Oprettet: 29-02-2016

Deltagere i projektet ØkoProtein

Aktører, som indgår i ØkoProtein, der er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

 

 

SEGES Økologi

   
     
    Jette Riis
Specialkonsulent, teamleder
8740 6653 / 2171 7721
jtr@seges.dk

Projektleder

samt aktion og syntese

     
   

Inger Bertelsen
Chefkonsulent
8740 5453 / 4034 2171
inb@seges.dk

Markdemonstrationer

     
 

  Lars Egelund Olsen
Konsulent
8740 5213
leo@seges.dk

Forarbejdning af foderemner

    Kirstine F. Jørgensen

Specialkonsulent
8740 5242
kfj@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, kvæg

   

Tove Serup
Specialkonsulent
8740 5364 / 2124 2611
tos@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, svin

     
    Niels Finn Johansen
Konsulent
8740 5372 / 2171 7768

nfj@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, fjerkræ

     
 

Agro Korn A/S

   
     
    Marianne H. Madsen

Produktchef
2542 3085
mhm@agrokorn.dk

Forarbejdning af foderemner

     
 

Fermentationexperts

   
     
    Jens H. Legarth

Adm. direktør
2334 9334
jel@fermentationexperts.com

Forarbejdning af foderemner

     
 

Naturmælk

   
     
    Leif Friis Jørgensen

Mejerichef
leif@naturmaelk.dk 

Ostekvalitet

     

 Mælkeproducenter
 der leverer naturmælk

   
   

Laust Stenger
Landmand
3070 5402
lauststinne@hotmail.com

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
    Lars J. Madsen

Landmand
2120 4233
ljm@mail.tele.dk

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
    Torben Ellegaard

Landmand
2078 1702
t.ellegaard@hotmail.com

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
 

Axel Månsson A/S

   
    Axel Månsson

Adm. direktør
axel@maanssons.dk

Fodringsdemonstration i egen besætning med æglæggende høns

     

Aarhus Universitet
Institut for husdyrvidenskab

   
    Sanna Steenfeldt

Seniorforsker
8715 8074
sanna.steenfeldt@agrsci.dk

Fodringsforsøg med æglæggende høns

  

Sidst bekræftet: 21-02-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 29-02-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

11.06.2020: Sådan øger du jordens frugtbarhed
Webinar: Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord, og hvilke tiltag der skal til for at øge jordf...
26.05.20
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
OrganicXseeds er den ny økologiske frødatabase pr. 1. januar 2020
Med nyt login og vigtige ændringer i dispensationspraksis og inddeling i nye sortsgrupper.
13.01.20
Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af ikke-økologisk udsæd
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internation...
02.01.20
Økologiske observationsparceller
I efteråret 2018 blev der i samarbejde med Tystoftefonden etableret observationsparceller i vintersædsarterne triticale, vi...
25.11.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.