Feedback Form

  

Oprettet: 24-09-2018

Tørke - Økologer må bruge græs- og kløverfrø fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder

Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder, kan anvendes på lige fod med økologiske frø.

Frøene skal i Den økologiske frødatabase fremgå med betegnelsen ”(oml)” – som er fælles for frø høstet på arealer under omlægning.

I en tørkesituation og ved mangel på økologiske frø giver EU-reglerne mulighed for i større grad end normalt at anvende frø fra arealer under omlægning til økologisk produktion. Derfor tillader Landbrugsstyrelsen, at økologer kan anvende græs- og kløverfrø fra arealer, som på grund af tørken er høstet, inden der er gået 12 måneder fra omlægningsdatoen.

Når frøene handles vil den ”normale” status fremgå af emballagen. Den normale status følger markens omlægningsdato, og afgrødens så- og/eller høstdato. Derfor vil der på emballagen for frø fra marker under omlægning kunne stå enten ”ikke-økologiske” eller ”omlægningsfrø”.

Udsæd af en-årige afgrøder som korn eller bælgsæd, der er sået efter, at marken er påbegyndt omlægning, kan altid anvendes på lige fod med økologiske frø uanset høsttidspunkt. Disse partier fremgår også af frødatabasen med markeringen ”(oml)” efter sortsnavnet.

Se nyhed fra Landbrugsstyrelsen.

Læs mere om regler for frø og udsæd i kap. 14 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Sidst bekræftet: 24-09-2018 Oprettet: 24-09-2018 Revideret: 24-09-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

Økologi Innovation
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Konsulent, Planteproduktion

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Uanmeldt årlig økologikontrol
Fem procent af den obligatoriske årlige økologikontrol vil igen i år foregå som et uanmeldt kontrolbesøg, hvor hele bedrift...
06.02.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
06.02.19
Faktaark med nemme metoder til at diagnosticere jorden
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i...
20.12.18
Årets gang i Den økologiske frødatabase
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til...
21.11.18
Mere end 50 kg N i ikke-økologisk gødning stiller krav til sædskiftet og efterafgrøderne
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på...
20.11.18