Feedback Form

Planteavlsorientering - 02-170

Oprettet: 05-09-2006

Biogas giver højere udnyttelse af grøngødning

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 05-09-2006 Oprettet: 05-09-2006 Revideret: 05-09-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Michael Tersbøll

Af samme forfatter

Biodynamisk dyrkning, homøopati, blomstermedicins og energibehandlet kalks indvirkning på smagen, følsomhed overfor bormangel og den indre kvalitet i gulerødder
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at høj...
21.02.07
Ny Grøn Viden – Økologiske sædskifter til produktion af korn
Grøn Viden Økologiske sædskifter til produktion af korn belyser, hvordan man kan indrette sædskiftet så den økologiske korn...
17.03.05
Udvikling af økologisk rækkedyrkningssystem til sikring af grynkvalitet i havre
I projektet kunne man efter et års forsøg ikke påvise, at rækkeafstanden har væsentlig indflydelse på kvaliteten af havreke...
22.09.04
Udvikling af strategi til forebyggelse og regulering af frøbårne sygdomme i fremavlskorn
Eddike kan anvendes som bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Børsterensning af såsæd for sporer af stin...
22.09.04
Praktiske erfaringer og resultater med smalbladet lupin i 2002
Indsamlede data med dyrkning af smalbladet lupin i 21 marker, for vækstsæsonen 2002.
17.02.03