Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 13-01-2016

  

Oprettet: 13-01-2010

Økologiske malkekøer lever længere end konventionelle køer

En økologisk malkeko lever i gennemsnit 3,5 måneder længere end en konventionel malkeko. Det skyldes både en lavere dødelighed og udskiftningsprocent i de økologiske besætninger.

Økologiske køer lever længere. Det er en af konklusionerne af en ny detaljeret analyse af, hvornår og på hvilken måde danske malkekøer udgår af besætningerne. Undersøgelsen viser interessante forskelle på, hvor stor en andel af dyrene der slagtes eller dør under forskellige produktionsformer og i forhold til laktationsnummer. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af tal fra 2008 og omfatter resultater fra 2.813 besætninger, hvoraf de 309 var økologiske. 

Lavere dødelighed hos økologiske køer

Dødeligheden i de økologiske besætninger med malkekvæg er lavere end gennemsnittet i de konventionelle besætninger. Som det fremgår af figur 1 gælder dette såvel samlet set som for de enkelte laktationer. Ikke overraskende stiger dødeligheden med alderen for køer under begge produktionsformer.Figur 1. Oversigt over dødeligheden
, beregnet som gennemsnitlig % døde køer i økologiske og konventionelle besætninger opdelt på laktationer og som samlet gennemsnit.

Økologerne beholder køerne længere i besætningen

I økologiske besætninger sættes der færre køer ud sammenlignet med de konventionelle besætninger. Tendensen ses, som det fremgår af figur 2, for såvel 1. kalvs og 2. kalvs, men især for køer i senere laktationer.

Problemer med ben og klove er blandt de hyppigst indberettede årsager til udsætning af ældre køer. En del af grundlaget for bedre holdbarhed og mindre udsætning, ikke mindst af ældre kører, hos økologerne kan nok findes i den hyppigere anvendelse af dybstrøelse og afgræsning i økologiske besætninger. Disse forhold kan med rimelighed antages at befordre en bedre sundhed for ben og klove. Desuden er det sandsynligt, at en generel lavere intensitet i fodringen hos økologerne nedsætter forekomsten af nogle fordøjelses- og stofskiftelidelser.


 

Figur 2. Oversigt over andelen af køer, der udsættes pr. laktation i økologiske og konventionelle besætninger.

Sideløbende med den lavere udsætning ses også en mindre grad af indsætning af nye dyr i de økologiske besætninger. Det samlede resultat er således en generel mindre udskiftning af køer i de økologiske besætninger (se tabel 1).

Tabel 1. Udskiftningsprocenten i økologiske og konventionelle besætninger.

 

Økologiske malkekvægsbesætninger

Konventionelle malkekvægsbesætninger

Udskiftningsprocent

34

38

Den lavere udskiftningsprocent er i nogen grad et udtryk for generel større stabilitet i besætningsstørrelse og en længere holdbarhed af dyrene. Køerne i de økologiske besætninger er i gennemsnit 3,5 mdr. ældre end køerne i de konventionelle besætninger (Tabel 2). Tilsvarende har de økologiske køer været knap 3 mdr. længere i produktion (siden 1. kælvning). Når forskellen i den produktive periode således er lidt mindre end forskellen i den gennemsnitlige alder, hænger det sammen med en lidt højere alder ved første kælvning for de økologiske køer.

Tabel 2. Oversigt over gennemsnitlig alder, produktiv periode, alder ved slagtning og død for køer i henholdsvis økologiske og konventionelle besætninger.

Gennemsnit

Økologiske
malkekvægsbesætninger

Konventionelle malkekvægsbesætninger

Alder blandt producerende køer (i mdr.)

52,5

49

Tid som ko (angivet i mdr. fra 1. kælvning)

24,5

21,9

Alder ved slagtning (mdr.)

64,8

61,6

Alder ved død (mdr.)

62,0

58,4

 

Økologer slagter flere køer end de konventionelle

Andelen af udsatte køer, der slagtes i økologiske besætninger, er lidt højere end i de konventionelle besætninger (Tabel 3). Dette skal sammenholdes med, at andelen af økologiske køer, der afgår ved døden, er tilsvarende mindre. Det må regnes for positivt, når køerne i højere grad slagtes frem for at dø eller blive aflivet i besætningen. Den økonomiske fordel heri er helt indlysende.

Tabel 3. Oversigt over andelen af køer, der slagtes, dør eller sælges til levebrug, når de udsættes i økologiske og konventionelle malkekvægbesætninger.

 

Økologiske malkekvægsbesætninger

Konventionelle malkekvægsbesætninger

Procent slagtede af udsatte

80,3

76,8

Procent døde (selvdøde og aflivede) af udsatte

12,6

15,5

Procent solgte til levebrug (inkl. eksport) af udsatte

7,1

7,7

I alt

100 %

100 %

 

 

 

Sidst bekræftet: 12-01-2015 Oprettet: 13-01-2010 Revideret: 13-01-2010

Forfatter

Økologi
Kirstine Flintholm Jørgensen

Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Karen Helle Sloth

Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19