Feedback Form

  

Oprettet: 05-10-2016
Revideret: 11-05-2017

Økologiske juletræer – frø og udplantningsplanter

Hvis man vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal der bruges økologiske frø eller udplantningsplanter.

Økologiske frø

For at tjekke tilgængeligheden af økologiske frø, skal du orientere dig i den økologiske frødatabase. Frø af Nordmannsgran finder du under fanebladet ”Landbrugsafgrøder” og afgrødegruppen ”Andre”. Hvis der ikke er økologiske frø på markedet, kan du hos Landbrugsstyrelsen søge om tilladelse til at bruge ikke-økologiske frø.

Udplantningsplanter

Det er ikke muligt at få tilladelse til at bruge ikke-økologiske udplantningsplanter, derfor omfatter den økologiske frødatabase kun frø og vegetativt formeringsmateriale - økologiske frøplanter er således ikke omfattet af den økologiske frødatabase.

Som en hjælp til forhandlere og avlere af økologiske juletræer, er der oprettet et dokument under fanebladet ”Nyheder og Informationer” i den økologiske frødatabase, hvor man som forhandler kan blive skrevet på en liste med tilgængelige partier af økologiske udplantningsplanter af juletræer. Hvis du som forhandler ønsker at blive skrevet på listen, kan du henvende dig til Tove Mariegaard Pedersen tmp@seges.dk. Som avler kan du altså på denne liste finde forhandlere, der har tilgængelige partier af økologiske udplantningsplanter af juletræer. Listen er formodentlig ikke udtømmende, og der kan derfor være andre forhandlere end dem, der fremgår af listen.

Der kan gælde andre regler for omlægning af juletræer i andre lande. Hvis du køber udplantningsplanter i udlandet, skal du derfor være ekstra opmærksom på, at disse også skal være økologiske.

Sidst bekræftet: 22-04-2019 Oprettet: 05-10-2016 Revideret: 11-05-2017

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19
Vinterhvedesorter med brødkvalitet i Den Økologiske Frødatabase
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2020. Flere sorter har brødkvalitet.
10.09.19
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Prioritering af økologisk vårsæd og bælgsæd ved forårssåning
Ved forårets markarbejde er det vigtigt med en fornuftig prioritering af den rækkefølge afgrøderne sås.
09.04.19
Ny praksis for dispensationer til brug af ikke-økologiske læggekartofler i økologisk produktion med virkning fra 15. marts 2019
Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler.
13.03.19

Læs også