Feedback Form

Af samme forfatter
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
Ved forårets markarbejde er det vigtigt med en fornuftig prioritering af den rækkefølge afgrøderne sås.
Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler.
Hvert år ses der angreb af havrecystenematoder i havre, vårbyg og vårhvede – såvel i økologiske som konventionelle marker.
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til at vise udbud af økologisk udsæd til den kommende sæson.
Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder, kan anvendes på lige fod med økologiske frø.
SEGES Økologi har udarbejdet et hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.
Med tre nye værktøjer er det nu muligt at foretage en visuel vurdering af kløverandelen i afgræsningsmarker og i slætmarker.
Få gode råd om vårsået byg, havre, hestebønne og lupin.
Økologiske landmænd skal være opmærksomme på de regler, der gælder i forbindelse med indkøb af frøblandinger til faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger, vildtblandinger og efterafgrødeblandinger.
Hvis man vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal der bruges økologiske frø eller udplantningsplanter.
ØkoProtein er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Artikler fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
ØkoProtein er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Videoer fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Aktører, som indgår i ØkoProtein, der er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Formålet med ØkoProtein er, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk proteinfoder. Produktionen af proteinafgrøder i Danmark er i dag lille og importen af udenlandsk soja er stor.
De vigtigste forudsætninger for at kunne dyrke vårhvede til konsum er valg af sort og forfrugt. Dyrkning på øget rækkeafstand og gødskning kommer i anden række, hvis forfrugten er i orden.