Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-11-2007

Artikel - 089

Oprettet: 01-11-2006
Revideret: 08-11-2007

Økonomi ved dyrkning af økologisk rug
Rug er i økologisk sammenhæng en meget dyrkningssikker afgrøde, som har en god ukrudtskonkurrence og klarer sig godt på alle jordtyper. Den bedste økonomi i rug opnås hvis rugen kan høstes, mens den endnu har et faldtal, der gør den egnet til brødrug.

Rug dyrkes normalt som vintersæd, men i de seneste år er rug også afprøvet som vårsæd. Selvom udbyttet i vårrug er væsentligt lavere end i vinterrug og i andet vårsæd, kan der være marker, hvor ukrudtstryk, kvælstofforsyning eller JB nr. gør vårrug til et fornuftigt alternativ.

Nedenstående er vist økonomien i fire forskellige former for rug. Udbyttet er fastsat ud fra de økologiske landsforsøg.

Se eksempel på beregning (Excel). Ved at variere på udbytte, salgspris og omkostninger har man mulighed for at se, hvilken produktion der er mest rentabel.

Læs mere om dyrkningen af vinterrug i dyrkningsvejledningen.

Tabel 1. Økonomi for fire forskellige former for rug.

Foderrug

Jordtype: JB 5-6
Udbytte Pris kr. Kroner
Udbytte:
Foderrug 5.700 kg 1,3 7.410
Økologi-tilskud 1 ha 870 870
I alt 8.280
Stykomkostninger:
Udsæd 110 kg 3,5 385
Kalkning 60
Husdyrgødning 14 tons 30 420
I alt 865
Dækningsbidrag pr. ha DB I 7.415
Maskin- og arbejdsomk. I alt kr. /ha 3.181
Dækningsbidrag pr. ha DB II 4.234

Brødrug

Jordtype: JB 5-6
Udbytte Pris kr. Kroner
Udbytte:
Brødrug 5.500 kg 1,7 9.350
Økologi-tilskud 1 ha 870 870
I alt 10.220
Stykomkostninger:
Udsæd 110 kg 3,5 385
Kalkning 60
Husdyrgødning 14 tons 30 420
I alt 865
Dækningsbidrag pr. ha DB I 9.355
Maskin- og arbejdsomk. I alt kr. /ha 3.140
Dækningsbidrag pr. ha DB II 6.215

Vårrug foder

Jordtype: JB 5-6
Udbytte Pris kr. Kroner
Udbytte:
Vårrug foder 4.000 kg 1,3 5.200
Økologi-tilskud 1 ha 870 870
I alt 6.070
Stykomkostninger:
Udsæd 140 kg 4,5 630
Kalkning 60
Husdyrgødning 14 tons 30 420
I alt 1.110
Dækningsbidrag pr. ha DB I 4.960
Maskin- og arbejdsomk. I alt kr. /ha 2.832
Dækningsbidrag pr. ha DB II 2.128

Vårrug brød

Jordtype: JB 5-6
Udbytte Pris kr. Kroner
Udbytte:
Vårrug brød 3.800 kg 1,7 6.460
Økologi-tilskud 1 ha 870 870
I alt 7.330
Stykomkostninger:
Udsæd 140 kg 4,5 630
Kalkning 60
Husdyrgødning 14 tons 30 420
I alt 1.110
Dækningsbidrag pr. ha DB I 6.220
Maskin- og arbejdsomk. I alt kr. /ha 2.791
Dækningsbidrag pr. ha DB II 3.429

Sidst bekræftet: 08-11-2007 Oprettet: 01-11-2006 Revideret: 08-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

Økologisk majs etableret efter første slæt græs
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducente...
05.10.07
Svenske erfaringer med vinterrybs
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinte...
22.12.05
Dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 - 2005
Danske erfaringer med dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 og 2005. Vinterraps giver et højere udbytte, men vinterrybs k...
22.12.05
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Praktiske erfaringer og resultater med smalbladet lupin i 2002
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
17.02.03