Planteavlsorientering - 02-160

Oprettet: 22-12-2005

Dyrkning af økologisk vinterrybs i 2004 - 2005

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 22-12-2005 Oprettet: 22-12-2005 Revideret: 22-12-2005

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

Økologisk majs etableret efter første slæt græs
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducente...
05.10.07
Svenske erfaringer med vinterrybs
I Sverige dyrkes vinterrybs til samme formål som vinterraps, og her er gengivet de svenske erfaringer med dyrkning af vinte...
22.12.05
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Praktiske erfaringer og resultater med smalbladet lupin i 2002
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
17.02.03
Rækkedyrkning og ukrudtsbekæmpelse i økologisk frøgræs
Resumé af indlæg ved Økologisk frødag på Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg.
05.04.01