Af samme forfatter
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger, der kan anvendes til udlægget.
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvækst, lavt foderforbrug, en tør gødning og sædskiftefordel.
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk landbrug
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologiske oksekødsproduktionssystemer.
Projekt ØkoProtein venter på resultater af forsøg med forarbejdning af lupin og hestebønner i bestræbelsen på at fjerne uønskede bitterstoffer.
Beregning viser, at avler man 31 hkg per ha i hestebønner, skal man avle 32 hkg pr. ha. i vinterhvede og 43 hkg i vårbyg per ha, for at det økonomisk balancerer.
Ikke entydige resultater af fodringsdemo med hestebønner i to danske malkekvægsbesætninger.