Af samme forfatter
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducenter. Erfaringer til og med høst 2006.
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinterrybs. Vinterrybs kan være et godt alternativ til vinterraps i den økologiske produktion.
Danske erfaringer med dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 og 2005. Vinterraps giver et højere udbytte, men vinterrybs kan være et alternativ.
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske kornproduktion øges uden at bæredygtigheden mindskes.
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
Resumé af indlæg ved Økologisk frødag på Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg.