Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-01-2020

LP - Græsrodsforskning 

Oprettet: 21-09-2004

Bekæmpelse af bladhvepsens larve Hoplocampa testudina i æbler

Resumé af Græsrodsforskning

Projektnr. og -titel

265 - Frugt og bær - Bekæmpelse af bladhvepsens larve Hoplocampa testudina i æbler

Projektperiode

2001 - 2003
Projekthaver Erfagruppe for økologisk æbledyrkning, v/Bjarne Stårup, Skibby
Konsulent Klaus Paaske, Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg, 4200 Slagelse

Den 21. september 2004

Læs om:

Sammendrag
Formål
Indhold
Yderligere oplysninger

Sammendrag
Ud fra forsøgene kunne man konkludere, at et ekstrakt af kvassia er ganske effektivt til at bekæmpe æblebladhvepsens larver med.

Det gælder om at sætte ind med sprøjtning, når æggene netop er klækkede, og larven bliver aktiv. Den største effekt opnås i de år, hvor æglægningen er koncentreret over en kort periode. Der ser ikke ud til at være den store forskel på, om man bruger Biofa-ekstrakt eller hjemmekogt ekstrakt på basis af kvassia-spåner. Forsøget tyder også på, at udtræk fra kvassia-spåner uden kogning giver samme virkning som med kogning.

Formål
Formålet var at finde ud af, om et ekstrakt fra kvassia er effektivt mod æblebladhvepsens larve. Midlerne er ikke godkendt af Miljøstyrelsen, men med i EU-forordningen om økologi. De er med andre ord ikke tilladt i Danmark. En fremtidig anvendelse af kvassia er betinget af, at midlet registreres og godkendes af Miljøstyrelsen.

Projektet har resulteret i en rapport fra Afdeling for Plantebeskyttelse ved Danmarks Jordbrugsforskning.

Man forsøgte sprøjtning på tre forskellige æbleplantager, i Guldborg, Lille Skensved og Skibby med æblesorten Discovery i tre vækstsæsoner.

Indhold
Æblebladhvepsen lægger sine æg i blomsten af æbler, og klækningen sker normalt omkring afblomstringstidspunktet, så larven har de nydannede æbler som fødekilde. I visse tilfælde kan angreb være så kraftige, at stor set alle ansatte æbler ødelægges.

Midler
Man sprøjtede med forskellige typer kvassia-midler med en særlig tågesprøjte.

Navn Aktivstof Godkendelsesstatus til kernefrugt
Biofa ekstrakt kvassin 12 g/l ikke godkendt
Kvassia spåner kvassin 0,54 g/kg ikke godkendt
BioDux Insektoleat kaliumoleat 15 % ikke godkendt

Biofa ekstrakt er et færdigt koncentrat, som blandes med vand. Kvassia spåner er fintsnittet ved fra træet Quassia amara. Man skal selv blande spånerne med vand og koge det for at kunne producere bekæmpelsesmidlet. I forsøget prøvede man både midlet med og uden kogning.

Med en dosering på 5 liter ekstrakt og 30 kg spåner sprøjtes træerne med samme mængde af aktivstoffet kvassin.

Effekt
I et forsøg, hvor der var æglægning over en kort periode opnåede man en virkning på 90 procent, mens man i et forsøg med to sprøjtninger med spredt æglægning kun opnåede 55 procent bekæmpelse i det bedste forsøgsled.

Højeste effekt blev nået, når insektsæben BioDux blev tilføjet. Med sæben afsættes mere sprøjtevæske på plantedele, der er svære at ramme. Sæben fungerer som afspændingsmiddel, og det giver en bedre befugtning.

Danmarks Jordbrugsforskning peger også på, at insektsæben også i sig selv kan være med til at bekæmpe laverne. Sæben har nemlig en dokumenteret virkning på bladlus og spindemider.

Ser man på effekten i forhold til den brugte mængde aktivstof, så viser forsøget, at der er en lille forøget effekt, når der bruges 12 gram aktivstof i forhold til seks gram pr. hektar. Forskellen er ikke statistisk sikker. Sættes doseringen op til 18 gram, får man ikke en tilsvarende bedre effekt.

Der ser ud til, at angrebene bliver kraftigere, når der er mange og tætsiddende æbler; larven får let ved at bevæge sig fra det primære angreb til nye æbler.

Valg af middel
Afdelingen for Plantebeskyttelse i Danmarks Jordbrugsforskning, som gennemførte forsøgene, mener, at æbleproducenten bør vælge kvassia-middel ud fra pris, arealstørrelse og mulighed for og lyst til selv at fremstille det. De mener, at vælger man spånerne, kan man godt springe kogningen over.

Perspektiver
I slutrapporten peger Danmark Jordbrugsforskning på, at prisen for brug af Biofa ekstrakt på 5 liter per hektar betyder en hektarpris på ca. 2.250 kr. En tilsvarende behandling med spåner koster ca. 1.575 kr. per hektar. Hertil skal så lægges arbejdet med at fremstille den færdige blanding.

Yderligere oplysninger


Tomas Fibiger Nørfelt

Sidst bekræftet: 16-02-2015 Oprettet: 21-09-2004 Revideret: 21-09-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i folde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger der kan anvendes til udlægget
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15