Oprettet: 28-10-2015
Revideret: 18-09-2018

Inspirationshæfte med spændende viden om økologiske hestebønner

Skrevet af: Linda Rosager Duve

SEGES Økologi har udarbejdet et hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.

Formålet med hæftet er at give inspiration og viden til landmænd, firmaer og andre med en interesse for danske proteinafgrøder. Hæftet omhandler primært hestebønner, da hestebønner har vist sig at være en meget succesfuld afgrøde i det økologiske sædskifte, og samtidig en god proteinafgrøde til fodring af de danske husdyr. 

Du kan se hæftet her. Du kan også bestille hæftet ved at sende en mail til Tove Mariegaard Pedersen, tmp@seges.dk

Hestebønners gode egenskab i sædskiftet

Hestebønner har et højt kvælstofudbytte, og de kan derfor være med til at sikre en tilstrækkelig forsyning med kvælstof i sædskiftet på de økologiske bedrifter. Behovet for hestebønner eller andre bælgplanter er størst på planteavls-, svine- og fjerkræbedrifter, hvor der ikke er meget kløvergræs i sædskiftet. 

Hestebønner – et godt foder til kvæg, svin og fjerkræ

Hestebønner har et højt indhold af både protein og stivelse, og for malkekvæg kan hestebønner fuldt ud erstatte importeret soja eller raps som proteinkilde.  Til gengæld er fedtindholdet i hestebønner lavt, og det er derfor nødvendigt at supplere med f.eks. havre. Nye forsøg viser, at toasning er en unødvendig omkostning ved opfodring til malkekøer.

Ubehandlede hestebønner kan indgå som proteinkilde i foder til svin i vækst og æglæggende høner. I modsætning til malkekvæg er der dog en øvre grænse for, hvor stor en procentdel af det samlede foder, som hestebønnerne kan udgøre.  

Gode dyrkningsråd

I det nye hæfte beskrives også fem dyrkningsregler, som kan være afgørende for om dyrkningen af hestebønner bliver en succes.  

Helt overordnet set er det vigtigt at:

  1. vælge de bedst egnede marker
  2. overveje sortsvalget nøje
  3. så 45–50 planter pr. m2
  4. så tidligt og dybt
  5. hjælpe bestøvningen på vej med bier eller humlebier


Hæftet er produceret i projektet ØkoProtein og samler masser af vigtig viden.
Foto: SEGES Økologi.

 

 

Sidst bekræftet: 18-09-2018 Oprettet: 28-10-2015 Revideret: 18-09-2018

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
OrganicXseeds er den ny økologiske frødatabase pr. 1. januar 2020
Med nyt login og vigtige ændringer i dispensationspraksis og inddeling i nye sortsgrupper.
13.01.20
Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af ikke-økologisk udsæd
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internation...
02.01.20
Økologiske observationsparceller
I efteråret 2018 blev der i samarbejde med Tystoftefonden etableret observationsparceller i vintersædsarter-ne triticale, v...
25.11.19
Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.