Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 18-12-2016

Succes med Økologi 

Oprettet: 18-12-2009

Biproduktet DDGS fra ethanol produktion som proteinfoder

Sammendrag og konklusion:

Umiddelbart ser det ikke ud, at DDGS er et oplagt alternativ til erstatning af majsgluten eller andre højværdiproteinkilder i foder til fjerkræ. Det skyldes, at indholdet og fordøjeligheden af protein og aminosyrer i DDGS er meget svingende alt efter, hvilke råvarer der er brugt og hvilken proces der er anvendt. Indholdet af methionin er varierende, og er i de fleste undersøgelser under 2 pct. af råproteinet , og dermed under det kritiske niveau for, at det kan bruges som højværdiprotein. 

Det vurderes ikke at være realistisk, at det i Danmark eller de omkringliggende lande vil være bæredygtigt - hverken økonomisk eller økologisk - at bruge økologisk dyrket majs til ethanol fremstilling.

Biproduktet Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) fremkommer som et restprodukt ved ethanol produktion en baseret hovedsageligt på majs og hvede.

Flere rapporter har undersøgt, hvorvidt DDGS kan anvendes i foder til fjerkræ og svin som delvis erstatning af eksempelvis soja. I de fleste tilfælde kan DDGS indgå i foderet med over 10 pct. uden, det har negative konsekvenser for produktiviteten.

I tabel 1 nedenfor er der vist data for protein- og aminosyreindhold i DDGS. Som det fremgår af tabellen, er der en stor variation både i kemisk indhold og i fordøjeligheden af de enkelte aminosyrer.

Tabel 1. Protein og aminosyreindhold i DDGS i forskellige undersøgelser

 

Pct. af tørstof

Pct. af råprotein

Fordøjelighed, Pct. af DDGS

Reference

Råpro- tein

Fedt

Råfibre

Lysin

Meth- ionin

Cys- tein

Protein

Lysin

Meth- ionin

Cystein

Majsbiprodukter

Batal & Dale 2006

23,22

7,57

5,68

2,63

2,00

2,07

 

69,60

86,80

73,90

Shurson et al. 2004

27,15

9,52

7,92

2,79

1,80

 

 

58,16

65,37

 

Youssef et al. 2009

23,97

16,32

6,73

2,85

1,30

 

 

 

 

 

Biprodukter fra majs, hvede, sorghum, byg

Gady et al. 2007

31,80

12,00

10,70

2,75

1,92

1,92

84,50

62,50

86,50

64,10

Stein et al. 2006

24,40

 

 

2,87

2,24

2,54

 

 

 

 

Pahm et al. 2008

23,28

 

 

2,83

1,89

1,85

82,40

68,50

85,50

73,70

Spiehs et al. 2002.

26,85

9,69

7,82

3,17

2,05

 

 

 

 

 

Biprodukt af hvede

Gady et al. 2007

36,10

6,60

7,90

1,93

1,45

1,84

81,30

38,20

77,70

55,80

Majs kerner

Youssef et al. 2009

 

 

 

3,06

2,12

 

 

 

 

 

Der viser sig store kvalitetsforskelle i DDGS fra fabrik til fabrik. Ligeledes er der store forskelle alt efter hvilke råvarer, der er brugt og hvilken produktionsproces der er benyttet. Nedenfor er der i tabel 2 vist nogle af de faktorer, der har vist sig at have en indflydelse på kvaliteten af DDGS.

Tabel 2. Faktorer der påvirker kvaliteten af DDGS

Råvarer

Proces

Art, sort og kvalitet af majs, hvede, byg

Formaling, vandmængde, temperatur, fermentationstid

Dyrkningsforhold så som jordbund, gødningsniveau, vejret i dyrkningssæsonen

Restmængde i processen, gærkultur, nedkølingshastighed

Høst og opbevaring

Tørretemperatur, type af centrifuge og fordamper

Flere kilder peger på, at op til 15 pct. DDGS kan indgå i foderet til kyllinger uden nedgang i produktivitet, men ved 30 pct. DDGS i kyllingefoderet er der en markant dårligere foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse.

