Feedback Form

  

Oprettet: 29-02-2016

Deltagere i projektet ØkoProtein

Aktører, som indgår i ØkoProtein, der er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.

 

 

SEGES Økologi

   
     
    Jette Riis
Specialkonsulent, teamleder
8740 6653 / 2171 7721
jtr@seges.dk

Projektleder

samt aktion og syntese

     
   

Inger Bertelsen
Chefkonsulent
8740 5453 / 4034 2171
inb@seges.dk

Markdemonstrationer

     
 

  Lars Egelund Olsen
Konsulent
8740 5213
leo@seges.dk

Forarbejdning af foderemner

    Kirstine F. Jørgensen

Specialkonsulent
8740 5242
kfj@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, kvæg

   

Tove Serup
Specialkonsulent
8740 5364 / 2124 2611
tos@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, svin

     
    Niels Finn Johansen
Konsulent
8740 5372 / 2171 7768

nfj@seges.dk

Fodringsdemonstrationer, fjerkræ

     
 

Agro Korn A/S

   
     
    Marianne H. Madsen

Produktchef
2542 3085
mhm@agrokorn.dk

Forarbejdning af foderemner

     
 

Fermentationexperts

   
     
    Jens H. Legarth

Adm. direktør
2334 9334
jel@fermentationexperts.com

Forarbejdning af foderemner

     
 

Naturmælk

   
     
    Leif Friis Jørgensen

Mejerichef
leif@naturmaelk.dk 

Ostekvalitet

     

 Mælkeproducenter
 der leverer naturmælk

   
   

Laust Stenger
Landmand
3070 5402
lauststinne@hotmail.com

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
    Lars J. Madsen

Landmand
2120 4233
ljm@mail.tele.dk

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
    Torben Ellegaard

Landmand
2078 1702
t.ellegaard@hotmail.com

Fodringsdemonstration i egen malkekvægsbesætning

     
 

Axel Månsson A/S

   
    Axel Månsson

Adm. direktør
axel@maanssons.dk

Fodringsdemonstration i egen besætning med æglæggende høns

     

Aarhus Universitet
Institut for husdyrvidenskab

   
    Sanna Steenfeldt

Seniorforsker
8715 8074
sanna.steenfeldt@agrsci.dk

Fodringsforsøg med æglæggende høns

  

Sidst bekræftet: 21-02-2019 Oprettet: 29-02-2016 Revideret: 29-02-2016

Forfatter

Økologi
Specialkonsulent

Tove Mariegaard Pedersen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Dyrkningsvejledning vinterbyg
Dyrkningsvejledning til økologisk vinterbyg
04.10.19
Vinterhvedesorter med brødkvalitet i Den Økologiske Frødatabase
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2020. Flere sorter har brødkvalitet.
10.09.19
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19
Prioritering af økologisk vårsæd og bælgsæd ved forårssåning
Ved forårets markarbejde er det vigtigt med en fornuftig prioritering af den rækkefølge afgrøderne sås.
09.04.19
Ny praksis for dispensationer til brug af ikke-økologiske læggekartofler i økologisk produktion med virkning fra 15. marts 2019
Efter 15. marts vil det som udgangspunkt ikke være muligt at opnå dispensation til brug af ikke-økologiske læggekartofler.
13.03.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.