Feedback Form

  

Oprettet: 11-07-2019

Udsigt til balance i produktion og forbrug af økologisk foderkorn

Der er i disse år ved at være tilstrækkeligt store arealer med økologisk korn produceret i Danmark til at dække behovet for økologisk foderkorn, og det kan få konsekvenser for foderkornpriserne.

Meget afhænger endnu af vejret og den kvalitet der bliver lagt ind i den kommende høst, men her og nu ser der ud til at komme en rigtig fin høst i hus. Det betyder, at der kan forventes et pres på foderkornpriserne i de kommende vækstsæsoner.

I et marked, der vipper omkring fuld lokal forsyning, anbefaler SEGES, at du undersøger om der kan laves prisaftaler for 2020-høsten, der planlægges i disse uger og måneder. Kan der opnås en pris, der ser acceptabel ud, er det fint. Hvis du ikke kan opnå en prisaftale, skal du grundigt overveje om en robust vinterrug er det bedste alternativ, selvom den sandsynligvis ikke kan holde det prisniveau, vi har set i nogle år.

Vinterrug er en robust afgrøde, men prisen forventes at falde

En naturlig reaktion på den forventede situation vil være at forsøge at flytte salgsafgrøder fra foderkornbunken over til siloen med kontraktafgrøder. Den afgrøde, der må forventes at blive reguleret hårdest på er omlægningskorn af vinterrug.

Fodringen af de enmavede dyr, svin og fjerkræ, er godt nok i færd med at bevæge sig over imod stærkt øget andel af rug, på grund af rugens positive egenskaber med langsommere omsætning i tarmen og et højere indhold af naturligt fytase. Det er en udvikling, der går meget hurtigt i landene omkring os, især Tyskland, men tendensen er endnu ikke slået igennem i den danske husdyrproduktion.

Vinterhvede og vårsædsarter kan være alternativer

Indtil det sker, bør det overvejes hvilke muligheder der er for at sikre en robust indtjening på de økologiske kornmarker. Vinterhvede er efterspurgt til foder, men det er en mere sårbar afgrøde, der er langt svagere i ukrudtskonkurrencen, så den bør dyrkes på arealer med lavt ukrudtstryk, hvor der med rimelighed kan forventes et udbytte på 60 hkg eller derover.

Vårsædsarterne er stadig efterspurgte og der kan opretholdes gode priser, hvis der kan laves kvalitetskontrakter på gryn, malt eller fremavl.

Udviklingen i vinterrugarealet og omlægningsvarens andel af det samlede økologiske areal med vinterrug. Fra Landbrugsstyrelsens ”statistik over økologiske jordbrugsbedrifter” 2011-2018

 

 

 

Sidst bekræftet: 11-07-2019 Oprettet: 11-07-2019 Revideret: 11-07-2019

Forfatter

Økologi Innovation
chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
11.07.19
Hybridsort af økologisk vinterraps kræver individuel dispensation
Økologiske frø af linjesorten Butterfly er tilgængelige i den økologiske frødatabase, og derfor kræver det konkrete forhold...
10.07.19
Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19
Regler for økologisk planteavl
Det følgende giver en kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb...
16.05.19
Hamp til konsum og industri
Produktionen af hamp i Danmark er gennem de senere år vokset meget kraftigt og er efterfølgende faldet en del igen. Det sky...
25.04.19