Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-09-2016

  

Oprettet: 09-09-2015

Viden efterlyses fra økolandmænd om brug af internet og sociale medier

EU projektet, OK-Net Arable har udformet et spørgeskema, som alle danske økologiske landmænd indbydes til at udfylde. Det gælder i sidste ende om at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl i Europa.

SEGES er sammen med ICROFS og Aarhus Universitet danske partnere i EU projektet, OK-Net Arable der vil videreudvikle brugen af informationsredskaber til praktisk hjælp i landbruget. Det overordnede formål er at forbedre udveksling af viden mellem landmænd, landbrugsrådgivere og forskere for at øge produktiviteten og kvaliteten af økologisk planteavl i Europa for at kunne tilfredsstille fremtidens krav til markedet.

I første omgang vil man i projektet indhente viden om økologiske landmænds nuværende brug af internet og sociale medier, når det gælder vidensopsamling omkring landbruget. OK-Net Arable har derfor udformet et spørgeskema som alle danske økologiske landmænd indbydes til at udfylde.

Du finder spørgeskemaet her: https://www.surveymonkey.com/r/6YYK7PT, og det skal være besvaret inden 15. september 2015

Der er opstillet tre mål i projektet OK-Net Arable, som specialkonsulent Frank Oudshoorn tager del i fra SEGES Økologi.

1. Oprettelse af et europæisk netværk af innovationsgrupper, der repræsenterer gode eksempler på co-innovation blandt landmænd og forskere. Netværket skal udveksle erfaringer med hensyn til afgrødeproduktion og skal desuden teste det undervisningsmateriale, som udvikles i løbet af projektet.

2. Man vil gennemgå den betydelige praktiske og forskningsbaserede viden om økologisk jordbrug og identificere de bedste metoder til vidensudveksling.

3. Man vil skabe en unik platform for vidensudveksling om økologisk landbrug i hele Europa, der kan tilbyde undervisningsmateriale og give muligheder for læring mellem landmænd indbyrdes, rådgivere indbyrdes og mellem rådgivere, forskere og landmænd.

Sidst bekræftet: 09-09-2015 Oprettet: 09-09-2015 Revideret: 09-09-2015

Forfatter

Økologi
Tomas Brødsgaard Fibiger Nørfelt

Af samme forfatter

Etablering af græs i folde
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger der kan anvendes til udlægget
15.11.19
Hestebønner flytter til vandet jysk sandjord
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
05.10.15
Lidt hestebønner til svin er godt
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvæ...
05.10.15
Mere økologiforskning ud til de økologiske konsulenter og landmænd
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk ...
13.05.15
Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologis...
08.01.15