Feedback Form

  

Oprettet: 10-01-2014

HighCrop billedværktøj – et nyt redskab til optimering af planteavlen på økologiske bedrifter

I projektet HighCrop er der blevet udviklet et planlægnings- og rådgivningsværktøj, hvor man ved hjælp af billedkort kan finde de indsatsområder, der er mest relevante for en given bedrift.

Ved at bruge billedkort kan planlægningsprocessen blive mere effektiv, mere engagerende, og det bliver lettere at holde fokus på de udvalgte indsatsområder. Redskabet er brugbart for både den enkelte landmand, konsulenterne og på landbrugsuddannelserne.

Bestil HighCrop billedværktøj

Se faktaark om HighCrop billedværktøj

Se video om, hvordan du kan bruge HighCrop Billedværktøj

Video Link[Video]

Videoen kan også ses på DLBR-Video her

Sidst bekræftet: 03-06-2019 Oprettet: 10-01-2014 Revideret: 10-01-2014

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Demontration af kombi-høst af halm og efterafgrøde til biogas
Kom og se hvordan de høster halmstub og efterafgrøde på Viftrupgård ved Spjald. Ved at skårlægge en høj stub sammen med græ...
11.10.19
Møde om etablering af græsprotein-anlæg
Udviklingen af teknikker til fremstilling af protein fra græs og kløver er nu så langt, at de første græsprotein-anlæg er p...
20.09.19
Omlægning til økologisk landbrug kan bidrage til at nå klima-reduktionsmålene
Omlægning til økologisk drift giver mere græs og større kulstofopbygning i jorden. Det kan tælle med som en del af den nati...
08.02.19
Rapport: Bioraffineret græsprotein til økologiske husdyr
Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg.
17.12.18
Glycerin til biogas - dispensation til afsætning til øko-bedrifter også i 2019
Biogasanlæg der bruger glycerin, fik i 2017 godkendt, at de kunne afsætte den afgassede gødning til økologiske bedrifter, s...
05.12.18
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.