Oprettet: 10-01-2020

Opstramning i dispensationspraksis for græs og kløverfrø til økologisk dyrkning

Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i dispensationsmulighederne.

Der er i samarbejde mellem frøfirmaer, SEGES og Landbrugsstyrelsen udarbejdet nye skærpede dispensationsmuligheder jf. nedenstående. Ændringen er gennemført for at undgå spekulation i udsolgte sortsgrupper.

Italiensk rajgræs 
Der vil ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid italiensk rajgræs, men der er fortsat mulighed for at søge individuel dispensation, hvis man har særlige behov ift. foderformål.

Til efterafgrødeformål kan der, hvis den ønskede ploidi ikke er tilgængelig i økologisk udsæd, som alternativ anvendes alm. rajgræs. I www.OrganicXSeeds.dk er det angivet, om sorten er tetraploid eller dipolid.

Alm. rajgræs
Til efterafgrødeformål vil der ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid alm. rajgræs, men der skelnes fortsat på tidlighedsklasser. Hvis en bestemt ploidi ønskes, kan man vælge en anden tidlighedsklasse.

Rødkløver
Til efterafgrødeformål vil der ikke længere blive skelnet mellem diploid og tetraploid rødkløver.

Gårdblandinger
I henhold til den ny dispensationspraksis skal der søges dispensation for alle gårdblandinger (dvs. blandinger som landmændene bestiller firmaerne til at blande), som ikke er 100 pct. økologiske, og ikke som nuværende praksis, hvor der kun skal søges efter de gældende dispensationstekster for de enkelte komponenter.

Dispensation gives efter følgende principper:

  • Der skal være samme eller højere andel økologiske frø end i blandingerne i frødatabasen, hvis blandingen minder om en af disse. 
  • Der kan accepteres en lavere andel økologiske frø i en blanding, hvis der er væsentlig forskel i forhold til sammensætningen i de blandinger, der er i frødatabasen. 
Sidst bekræftet: 10-01-2020 Oprettet: 10-01-2020 Revideret: 10-01-2020

Forfatter

Økologi Innovation
Chefkonsulent

Inger Bertelsen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Økologiske landsforsøg 2020
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
18.05.20
Følg med i de økologiske Landsforsøg 2020
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgen...
11.05.20
14.05.2020: Følg med i de Økologiske Landsforsøg
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
07.05.20
Økologisk dyrkningsvejledning Blandsæd
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
30.01.20
Økologisk udsæd af majs og sukkerroer i 2020
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
10.01.20