Feedback Form

  

Oprettet: 18-12-2009

Quinoa

I projektet ”Økologisk majs og hampeprotein til svin og fjerkræ” er der fokus på at igangsætte produktion af økologiske fodermidler med højt indhold af methionin.

Primært er der fokus på majs og hamp, men andre fodermidler er også velkomne som bidragydere til de enmavede dyrs aminosyreforsyning. Quinoa er en af mulighederne.

Fordele ved quinoa:

  • Højt indhold af både lysin (6-7 pct. af råproteinet ) og methionin indhold (3 -3,5 pct. af råproteinet).
  • Indhold af råprotein, cirka 16 pct. i de dansk dyrkede sorter.

 Ulemper ved quinoa:

  • Usikre og svingende udbytter. I gennemsnit forventes det at være ca. 2000 kg/ha med de danske sorter, men er svingende, og varierer fra 1000 til 3000 kg pr. ha.
  • Quinoa skal have forholdsvis meget gødning for at give udbytter af betydning. Det vil sige 80-120 kg N/ha, i form af økologisk husdyrgødning.
  • Følsom overfor en våd og kold periode efter såning. I en sådan periode kan spirerne angribes af jordbårne svampe såsom Fusarium sp.
  • Såbedet bør være fri for ukrudt ved tidspunktet for såning.
  • Sen høst i september, hvor vejret kan være ustabilt.

For øvrige detaljer kan der henvises til den økologiske dyrkningsvejledning for quinoa, der ligger på Landbrugsinfo.

Projektet er i 2009 finansieret af midler fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Sidst bekræftet: 18-12-2009 Oprettet: 18-12-2009 Revideret: 18-12-2009

Kontakt

chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19
Økologisk bekæmpelse af rodukrudt i foråret
Det er nu du skal lave din opfølgning på rodukrudtsbekæmpelse.
14.03.19
Dansk økologisk dyrket soja - en mulighed
Sojabønner kan dyrkes til modenhed under danske forhold. Udbyttet er dog stadig noget under det, der ses under de sydligere...
10.03.18
Økologisk hamp i fremmarch
Der er kommet fornyet fokus på dyrkning af økologisk hamp som landbrugsafgrøde.
07.10.16
Vinter- og vårhvedesorters modtagelighed for gulrust
Der er fundet en ny smitterace af gulrust i hvede. Der kan derfor blive tale om justeringer af sorternes modtagelighed for ...
09.09.16