Af samme forfatter
Webinar: Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord, og hvilke tiltag der skal til for at øge jordfrugtbarheden.
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i 2020, og en ny praksis, der fra 2021 vil begrænse mulighederne for at søge dispensation til brug af ikke økologisk læggemateriale
Med nyt login og vigtige ændringer i dispensationspraksis og inddeling i nye sortsgrupper.
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen har valgt at gå med i den internationale OrganicXseed database.
I efteråret 2018 blev der i samarbejde med Tystoftefonden etableret observationsparceller i vintersædsarterne triticale, vinterbyg og vinterrug på to økologiske lokaliteter, og i vinterhvede på tre økologiske lokaliteter
Vinterbyg er ikke udbredt i økologisk jordbrug, men arealet har de seneste år været stigende og der er mindst tre gode grunde til, at det kan være interessant at dyrke vinterbyg.
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2020. Flere sorter har brødkvalitet.
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
SEGES Økologi har udarbejdet et hæfte om dyrkning, forarbejdning, fodring og handel med danske proteinafgrøder – og især hestebønner.
Med tre nye værktøjer er det nu muligt at foretage en visuel vurdering af kløverandelen i afgræsningsmarker og i slætmarker.
Få gode råd om vårsået byg, havre, hestebønne og lupin.
ØkoProtein er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Artikler fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Videoer fra projekt ØkoProtein, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Aktører, som indgår i ØkoProtein, der er et fireårigt projekt, som baner vejen for, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk og GMO-frit proteinfoder.
Formålet med ØkoProtein er, at de danske økologiske husdyr kan fodres med dansk økologisk proteinfoder. Produktionen af proteinafgrøder i Danmark er i dag lille og importen af udenlandsk soja er stor.
De vigtigste forudsætninger for at kunne dyrke vårhvede til konsum er valg af sort og forfrugt. Dyrkning på øget rækkeafstand og gødskning kommer i anden række, hvis forfrugten er i orden.