Feedback Form

Af samme forfatter
Læs her om etablering af græs til økologiske grise, samt hvilke frøblandinger der kan anvendes til udlægget
I ØkoProtein projektet er der gennemført en del dyrkningsforsøg gennem de sidste tre år.
Forsøg viser, at det er muligt at udskifte en del af sojaen fra foderet til økosvin med hestebønner, og det giver god tilvækst, lavt foderforbrug, en tør gødning og sædskiftefordel.
SEGES søger svar fra landmænd og konsulenter på spørgeskema, der skal bane vejen for bedre spredning af viden om økologisk landbrug
Der er lavet en beregning af arealforbrug og udledning af drivhusgasser per kg kød produceret ved tre alternativer økologiske oksekødsproduktionssystemer.
Økologi afdelingen på SEGES gennemførte demonstration af ny teknologi inden for radrensere onsdag den 21. maj 2014 på Københavns Universitets forsøgsgård Snubbekorsgård, Tåstrup.
Økologi afdelingen på SEGES gennemførte demonstration af ny teknologi inden for radrensere onsdag den 21. maj 2014 på Københavns Universitets forsøgsgård Snubbekorsgård, Tåstrup.
Hestebønner kan sælges til foderstofvirksomheden, men man kan også med fordel handle direkte med andre landmænd.
Produktkonsulent Allan Hartman Hansen, Danish Agro fortæller, at markedet for proteinafgrøder er meget stille, hvilket svarer til økokornmarkedet.
- Jeg kan godt lide enkle budskaber: Man kan fodre høns med fem procent hestebønner, indleder konsulent Niels Finn Johansen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ sit oplæg på Hestebønnedagen i Projekt ØkoProtein.
Projekt ØkoProtein venter på resultater af forsøg med forarbejdning af lupin og hestebønner i bestræbelsen på at fjerne uønskede bitterstoffer.
Beregning viser, at avler man 31 hkg per ha i hestebønner, skal man avle 32 hkg pr. ha. i vinterhvede og 43 hkg i vårbyg per ha, for at det økonomisk balancerer.
Ikke entydige resultater af fodringsdemo med hestebønner i to danske malkekvægsbesætninger.
Der har netop været afholdt staldmøde om fodring med hestebønner og lupin til malkekøer. Hos landmand Laust Stenger viser de foreløbige tal, at der ikke er fald i mælkeydelsen og i fedt og protein-procent efter skift til fodring med hestebønner.
For at ensarte og gøre de enkelte arbejdsopgaver på kvæggården kendte for eventuelt skiftende medarbejdere kan landmanden hænge plastholdere op med korte og letforståelige beskrivelser af, hvordan tingene skal gøres.
I NoCast, der er et stort forskningsprojekt under Organic RDD, udvikles i årene 2011 til 2013 et helhedsorienteret management koncept for fremtidens økologiske svineproduktion uden kastrering.
DLBR Dansk Økologi havde i 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede intensivt på bedre økonomi og økologi via mere græs i sommerrationen.
Warmonderhof er hollandsk økologisk landbrugsskole, som har tæt samarbejde med skoler og gårde i Tyskland, men international udveksling af elever er vanskelig vurderer dansk ekspert.
Hestemælk og andet godt fra jord til bord, herunder forbrugerejet landbrug nær Hamburg indgik på studietur til hollandsk økomesse i Zwolle i slutningen af januar 2012.
Nær Hamburg findes Europas største solidariske landbrug, hvor en kreds af forbrugere ejer gården. Det giver sikkerhed i finansiering og omvendt giver det forbrugerne lokale og friske basisvarer.
Økologisk landmand Jan Duijndam har udviklet en kohave-stald, som han ansøger om at få godkendt. Der er tale om en åben stald på en halv hektar med plads til køer, grise og forbrugere samt solceller på taget.
Landskonsulent Erik Fog – en af pionererne inden for økologi – fejrede den 1. februar 2012 25-års jubilæum hos Videncentret for Landbrug, Økologi.
Videncentret for Landbrug, Økologi holdt markvandring nær Randers, hvor man så på efterafgrøder med fokus på opsamling af kalium og de enkelte planters evne til at frigøre fosfor fra jorden.
Spændende nye produkter, netværk på kryds og tværs i sektoren var hovedingredienser på årets store økomesse i Zwolle i slutningen af januar 2011.
