Feedback Form

  

Oprettet: 05-07-2016

Der er ikke flere svampetoksiner i øko-korn end i konventionelt korn

For cirka 20 år siden fandt, den daværende Levnedsmiddelstyrelse, et forhøjet indhold af ochratoksin i nogle partier af økologisk rugmel. Indholdet af ochratoksin skyldtes dårlig tørring og lagring.

Siden har Fødevarestyrelsen ikke fundet forskelle på indholdet af svampetoksiner (ochratoksin) mellem konventionelt og økologisk korn eller mel, hverken i Danmark eller EU.

Der er lavet en række internationale studier, hvor partier af både konventionelt og økologisk dyrket korn er analyseret for svampetoksiner. I studierne fra Norge, Polen og England undersøgte man havre, byg og hvede. Ingen af undersøgelserne finder et højere indhold af fusariumtoksiner i økologisk korn i forhold til konventionelt dyrket korn, men i flere tilfælde en tendens til det modsatte (Bernhoft et al. 2010, Blajet-Kosicka et al. 2014, Edwards, 2009, Twaruzek et al. 2013).

Høst, tørring og lagring er de store risikofaktorer med hensyn til indholdet af ochratoksin, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs.

Svampetoksiner i korn

Der er identificeret omkring 300 forskellige mycotoksiner (toksiner produceret af svampe). Det er dog kun omkring 20, som menes at have betydning for husdyr og mennesker. I dansk produceret korn og majs er fusariumtoksiner de oftest forekommende toksiner.

Fusariumsvampe i korn og majs optræder især i år med megen nedbør omkring blomstring og ved en meget forsinket høst grundet nedbør. Fusariumsvampe skal have over 18-22 procent fugtighed for at brede sig, og fusariumtoksiner dannes derfor først og fremmest i marken. En hurtig nedtørring redder derfor ikke partiet for et evt. højt indhold af fusariumtoksiner.

En hurtig nedtørring er dog nødvendig af hensyn til lagersvampen Penicillium verrucosum, som er en lagersvamp, der breder sig fra omkring 16 procent fugtighed, og som danner toksinet ochratoksin. Det betyder, at hvis ikke kornet nedtørres umiddelbart efter høst, vil der i uheldige tilfælde kunne ske en stor opformering af ochratoksinproducerende svampe.

 

 
  • Hurtig tørring og nedkøling er afgørende for at mindske risikoen for lagersvampe og dannelse af ochratoksin
  • Fusariumtoksiner dannes først og fremmest i marken under fugtige forhold og reduceres ikke nævneværdigt i konventionelt sprøjtede marker, da de ofte ikke sprøjtes med midler & dosis eller på det tidspunkt, hvor det markant vil reducere fusariumsvampene. Ved en målrettet bekæmpelse (rette tidspunkt, middel og dosis) kan fusariumtoksinindholdet reduceres med op til 50 pct.
  • Forekomsten af fusariumtoksiner kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede, eller hvede efter majs.

 

Sammenfatning

Der ikke noget fagligt grundlag for at antage, at der er et højere indhold af, eller højere risiko for svampetoksiner i økologisk dyrket korn i forhold til konventionelt korn. Høst, tørring og lagring har betydning for indholdet af ochratoksin, mens risikoen for fusariumtoksiner blandt andet er afhængig af vejret og kan øges ved pløjefri dyrkning af hvede efter hvede eller hvede efter majs.

Kilder

Bernhoft, A., Clasen, P. -E., Kristoofersen, A. B, Torp, M.: Less Fusarium infestion and Mycotoxin cantamination in organic than conventional cereals. Food Additives and Contaminants. Vol. 27, no. 6, june 2010, 842–852.

Blajet-Kosicka, A., Twaruzek, M., Kosicki R., Sibiorowska, E, Palubicki, J.: Co-occurrense and evaluation of mycotoxins in organic and conventional rye grain and products. Food Control 38 (2014) 61–66.

Dorte Licht Cederberg, Fødevarestyrelsen. Personlig kommunikation

Edwars, S.G.: Fusariummycotoxin content of UK organic and conventional oats. Food Additives and Contaminants. Vol 26. No. 7, july 2009, 1063–1069.

 

Sidst bekræftet: 03-07-2019 Oprettet: 05-07-2016 Revideret: 05-07-2016

Kontakt

chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19
Økologisk bekæmpelse af rodukrudt i foråret
Det er nu du skal lave din opfølgning på rodukrudtsbekæmpelse.
14.03.19
Dansk økologisk dyrket soja - en mulighed
Sojabønner kan dyrkes til modenhed under danske forhold. Udbyttet er dog stadig noget under det, der ses under de sydligere...
10.03.18
Brødrug af vinterrug - økologisk dyrkningsvejledning
Økologisk dyrkningsvejledning for brødrug af vinterrug.
07.10.16
Økologisk hamp i fremmarch
Der er kommet fornyet fokus på dyrkning af økologisk hamp som landbrugsafgrøde.
07.10.16

Læs også