Oprettet: 15-11-2019
Revideret: 24-02-2020

Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020

Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i 2020, og en ny praksis, der fra 2021 vil begrænse mulighederne for at søge dispensation til brug af ikke økologisk læggemateriale

Den nye praksis kan få store konsekvenser for mange avlere og virksomheder og der vil ske en løbende evaluering af ordningen.

Ansøgninger om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 1. marts fra 2020 og dispensation gives som udgangspunkt ikke herefter. Der kan undtagelsesvis søges dispensation, hvis et parti er kasseret.

I 2020 indføres samtidig en ny frødatabase, hvor kartoffelsorterne er opdelt i 8 sortsgrupper. Denne opdeling i sortsgrupper gør det lettere for dig at orientere dig om de sorter, der er tilgængelige, eller vil blive tilgængelige, indenfor de forskellige anvendelsesområder. Dette vil samtidig være med til at fremme brugen af økologisk læggemateriale og begrænse mulighederne for at søge dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale.

I den nye frødatabase er der 8 sortsgrupper og to kategorier, der afgør muligheden for dispensation

I den nye frødatabase vil sorterne blive opdelt i følgende 8 sortsgrupper:

  • Spisekartofler tidlige
  • Spisekartofler middeltidlige
  • Spisekartofler sene
  • Bagekartofler
  • Chipskartofler
  • Pommes frites kartofler
  • Stivelseskartofler

Specialsorter (spisekartofler som f.eks. Blå Congo, Æggeblomme, Asparges, Sieglinde, King Edward)

Du kan se i frødatasen, for hver enkelt sort, hvilke muligheder der er for dispensation: Kategori 1 eller Individuel Dispensation. Kategori 1 betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt at opnå dispensation, men du kan søge dispensation, hvis du har en rigtig god begrundelse for ikke at anvende de tilgængelige økologiske sorter, hvis hele, eller dele af produktionen af læggemateriale er gået tabt. Individuel Dispensation betyder, at du har mulighed for at søge dispensation, men du skal også i dette tilfælde have en tilstrækkelig god begrundelse for at anvende ikke-økologiske sorter.

Muligheder for dispensation til ikke-økologisk læggemateriale begrænses fra 2021

Fra 2021 giver Landbrugsstyrelsen som udgangspunkt ikke dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale, hvis der findes andre tilgængelige kartoffelsorter i samme sortsgruppe.

De fleste almindelige typer af kartofler, så som spisekartofler og bagekartofler, vil være i Kategori 1, hvor det som udgangspunkt ikke er muligt at opnå dispensation. Det vil være muligt at opnå individuel dispensation til specialsorter, hvis du angiver en tilstrækkelig begrundelse herfor.

Der kan som udgangspunkt kun opnås tilladelse til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i forbindelse med test i små markforsøg, i forbindelse med sortsbevaring eller hvis hele, eller dele, af produktionen af læggemateriale er gået tabt, hvilket skal kunne dokumenteres med en konsulenterklæring samt, i tilfælde af indkøbt læggemateriale, en anmeldelseskvittering fra Landbrugsstyrelsen.

Ansøgning om individuel tilladelse til læggemateriale af stivelses-, chips- og pommes frites kartofler

Du skal søge dispensation til brug af ikke-økologiske læggemateriale af stivelseskartofler, chipskartofler og pommes frites kartofler fra 2020 og frem til 2025, så længe der ikke er nok økologisk materiale på markedet.  Fra 2025 vil det kun være muligt at opnå dispensation til at anvende ikke-økologisk ubehandlet læggemateriale af en sort indenfor en sortsgruppe, hvis der ikke findes alternative tilgængelige sorter inden for samme sortsgruppe.

Der vil ikke kunne gives dispensation til samme sort i mere end to år

Der kan ikke gives dispensation til samme sort i mere end to år, og der kan kun gives dispensation til de sorter i frødatabasen, hvor det fremgår, at der kan søges dispensation. Der oprettes en varslingsliste i frødatabasen, hvor du kan se, hvilke sorter, der er givet dispensation til og hvornår, der ikke længere kan søges dispensation til en given sort.

Fortsat mulighed for brug af ikke-økologisk læggemateriale til opformering af økologisk læggemateriale

Reglerne ændres ikke for hjemmeproduceret læggemateriale og afprøvning af nye sorter.

Du skal sende en anmeldelse til Landbrugsstyrelsen, hvis du vil indkøbe ikke-økologisk læggemateriale til opformering af økologisk læggemateriale til næste års brug, både til salg under certificerede forhold og til egen avl. Det indkøbte ikke-økologiske opformeringsmateriale kan udelukkende anvendes til produktion af læggemateriale til næste års økologiske produktion. Du kan derfor ikke anvende det til økologisk foder eller konsum.

Hvis du ønsker at teste kvaliteten af nye sorter under danske forhold, skal du indsende en ansøgning om dispensation. Du kan, efter tilladelse fra Landbrugsstyrelsen, indkøbe de nye sorter som ikke-økologiske, så længe du ikke sælger de producerede kartofler som økologiske.

Virksomheder skal melde sorter ind i frødatabasen

Virksomheder, der afsætter økologiske læggekartofler, skal melde sorter og tilgængelighed ind i frødatabasen, med angivelse af hvilken sortsgruppe sorten tilhører. Virksomhederne er forpligtet til at holde disse oplysninger opdateret. Kvalitetsvurderingen og egnetheden af de sorter, der udbydes i frødatabasen, reguleres som udgangspunkt via kvalitetskriterierne i Bekendtgørelse nr. 584 af 28/05/2018 om avl m.v. af kartofler, og baseres på kontrakten mellem udbyder og avler. Hvis ikke kvaliteten af det læggemateriale, der udbydes i frødatabasen, er tilstrækkelig, kan dette påklages til Landbrugsstyrelsen. Hvis der er tvivl om kvaliteten af det udbudte læggemateriale i frødatabasen, kan der rekvireres et syn ved Landbrugsstyrelsen mod gebyr. Dette vil som udgangspunkt kun være muligt ved det sidste parti økologisk læggemateriale inden for en given sortsgruppe.

Figur.1 Eksempel på visning i den ny frødatabase.

Links

  • Du vil senere kunne læse om de nye retningslinjer i Økologivejledningen, som du finder her
  • Ansøgningsskemaer til brug af ikke-økologiske læggekartofler finder du her.
  • Anmeldelsesskema til brug for hjemmeproduceret læggemateriale finder du her. 

Nyheden er bragt af Landbrugsstyrelsen d. 15. oktober 2019.

 

Sidst bekræftet: 24-02-2020 Oprettet: 15-11-2019 Revideret: 24-02-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

11.06.2020: Sådan øger du jordens frugtbarhed
Webinar: Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord, og hvilke tiltag der skal til for at øge jordf...
26.05.20
Minivådområder på økologiske arealer
Hvad skal du som økolog være særligt opmærksom på, når du anlægger et minivådområde på dine økologiske arealer?
20.05.20
Frem til 1. november er det tilladt at bruge 5% ikke-økologisk proteinfoder til øko- grise
Brancheanbefalingen om 100% økologisk fodring til økologiske grise er midlertidigt indstillet.
27.04.20
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
20.04.20
Regler for gødning ved omlægning til økologi
Når en bedrift begynder omlægning til økologi, kommer der flere forskellige regelsæt for gødskning oveni – eller i stedet f...
17.04.20