Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-07-2019

  

Oprettet: 18-07-2016

Ensilering af økologiske hestebønner kan være en nødløsning

Enkelte hestebønneafgrøder har i år sat så få bælge, at det er værd at overveje, om de skal ensileres for at få marken tidligere fri til anden anvendelse.

Årsagen til, at nogle hestebønneafgrøder har sat så få bælge er sandsynligvis, at der var tørkestress lige omkring blomstring.Hvis der kun er 2-3 bælge tilbage på planterne er udbyttepotentialet ved en normal plantebestand nede omkring 1 ton/ha.

Foderværdi

Ensilage af hestebønner med fuldt bladdække og normalt antal bælge, med grønne bønner, har en fornuftig foderværdi, hvis den høstes omkring 12 uger efter såning. På det tidspunkt er afgrøden samtidig let at ensilere.

Foderværdien af hestebønneensilage fremgår af NorFor-fodermiddeltabellen. Standardværdien viser en fordøjelighed af organisk stof på 72 og et indhold af råprotein, stivelse og NDF på henholdsvis 17, 12 og 38 procent af tørstof. Foderværdien er 5,97 MJ per kilo tørstof. Proteinet er letopløseligt så PBV20 og AAT20 ligger på 56 og 73 gram per kilo tørstof.

Hvis afgrøden har en lav bælgsætning er foderværdien sandsynligvis betydeligt lavere, men vi har ingen analyser, som viser hvor meget.

Svenskerne og finnerne har en noget mere udbredt tradition med ensilering af hestebønne/vårhvede afgrøder, som en væsentlig del af deres grovfoderration, også til de malkende køer.

 


Svensk helsædsensilage af hestebønne/vårhvede

 

Links til svensk og finsk forskning

 

http://www.nvwv.nl/en/node/727

https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/ekoforsk-en/projects-2005-2007/field-beansspring-wheat-in-dairy-production/

 

Sidst bekræftet: 28-06-2018 Oprettet: 18-07-2016 Revideret: 18-07-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Specialkonsulent, Grovfoder

Torben Spanggaard Frandsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Vinterklargøring af græsmarker
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemm...
16.09.19
Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Høst og ensilering af majs
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe o...
02.09.19
Høst af kernemajs
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere h...
02.09.19