Succes med Økologi 

Oprettet: 18-12-2009

Sesamfrø som proteinkilde til økologiske husdyr

Sesamfrø kan være et interessant alternativ til andre proteinkilder i foder til økologiske husdyr. Den største barriere syntes at være prisen, og at sesamkagen efter endt oliepresning tilsyneladende ikke er en normal handelsvare.

 

Sesam ( Sesamum indicum ) er en enårig plante med opret vækst, der bliver 90 -120 cm høj. Sesam dyrkes flere steder i verden og de frø, der bliver importeret til Danmark kommer hovedsageligt fra Indien, Sydamerika samt enkelte partier fra Afrika.

Så vidt det vides er der ikke sorter, der med succes kan dyrkes under de klimatiske betingelser, der findes i Europa.

Tabel 1. Typisk indhold i sesamfrø

Næringsindhold pr. 100 g

Energi

2432 kJ

Protein

18 g

Methionin, pct. af protein

2,74

Kulhydrater

18 g

Fedt

53 g

Sesam har, som det fremgår af tabel 1, et forholdsvis højt indhold af olie, der har en kvalitet, der kan sammenlignes med olivenolie.

Ved anvendelse i foder vil det være sesamkage, der vil have størst interesse, idet proteinindholdet her forventes at være så højt, at det kan erstatte andre proteinkilder. Indholdet af methionin er relativt højt, hvorfor sesam grundlæggende bør betragtes som en interessant proteinkilde.

Det er endnu ikke lykkes at finde oplysninger om sesamkage mht. til priser og kvalitet.

Der er få rapporter om tilbagetrækning af sesamfrø fra detailhandlen pga. forekomsten af salmonella, men det anses ikke generelt for værende et problem.

Artiklen er udarbejdet i projektet ”Økologisk majs og hampeprotein til svin og fjerkræ”.

Projektet er i 2009 finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.     

Sidst bekræftet: 17-01-2020 Oprettet: 18-12-2009 Revideret: 18-12-2009

Kontakt

Chefkonsulent

Sven Hermansen

Økologi Innovation


Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Lars Egelund Olsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Fytase i korn og dets betydning ved fodring af svin og fjerkræ
Fytase er et naturligt forekommende enzym i korn og den største fytaseaktivitet findes i rug og den mindste i havre.
28.01.20
Effekt af strategier mod rodukrudt
Forskellige strategier med mekanisk bekæmpelse i kombination med efterafgrøder er gennemført i for-søg ved Aarhus Universit...
19.12.19
Økologisk ukrudtsbekæmpelse af rodukrudt i foråret
Om foråret er det muligt at lave en effektiv opfølgning på mekanisk bekæmpelse af rodukrudt
19.12.19
Rodukrudtsbekæmpelse efter høst – vælg den rigtige strategi
Gennemgå dine marker i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
19.12.19
Gulrust i økologisk vinterhvede
Der er kraftige angreb af gulrust i vinterhvede. I de modtagelige sorter Benchmark og Kalmar kan udbyttetabet blive op til ...
07.06.19