Selvom klimatopmødet ikke gav de resultater, der var lagt op til, er klimaspørgsmålet ikke mindre aktuelt, og der vil fortsat blive stillet krav til, at landbruget skal bidrage til at reducere vores samlede klimabelastning.
Beskrivelse af en visionsmøde og en række oplæg om økologien i 2022 afholdt i forbindelse med generalforsamlingen for Økologisk Landsforening.
Dansk Landbrugsrådgivning har udformet prognoser for omlægning til økologi siden 1998. I dette dokument kan du få adgang til prognoserne - ofte med kommentarer, og pressemeddelelser fra de enkelte år.
Landscentret, Økologi afholdt i samarbejde med Centrovice og Boltinggaard Gods Økologi Tour 2008, tirsdag den 3. juni 2008 på Midtfyn. Omkring 120 deltog i den vellykkede tour.
Udviklingen går fremad i Skandinavien og Finland, når det gælder produktion, afsætning og forbrug af økologiske fødevarer, men strukturerne i landene, når det gælder, hvordan man sælger økologi, er forskellige.
Opsamling på workshop på Dyrevelfærdskonferencen, Koldkærgaard 30. november 2007.
Økologisk græsrodsforskning.
Opsamling på workshop på Dyrevelfærdskonferencen, Koldkærgaard 30. november 2007.
Opsamling af oplæg på den indledende debat på Dyrevelfærdskonferencen, Koldkærgaard 30. november 2007.
Erfaringerne fra projektet viser, at man opnår et bredere græsningstryk ved samgræsning af kvæg og gæs i våde enge. I projektet var der problemer med fårebesætningens klove ved afgræsning på de våde engarealer
I projektet blev der udviklet en kviksamler opbygget omkring en stensamler og kartoffeltank. Der blev kørt forsøg med maskinen, men den er ikke færdigudviklet.
Et treårigt projekt gik ud på at udvikle og afprøve forsøg med opdræt af ca. 150 økologiske kalve årligt i multisite system med ammetanter. Der blev gjort erfaringer med etablering af stald, produktionsforløb, belægningsgrad, tilvækst og adfærd.
Der blev afprøvet behandling med forskellige præparater - herunder homøopatiske - for at modvirke mangel på bor samt at højne kvaliteten og udbytte i økologisk gulerodsdyrkning.
Siden 1999 er der gennemført en række græsrodsprojekter omhandlende ukrudtsbekæmpelse i økologiske jordbrug, grønsags- samt frugt- og bærproduktion.
Siden 1999 er der gennemført en række projekter omkring samdyrkning og rækkedyrkning i økologiske produktionssystemer.
I 1999 er afsluttet en række projekter om dyrkning af grønsager på friland.
Siden 1999 er der afsluttet en række projekter om brugen af grøngødning i økologisk jordbrug.
Siden 1999 er der gennemført en række projekter om økologisk produktion af udsæd og frø.
Siden 1999 er der afsluttet en række projekter af betydning for græsmarksdriften på økologiske brug.
Siden1999 er der gennemført en række græsrodsprojekter om produktion af økologiske proteinafgrøder.
Jordbruksverkets lynguide til svenske landbrugsudtryk på dansk. Artikel fra projektet Ny og aktuel information om økologi - 2004.
I projektet kunne man efter et års forsøg ikke påvise, at rækkeafstanden har væsentlig indflydelse på kvaliteten af havrekernerne og for smagen af grynene. Større rækkeafstand giver betydelig udbyttetab.
Eddike kan anvendes som bejdsemiddel mod stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Børsterensning af såsæd for sporer af stinkbrand kan anvendes og synes desuden at have en positiv virkning på hvedens spiring.
Projektet omhandler afprøvning af et ikke-godkendt planteekstrakt af kvassia, som havde god effekt mod æblebladhvepsens larver.
I projektet blev der fremstillet en maskine, som både kan bruges til udbringning af halm til grisehytterne og til udfodring af alle typer foder. Herved undgår man at forstyrre søer og smågrise ved tildeling af halm.
Fodring af drægtige søer udelukkende på roer og lidt ensilage i deres drægtighedsperiode har ikke indvirket på antal grise pr. årsso eller på smågrisenes levedygtighed.
Velkomstside for Græsrodsforskning