Hos slagtesvin peger undersøgelser på, at mere end 10 pct. DDGS i foderet medfører reduceret tilvækst. Ligesom olieindholdet i DDGS kan medføre forringet spækkvalitet hos slagtesvinene. Til drægtige søer kan der brugs op til 50 pct. i foderet uden negative effekter, hvorimod der kun bør være maksimalt 20 pct. i foderet til diegivende søer.

Artiklen er udarbejdet i projektet: ”Økologisk majs og hampeprotein som højværdiprotein til svin og fjerkræ”.

Projektet er i 2009 finansieret af midler fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Kilder:

Batal , A.B., & Dale, N.M. (2006). True Metabolizale Energy and Amino acid Digestibility of Distillers Dried Gra ins with Soluble. Journal of Applied Poultry research. 2006 15: 1 89 -93.

Cromwell, G.L., Herkelman , K.L. & Stahly , T.S. (1993) . Physical, Chemical and nutrial Characteristic of Distillers Dried Grains with Solubles for Chicks and Pigs. Journal of Animal Science. 1993. 71: 679 - 686.

Gady , C., Cozannet , P., Alleman , F., Geraert , P.A., Dalibaro , P. (2007). Improving the use of bioethanol by products in monogastric feeding. World Poultry Science Association, Proceedings of the 16th European Symposium on Poultry Nutrition, Strasbourg, France, 26 -30 August 2007. p 41 - 44.

Pahm , A.A., Pedersen, C., Hoehler , D., Stein, H.H. (2008). Factors effecting the variability in the ilial amino acid digestibility in corn distillers dried grain with solubles to growing pigs. Journal of Animal Science. 2008. 86: 9, 2180 - 2189.

Shourson , G., Spiehs , M., Whitney, M. (2004). The use of maize distiller's dried grain with solubles in pig diets. Pig News and Information. 2004. 25: 2, 75 83.

Spiehs , M.J., Whitney, M.H. & Shurson , G.C. (2002). Nutrient database for distiller's dried grain with solubles produced from new ethanol plants in Minnesota and South Dakota. Journal of Animal Science. 2002. 80: 2639 - 2645.

Stein, H.H., Gibson, M.L., Pedersen, C., Boresma , M.G. (2006). Amino acid energy digestibility in ten samples of distillers dried gra in with solubles fed to growing pigs. Journal of Animal Science. 2006. 84: 853 -860.

Yussef , A.W., El- Moniary , M.M., Abd El- Gawad , A.H. (2009). Evaluation of Distiller Dried Grain with Soluble (DDGSs) as Feedstuff in Poultry Diets. American- Euroasian J. Agric. & Environ. Sci., 2009. 5 (4): 540 - 544 .

Wang, Z., Cerrate , S., Coto , C., Yan, F. Waldrup , P.W. (2007). Use of constant or increasing levels of Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) in Broiler Diets. Journal of Poultry Science 2007. 6 (5): 501 – 507.

Wang, Z., Cerrate , S., Coto , C., Yan, F. Waldrup , P.W. (200 8 ). Evaluation of High Levels of Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS) in Broiler Diets. Journal of Poultry Science 2008. 7 (10): 990 – 996.

 

Sidst bekræftet: 07-12-2015 Oprettet: 18-12-2009 Revideret: 18-12-2009

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
28.01.20
Effekt af strategier mod rodukrudt
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universit...
19.12.19
Økologisk ukrudtsbekæmpelse af rodukrudt i foråret
Om foråret er det muligt at lave en effektiv opfølgning på mekanisk bekæmpelse af rodukrudt
19.12.19
Rodukrudtsbekæmpelse efter høst – vælg den rigtige strategi
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
19.12.19
Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19