Oprettet: 19-12-2019
Revideret: 02-01-2020

Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af ikke-økologisk udsæd

Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internationale OrganicXseed database.

Udbud af økologisk udsæd

Databasen indeholder, som den tidligere database, informationer om tilgængeligt økologisk udsæd og vegetativt formeringsmateriale på det danske marked, og hvilke virksomheder som sælger dem.

Den nuværende database vil forsat være tilgængelig til søgning på historiske data.

Sortsgrupper

En af de nye ting i databasen er opdelingen af arter i sortsgrupper.

Der kan være store forskelle i brugen af de enkelte afgrøder. For at sikre at sorterne passer til de forskellige behov, er mange af arterne opdelt i såkaldte sortsgrupper.

En sortsgruppe kan beskrives som værende en gruppe bestående af sorter, der alle er egnet til et specifikt formål.

I frødatabasen kan de enkelte sortsgrupper af samme art godt have forskellige klassifikationer eller dispensationsmuligheder. Fx kan en sortsgruppe have klassifikationen ”Individuel tilladelse”, mens en anden kan have ”Kategori 1” (fx efterafgrøder). Kategori 1 betyder, at der ikke kan opnås dispensation til ikke-økologisk udsæd.

Digitale dispensationsansøgninger til brug af ikke-økologisk udsæd

Fra 1. januar 2020 vil det være muligt at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk udsæd, læggemateriale og vegetativt formeringsmateriale samt anmeldelse af hjemmeproduceret udsæd via frødatabasen.

For at benytte disse muligheder skal du registrere dig som aktiv bruger på databasen. Landbrugsstyrelsen opretter automatisk alle økologer i databasen, og du skal derfor blot aktivere kontoen.

Se mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Se mere her.

Se databasen her: www.organicxseeds.dk/

 

Sidst bekræftet: 02-01-2020 Oprettet: 19-12-2019 Revideret: 02-01-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gødningsregler for økologer
Den tilladte gødningsmængde på økologiske bedrifter er reguleret af flere forskellige regelsæt, og det er altid det laveste...
27.03.20
Regler for økologisk svinehold
Oversigt over de vigtigste regler for økologisk svinehold
26.03.20
Dispensation til afhorning af økologisk kvæg
Hos Landbrugsstyrelsen søges en samlet dispensation for besætningen til at afhorne øko-kvæg. Ansøgningen sker i et særligt ...
05.03.20
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20