Oprettet: 10-01-2020

Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning

Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i dispensationsmulighederne.

Der er i samarbejde mellem frøfirmaer, SEGES og Landbrugsstyrelsen udarbejdet nye skærpede dispensationsmuligheder jf. nedenstående. Ændringen er gennemført for at undgå spekulation i udsolgte sortsgrupper.

Italiensk rajgræs 
Der vil ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid italiensk rajgræs, men der er fortsat mulighed for at søge individuel dispensation, hvis man har særlige behov ift. foderformål.

Til efterafgrødeformål kan der, hvis den ønskede ploidi ikke er tilgængelig i økologisk udsæd, som alternativ anvendes alm. rajgræs. I www.OrganicXSeeds.dk er det angivet, om sorten er tetraploid eller dipolid.

Alm. rajgræs
Til efterafgrødeformål vil der ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid alm. rajgræs, men der skelnes fortsat på tidlighedsklasser. Hvis en bestemt ploidi ønskes, kan man vælge en anden tidlighedsklasse.

Rødkløver
Til efterafgrødeformål vil der ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid rødkløver.

Gårdblandinger
I henhold til den ny dispensationspraksis skal der søges dispensation for alle gårdblandinger (dvs. blandinger som landmændene bestiller firmaerne til at blande), som ikke er 100 pct. økologiske, og ikke som nuværende praksis, hvor der kun skal søges efter de gældende dispensationstekster for de enkelte komponenter.

Dispensation gives efter følgende principper:

  • Der skal være samme eller højere andel økologiske frø end i blandingerne i frødatabasen, hvis blandingen minder om en af disse. 
  • Der kan accepteres en lavere andel økologiske frø i en blanding, hvis der er væsentlig forskel i forhold til sammensætningen i de blandinger, der er i frødatabasen. 
Sidst bekræftet: 10-01-2020 Oprettet: 10-01-2020 Revideret: 10-01-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd kan have flere formål
30.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20
De anbefalede frøblandinger til græsmarker
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at i blanding Ø21 er indholdet af timoté øget og engsvi...
04.12.19
Konservering af hestebønner
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risi...
23.08.19
Hestebønnesorter – dyrkningsegenskaber og sygdomsmodtagelighed
I valg af sort skal man ud over udbytte vægte, at sorten er sund og tidlig. Resultater fra de seneste fire år viser forskel...
08.02.19