Feedback Form

  

Oprettet: 23-04-2014

Mere effektiv ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteavl inden for få år

Danske undersøgelser af ukrudt i økologiske marker tyder på, at der er meget ukrudt, og det koster udbytte. Der er desuden belæg for, at kornafgrøder kan dyrkes på 25 cm rækkeafstand og radrenses uden udbyttetab.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 18-04-2016 Oprettet: 23-04-2014 Revideret: 23-04-2014

Kontakt

Konsulent

Malene Theilgaard

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Kathrine Hauge Madsen

Af samme forfatter

Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19
Økologisk bekæmpelse af rodukrudt i foråret
Det er nu du skal lave din opfølgning på rodukrudtsbekæmpelse.
14.03.19
Kortlægning af jordens tørkefølsomhed
(vandholdende evne) på baggrund af biomasse-målinger fra satellitter i tørkeåret 2018
08.02.19
Dansk økologisk dyrket soja - en mulighed
Sojabønner kan dyrkes til modenhed under danske forhold. Udbyttet er dog stadig noget under det, der ses under de sydligere...
10.03.18
Vinter- og vårhvedesorters modtagelighed for gulrust
Der er fundet en ny smitterace af gulrust i hvede. Der kan derfor blive tale om justeringer af sorternes modtagelighed for ...
09.09.16
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.