Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-03-2017

  

Oprettet: 24-02-2014

Bestil HighCrop billedværktøj

HighCrop billedværktøj leveres i praktiske æsker, hvor billedkort og vejledning er pakket, så det er lige til at gå i gang med.

 

Æsken bestilles på Videncentret for Landbrugs Netbutik

HighCrop billedværktøj er gratis, men du skal betale for forsendelse og ekspedition.
Prisen kan du se i Netbutikken.

Billedværktøjet er udviklet i projektet HighCrop af Videncentret for Landbrug i samarbejde med forskere ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi

 

Projektet HighCrop er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS.
Det er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.  
Projektet er desuden finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

 

Sidst bekræftet: 06-03-2017 Oprettet: 24-02-2014 Revideret: 24-02-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gør biogasgødning til en succes på økologiske marker
Biogasgødning får større og større betydning for den økologiske produktion og kan være med til mindske klimaaftrykket.
30.03.20
Implementering af grøn bioraffinering til produktion af græsprotein
Før etablering af anlæg til produktion af græsprotein kan et økonomisk kalkuleprogram og vejledning om forretningsmodel gui...
23.01.20
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2020
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
03.12.19
Ensilage af halm og efterafgrøde er en økonomisk interessant biomasse til biogasproduktion
Efterårsensilering af rajgræs sammen med en høj halmstub af korn kan levere 4.000 kg tørstof pr. ha, der er meget velegnet ...
23.10.19
Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.