Oprettet: 07-01-2019
Revideret: 19-12-2019

Nyt dyrkningssystem med rækkedyrkning og efterafgrøder

Dyrkning af afgrøder på øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste rad-rensning af kornet.

Tilstrækkelige kvælstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse er de største udfordringer for at opnå højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl.

Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder.  Dette system er et godt bud på at løse disse udfordringer.

Systemet er sammensat af tre elementer:

  1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
  2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i mellem rækkerne ved sidste radrensning
  3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes.

I faktaarkene kan du bl.a. læse om hvordan;

  • øget rækkeafstand på 25 cm med radrensning forbedrer ukrudtsbekæmpelsen uden at reducere udbyttet.
  • øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste radrensning.
  • øget rækkeafstand i hovedafgrøden og tidlig undersåning kan forbedre efterafgrødens vækst, give en bedre kvælstof-eftervirkning og stabilisere udbytterne over tid.
  • radrensning om efteråret mellem rækker af efterafgrøder giver mulighed for at bekæmpe rodukrudt samtidig med, at efterafgrøden gror videre.

Faktaark

Beskrivelse af det nye dyrkningssystem kan findes her: her

 

 

Sidst bekræftet: 07-01-2020 Oprettet: 07-01-2019 Revideret: 19-12-2019

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Malene Theilgaard

Økologisk Planteteam


Konsulent

Maja Eline Petersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Ukrudt med løvblade er svært at bekæmpe med striglen uden stor afgrødeskade
Det kolde og tørre forår har gjort det svært at opnå en god effekt af blindstriglingen, da ukrudt og afgrøde er spiret frem...
06.05.20
Bekæmpelse af rodukrudt ved særlige vejrforhold
Landmandserfaringer med bekæmpelse af rodukrudt ved særlige vejrforhold
27.12.19
Økologisk ukrudtsbekæmpelse af rodukrudt i foråret
Om foråret er det muligt at lave en effektiv opfølgning på mekanisk bekæmpelse af rodukrudt
19.12.19
Kend dit frøukrudt – en opsamling om biologi og mekanisk bekæmpelse
Frøukrudt kan være et stort problem i økologiske marker. På bedriften skal du vælge den rigtige strategi for bekæmpelse og ...
19.12.19
Bekæmpelse af rodukrudt hos økologiske landmænd
Forskellige økologiske landmænd har deltaget i strategiafprøvninger til bekæmpelse af rodukrudt.
19.12.19
Stort logo
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Stort logo