Oprettet: 02-11-2016

OK Net Arable

Udveksling af innovativ og traditionel viden blandt landmænd, landbrugets rådgivere og forskere.

"OK-Net Arable" er oprettet til at forbedre udvekslingen af innovativ og traditionel viden blandt landmænd, landbrugets rådgivere og forskere, med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten i økologisk planteavl i hele Europa. Der er brug for bæredygtig produktion med henblik på at opfylde den fremtidige efterspørgsel på markedet.

Projektet har lanceret en digital videns platform til udveksling af økologiske løsninger og værktøjer indenfor økologisk planteavl. Platformen er udarbejdet med en oversættelsesfunktion, som gør det muligt for planteavlere i  hele Europa, at bruge den.

Du finder platformen her: http://farmknowledge.org/

Læs mere om platformen her.

OK-Net Arable tre specifikke mål:

1) at facilitere samarbejdet mellem velfungerende markskole-grupper i et Europæisk netværk. Netværket af landmandens erfa-grupper vil tjene til a) udveksle erfaringer i markafgrødernes produktions udfordringer, b) teste innovativ undervisningsmateriale udviklet i projektet.

2) at evaluere og operationalisere den betydelige forskningsbaserede og praktiske viden som findes i økologisk landbrug og at identificere de bedste metoder til læring og videns udveksling. Projektet kan evt. udvikle konkrete slutbruger materialer.

3) at skabe en platform for udveksling af viden på tværs af økologisk landbrug i Europa, der tilbyder både innovativ uddannelse og slutbruger materialer samt tilbyder muligheder for landmand-til-landmand, rådgiver-til-rådgiver eller forsker-til-rådgiver- landmand læring.

Bredt samarbejde

Projektet er et bredt samarbejde mellem forskning, rådgivning og praktisk landbrug.

Hele konsortiet består af i alt 13 lande fra alle hjørner af Europa som giver en velafbalanceret repræsentation af forskellige klimatiske, geografiske og socioøkonomiske forhold.

SEGES Økologi (Frank Oudshoorn, Margrethe Askegaard, Casper Laursen) deltager, og er i kontakt med 3 markskole-grupper, en på Sjælland, en i Vest Jylland og en i Øst Jylland.

Udveksling af erfaringer

Der opfordres også til udveksling af erfaringer blandt landmænd, og i denne anledning besøgte en Belgisk delegation, bestående af landmænd og rådgivere, Danmark i september 2016.

Læs mere om besøget her.

Konkrete løsninger

I diskussionerne om konkrete problemer, der skal løses, blev en skræppe-fjerner nævnt. Det er et Europæisk problem, og der efterlyses mekaniske redskaber, der helst skulle køre autonom. Desværre er der ikke udviklet en skræppe robot endnu, men også i Danmark overvejes der af Virksomheder, om der er marked for udvikling.

Imidlertid arbejdes der i projektets rammer med selve bore udstyret, som skal monteres på en skræpperobot.

Beslutningsstøtteværktøjer - oversat til dansk

Plej din regnormebestand

 

Sidst bekræftet: 02-11-2016 Oprettet: 02-11-2016 Revideret: 02-11-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Frank W. Oudshoorn

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Klima - det kan du gøre som økolog
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Få bæredygtigheden på din bedrift analyseret med RISE
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld r...
11.06.19
Kontaktoplysninger på RISE bæredygtighedskonsulenter
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbed...
24.04.19
Landmænds erfaringer med RISE
Se, hør og læs om, hvad andre landmænd har fået ud af en bæredygtighedsanalyse med RISE.
10.01.19
Specifikke bæredygtighedsindikatorer varierer meget fra bedrift til bedrift
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
08.01.19

Læs også