Feedback Form

  

Oprettet: 22-01-2013

Faktaark om fosfor (P)

Økologisk landbrug får fosfor fra mineraler til husdyrene og fra indkøb af husdyrgødning. Udfasning af konventionel husdyrgødning vil mindske P-tilførslen til jorden.

Der opstår dog ikke P-mangel i afgrøderne fra det ene år til det andet, men det er vigtigt at følge udviklingen i P-balancer og fosfortal (Pt).

Dette faktaark fortæller om hvornår der bør tilføres fosfor og hvordan man kan styre sin P-gødskning.

Sidst bekræftet: 26-01-2018 Oprettet: 22-01-2013 Revideret: 22-01-2013

Forfatter

Økologi
Margrethe Askegaard

Af samme forfatter

Have-parkaffalds potentiale på økologiske marker
Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner. Følg linket og bliv klogere p...
12.09.18
Svovlgødninger til økologiske afgrøder
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, s...
19.02.18
Gødnings- og jordforbedringsmidler, der ikke er tilladt i økologisk jordbrug
Gødnings- eller jordforbedringsmidler som ikke er optaget på Økologiforordningens positivliste (Bilag 1) må ikke anvendes p...
19.12.17
Opdateret version 3.1 af ''Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker''
Værktøjet er både et opslagsværk over de gødninger, som er til rådighed for økologisk markbrug og et regneværktøj, der kan ...
03.11.17
Konsulenternes erfaringer med udbyttebegrænsende faktorer på de økologiske bedrifter
Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt de økologiske planteavlskonsulenter. Konsulenterne kommer med deres bedste bud p...
31.10.17