stiger vandbehovet med 30 liter, som koen især bruger til at skille sig af med varme ved udånding og fordampning (Kilde: KvægInfo nr. 1236).


Daglig vandbalance hos en ko med en ydelse på 40 kg mælk ved henholdsvis 20 og 30 ⁰C.

For at sikre en høj vandoptagelse bør afstanden til vand højest være 200 meter, når køerne er ude. Samtidig bør der være direkte adgang til vand efter malkning.

Er du interesseret i flere detaljer om koens væskebalance under varmestress, kan du læse mere i artiklen her.

Læs mere om:

Varmestress i en meddelelse fra SEGES Kvæg her.
Tolkning af reglerne for afgræsning hos økologiske køer her.
Praktiske erfaringer med optimering af afgræsningen hos øko-køer her.
Koens vandbalance i varmt vejr i KvægInfo nummer 1236 her.

 

Sidst bekræftet: 20-07-2016 Oprettet: 19-07-2016 Revideret: 20-07-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
Økologisk Arealtilskud – kvælstoftillægget kan opsiges mod tilbagebetaling
Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebetaling. Basistilsagne...
13.02.20
Ny frist for at søge tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs for bedrifter på dispensationslisten
Landbrugsstyrelsen udskyder igen fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar 2020. Det bliver muligt at søge i et særli...
04.02.20
Økologierklæringen gælder altid indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny
Landbrugsstyrelsen sender hvert år en økologierklæring ud til alle autoriserede økologiske bedrifter i Tast selv-service me...
31.01.20

Læs også