Feedback Form

Planteavlsorientering - 02-120

Oprettet: 31-05-2002

Forsøg med rækkeafstand i økologisk dyrket vinterhvede

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 15-03-2007 Oprettet: 31-05-2002 Revideret: 31-05-2002

Forfatter

Økologi
Michael Tersbøll

Af samme forfatter

Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at høj...
21.02.07
Biogas giver højere udnyttelse af grøngødning
Forgæring af grøngødning og efterafgrøder til biogas gav 15 pct. højere udbytte, når kornafgrøderne i tysk sædskifteforsøg ...
05.09.06
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre
I projektet kunne man efter et års forsøg ikke påvise, at rækkeafstanden har væsentlig indflydelse på kvaliteten af havreke...
22.09.04
Udvikling af strategi til forebyggelse og regulering af frøbårne sygdomme i fremavlskorn
Eddike kan anvendes som bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Børsterensning af såsæd for sporer af stin...
22.09.04