Oprettet: 10-01-2020

Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020

Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.

Samtidig er der kommet en ny frødatabase pr. 1. januar (OrganicXSeeds.dk). Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at gøre det rigtigt, når udsæden bestilles, da der er nye procedurer at tage hensyn til.

Økologisk udsæd af majs

Til 2020 udbydes økologisk udsæd af sorten Autens KWS. Sidst der var økologisk udsæd af majs, var i 2005.

Majs er opdelt i tidlighedsgrupper, Autens KWS er i gruppen ”Meget tidlige”. Det er muligt at købe majssorter i andre tidlighedsgrupper uden at søge individuel dispensation, se tabel 1. Men det er vigtigt først at orientere sig om, hvilken indplacering sorten har i tidlighedsgruppe.

Tabel 1. Krav til anvendelse af ikke-økologisk udsæd i de tre tidlighedsgrupper

Tidlighedsgruppe

Dispensation til ikke- økologisk udsæd

Før 1. januar

Efter 1. januar

Meget tidlige

Fra 27. november individuel dispensation

Ansøgningsskema til individuel dispensation i Den økologiske frødatabase

 

Generel dispensation – dokumentation fra Den økologiske frødatabase i form af statustekst.

 

Indsendelse af ansøgning via OrganicXSeeds.dk

Tidlige til middeltidlige

Fra 27. november – individuel dispensation

Fra 7. december – generel dispensation

Oprettelse af dokumentation for anvendelse af konventionel ubejdset udsæd i

OrganicXSeeds.dk

Sildige

Fra 27. november – individuel dispensation

Fra 7. december – generel dispensation

Oprettelse af dokumentation for anvendelse af ikke konventionel ubejdset udsæd i

OrganicXSeeds.dk

 

Majssorter, som er afprøvet under danske forhold, er indplaceret i tidlighedsklasser på baggrund af tørstof i hele planten i Sortsvalg majs. Tre sorter er indplaceret på baggrund af ældre dyrkningsdata og kan derfor ikke findes i Sortsvalg majs (Yukon, MAS07B, MAS 10A). Se tabel 2.

Gruppen ”Meget tidlige” spænder over en variation i tørstofprocent fra 35 til 41. Da Autens KWS er placeret i denne gruppe, kan det i kølige områder med kort vækstsæson være relevant at anvende en tidligere sort. Dette kræver en individuel dispensationsansøgning, og et godt grundlag for dette er at sammenligne sorterne i Sortsvalg majs for den konkrete lokalitet og anvende data for jordtemperatur til at sandsynliggøre muligt såtidspunkt.

Eksempel på sortsforskelle fra Sortsvalg majs

Kold lokalitet (sådato 11. maj, høst senest 11. oktober)

Tabel 2. Indplacering af sorter til vækstsæson 2020

Meget tidlige

Tidlige til middeltidlige

Sildige

Activate

Martinez KWS

Ability

LG301794)

Farmezzo

 

Ambition

Pinnacle

Actual

LG30209

Farmodena

 

Augustus KWS

Prospect

Asgaard

LG31205

Fenizia

 

Autens KWS

Reason

Atrium

LG31211

Sekt

 

Avitus KWS

RGT Duxxbury

Belami CS

LG31218

SY Abelardo

 

Cito KWS

RGT Oxxgood

Chavoxx

Likeit

SY Milkytop

 

Edgard KWS

RGT Stewaxx

Conclusion

Madonias

SY Skandik

 

Emmerson

Rubiera KWS

Emblem

Mas 08.F


 

Exxtens

Sandias

ESZ7103

MAS 07B2)


 

Fieldstar

Sergio KWS

Function

MAS 10A3)


 

Glory

Sunlite

Gatsby

Megusto KWS


 

Kainoas

Trooper

Keops

Papageno


 

KWS Artikus

Wizard

Kompetens

Resolute


 

KWS Arvid

Yukon1)

KWS Colonnada

RGT Sharxx


 

KWS Calvini

 

KWS Stabil

SY Karthoun


 

 

 

KWS Stefano

SY Nordicstar

 

 

1) Yukon har ikke deltaget i sortsforsøg med majshelsæd. Værdiafprøvningen 2009 – 2010 er baggrund for indplacering. 2) MAS 07B på baggrund af landsforsøg 2014-15. 3) MAS 10A på baggrund af landsforsøg 2014. 4)LG30179 på baggrund af landsforsøg 2017.
Disse tre sorter er midlertidigt indplaceret, da det er oplyst, at de vil blive markedsført som ikke-økologisk udsæd i 2020. Sorterne fremgår ikke af Sortsvalg majs.

Økologisk udsæd af sukkerroer

Til dyrkning af sukkerroer til fabrik kommer der økologisk udsæd af sorten Daphna. Der var sidst økologisk udsæd af sukkerroer i 2016. For sukkerroer har reglerne for dispensation frem til 1. januar 2020 været, at der først kan søges individuel dispensation fra 15. januar i den vækstsæson roerne skal sås. Fra 1. januar 2020 skal individuel dispensation søges via OrganicXSeeds.dk.

Sidst bekræftet: 10-01-2020 Oprettet: 10-01-2020 Revideret: 10-01-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologiske landsforsøg 2020
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
18.05.20
Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i ...
10.01.20