Oprettet: 21-04-2020

Græsprotein er på vej til at blive en god forretning

Udviklingen af græsprotein fra græs og kløver er nået langt i Danmark. Nu gælder det om at forbedre business casen. Følg med i projekt Græs-prof, hvor virksomheder og universiteter arbejder sammen om at nå en række afgørende landvindinger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i Græs-prof.

Partnerskabet mellem virksomheder indenfor landbruget og forskningsinstitutioner sigter efter at gøre græsprotein til en god forretning i hele værdikæden.

Derfor går de 13 partnere efter: 

  • at finde de bedste græs- og kløversorter, som kan give det største udbytte af græsprotein,
  • at udvikle den mest optimale høstteknik, der sikrer en høj kvalitet af græsprotein, og som samtidig er skånsom for jorden og omkostningseffektiv, samt 
  • at optimere snitningen af græsset. Snitningen er det første vigtige trin i raffineringsprocessen og har stor betydning for et bioraffineringsanlægs kapacitet og ydeevne. 

Målet for projektet er at skaffe den konkrete viden og de tekniske løsninger, som landmænd og græsproteinanlæg skal bruge for at kunne producere græsprotein økonomisk og bæredygtigt.

Erik Fog, landskonsulent på SEGES og projektleder for Græs-prof.

De 13 partnere arbejder også målrettet på at udvinde tanniner af restprodukter fra fremstillingen af græsprotein.

Tanniner kan mindske infektioner med indvoldsorm i husdyr, og produktionen af et tanninholdigt fodertilskud vil gavne den samlede økonomi i fremstillingen af græsprotein.

Endelig vil partnerne dokumentere miljø- og klimaaftryk for både græsprotein og foderblandinger med græsprotein efter en ny fælleseuropæisk standard.

PEF-dokumentationen, som den nye standard hedder, forventes at give de foderstoffirmaer, som vil handle med græsproteinfoder, en salgsfordel på det europæiske marked. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i Græs-prof.

 

Sidst bekræftet: 21-04-2020 Oprettet: 21-04-2020 Revideret: 21-04-2020

Kontakt

Landskonsulent

Erik Fog

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi Innovation