Oprettet: 23-02-2010

Amaranth, er det en mulighed som højværdiprotein til økologiske husdyr?

Der er tilsyneladende kun få sorter af amaranth, der har det indhold af methionin, der efterspørges til afbalancering af foder til økologiske smågrise og fjerkræ.


Sammenholdt med et råproteinindhold på omkring 15 pct. gør det svært at bruge amaranth til at hæve foderets indhold af methionin. Desuden er der få dyrkningserfaringer med amaranth under danske forhold. Udbytterne i Syd -og Mellemamerika er normalt cirka 1500 kg pr. ha.

Samlet vurderes det, at der stadig mangler en del selektionsarbejde for at finde sorter, der kan give stabile udbytter over 2500 kg pr. ha, samt har et indhold af methionin på over 2 pct. af råproteinet.

Amaranth er en gammel kulturplante fra Syd- og Mellemamerika, der har rødder flere tusinde år tilbage i tiden.

Der har de seneste år været fornyet interesse for planten, da den kan dyrkes i et mere tørt klima, end der normalt er egent til dyrkning af eksempelvis korn og majs. Desuden taler det til amaranths fordel, at den har et højere proteinindhold, end det der normalt findes i korn. Desuden er aminosyrer sammensætningen i amaranth bedre balanceret både til human ernæring og som foder til husdyr.

I den humane ernæring har det også i flere sammenhænge stor betydning, at frøene ikke indeholder gluten og derfor kan indgå i glutenfri diæt.

Ved optimering af foder til økologiske smågrise og fjerkræ er det manglen på de svovlholdige aminosyrer, især methionin, der volder problemer, når der kun må anvendes økologiske fodermidler. Der er derfor blandt økologer og i foderstofbranchen stor interesse for at finde afgrøder, hvor methionin udgør mere end 2 pct. af råproteinet.

Indhold af protein og aminosyrer

For at få et overblik over hvorledes amaranth opfylder de ønsker om især udbyttet, protein og aminosyren methionin er der lavet en lille litteratur undersøgelse på grundlag af internationale artikler (tabel 1).

Tabel 1. Udbytte, råprotein- og methioninindhold af amaranth

Kilde

Indhold af methionin, pct. af råprotein

Udbytte, kg/ha

Råprotein, pct.

Antal sorter der er analyseret

Pisariskova et al. 2005a

2,2

 

13,5

5

Thanapornpoopong et al. 2008

1,5

 

 

2

Pisariskova et al. 2005b

1,1

 

16

 

Rosa et al. 2009

 

14 -1500

 

 

Som det fremgår af tabel 1, ligger de typiske udbytter omkring 1500 kg/ha, men udbytter på omkring 2000 kg er også fundet i danske forsøg. Indholdet af råprotein ligger i intervallet 14 - til 16 pct. af frøene. Det er markant højere, end det der typisk findes i kornarterne, men stadig langt under de 25 – 35 pct., der typisk er i de proteinbælgplanter, der normalt bruges i foder til husdyr.

For at lave en velafbalanceret foder til smågrise og fjerkræ kræves der, som nævnt ovenfor, en proteinkilde, hvor methionin udgør mere end 2 pct. af råproteinet. Som det fremgår af tabel 1, er der stor variation i indholdet af denne aminosyre, og kun i en af rapporterne var indholdet i gennemsnit over dette niveau. Af de fem sorter der er analyseret i denne rapport varierer indholdet af methionin mellem 1,7 og 2,3 pct. af råproteinet. Det kunne dermed tyde på, at der er sorter, der kan opfylde minimumskravet til indholdet af denne aminosyre.

Konklusion

Som nævnt indledningsvis er amaranth en plante, der fortrinsvis har været dyrket i Syd og Mellemamerika, og der er kun få dyrkningserfaringer under danske eller lignende dyrkningsforhold. Der er forsøgsvis dyrket amaranth ved DJF, Århus Universitet med udbytter på op til 2000 kg pr. ha.

Selv med et højt udbytte på 2000 kg pr. ha og et indhold af methionin på over 2 pct. af råproteinet, vurderes det at være meget bekosteligt at få afbalanceret foderet til smågrise og fjerkræ med amaranth. Idet proteinindholdet er forholdsvis lavt i forhold til de proteinkilder, som amaranth skal erstatte. Alternativt skal amaranth erstatte kornprodukter i fodersammensætningen, eller der skal ske en opkoncentration af proteinet i amaranth, men også disse muligheder vurderes at være økonomiske urealistiske.

Artiklen er udarbejdet i projektet "Økologisk majs og hampefø som højværdiproteinkilde til svin og fjerkræ" med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.

Kilder

Rosa, A., Fomsgaard, I., Laursen, B., Mortensen, A., Olvera-Martinez, L., Silva-Sanchez, C.,

Mendoza-Herrera, A., Gonzalez-Castaneda, J., De Leon- Rodriguez, A. Amaranth

(Amamranthus hypochondriacus) as an alternative crop for sustainable food production:

Phenolic acids and flaonoids with potential impact on its nutraceutical quality. J. of cereal Sci. 49 (2009) 117 – 121.

Pisarikova, B., Kracmar, S. & Herzig, I. Amino acid contents and biological value of protein in various amaranth species. Czch J. Anim. Sci., 50, 2005a (4): 169 -174.

Pisarikova, B., Zraly, Z., Kracmar, S., Trckova, M. & Herzig, I. Nutrional value of amaranth (genus Amaranthus L) grain in diets for broiler chickens. Czch J. Anim. Sci., 50, 2005b (12): 568 – 573.

Thanapornpoonpong, S., Vearasilp, S., Pawelzik, E. & Gorinstein, S. Influsence of various nitrogen application and amino acid profiles of amaranth and quinoa. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 111464 – 11470.

 

Sidst bekræftet: 20-02-2012 Oprettet: 23-02-2010 Revideret: 23-02-2010

Kontakt

Chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
28.01.20
Effekt af strategier mod rodukrudt
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universit...
19.12.19
Økologisk ukrudtsbekæmpelse af rodukrudt i foråret
Om foråret er det muligt at lave en effektiv opfølgning på mekanisk bekæmpelse af rodukrudt
19.12.19
Rodukrudtsbekæmpelse efter høst – vælg den rigtige strategi
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
19.12.19
Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19