Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-03-2020

  

Oprettet: 05-10-2016
Revideret: 11-05-2017

Økologiske juletræer – frø og udplantningsplanter

Hvis man vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal der bruges økologiske frø eller udplantningsplanter.

Økologiske frø

For at tjekke tilgængeligheden af økologiske frø, skal du orientere dig i den økologiske frødatabase. Frø af Nordmannsgran finder du under fanebladet ”Landbrugsafgrøder” og afgrødegruppen ”Andre”. Hvis der ikke er økologiske frø på markedet, kan du hos Landbrugsstyrelsen søge om tilladelse til at bruge ikke-økologiske frø.

Udplantningsplanter

Det er ikke muligt at få tilladelse til at bruge ikke-økologiske udplantningsplanter, derfor omfatter den økologiske frødatabase kun frø og vegetativt formeringsmateriale - økologiske frøplanter er således ikke omfattet af den økologiske frødatabase.

Som en hjælp til forhandlere og avlere af økologiske juletræer, er der oprettet et dokument under fanebladet ”Nyheder og Informationer” i den økologiske frødatabase, hvor man som forhandler kan blive skrevet på en liste med tilgængelige partier af økologiske udplantningsplanter af juletræer. Hvis du som forhandler ønsker at blive skrevet på listen, kan du henvende dig til Tove Mariegaard Pedersen tmp@seges.dk. Som avler kan du altså på denne liste finde forhandlere, der har tilgængelige partier af økologiske udplantningsplanter af juletræer. Listen er formodentlig ikke udtømmende, og der kan derfor være andre forhandlere end dem, der fremgår af listen.

Der kan gælde andre regler for omlægning af juletræer i andre lande. Hvis du køber udplantningsplanter i udlandet, skal du derfor være ekstra opmærksom på, at disse også skal være økologiske.

Sidst bekræftet: 30-03-2020 Oprettet: 05-10-2016 Revideret: 11-05-2017

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
OrganicXseeds er den ny økologiske frødatabase pr. 1. januar 2020
Med nyt login og vigtige ændringer i dispensationspraksis og inddeling i nye sortsgrupper.
13.01.20
Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af ikke-økologisk udsæd
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internation...
02.01.20
Økologiske observationsparceller
I efteråret 2018 blev der i samarbejde med Tystoftefonden etableret observationsparceller i vintersædsarter-ne triticale, v...
25.11.19
Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19

Læs også