Feedback Form

  

Oprettet: 19-09-2014

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Der er kommet ny guide med gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter

Denne guide er blevet til i et samarbejde mellem landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter. Den kan inspirere til, hvordan man opnår størst muligt udbytte af tværfaglig sundhedsrådgivning (TSR) og dermed størst mulig positiv effekt på sundhed og velfærd i besætningen. 

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Guiden indeholder følgende afsnit:

  • Aftalegrundlag – Sådan sættes rammen!
  • Deltagere – Hvem bør deltage i rådgivningen?
  • Tovholder – Hvem samler trådene? Hvilke funktioner skal varetages?
  • Planlægning – Få sat en effektiv dagsorden!
  • Rådgivningsbesøget – Fokus på den praktiske afvikling!
  • Referat/rapport og opfølgning – Sådan kommer I fra beslutning til handling!
  • Lovgivningen omkring TSR – Styr på krav og muligheder!

I tilknytning til guiden er der udarbejdet et eksempel på et ”Aftalegrundlag” – et skema – der kan hjælpe til at fastholde, hvad der er aftalt omkring organisering af samarbejdet på den aktuelle bedrift. 

Der er ligeledes udarbejdet et eksempel på et skema, som kan bruges til at sikre opfølgning på de aktuelle indsatsområder, der bliver udpeget i besætningen.  

Guiden er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økologi og Kvæg, i samarbejde med Sektion Kvæg i Den Danske Dyrlægeforening og Økologisk Landsforening. 


(Klik på billedet for stor udgave)

Sidst bekræftet: 05-09-2018 Oprettet: 19-09-2014 Revideret: 19-09-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Konsulent

Arne Munk

Økologi Innovation


Kirstine Flintholm Jørgensen

Af samme forfatter

Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19