Oprettet: 06-06-2016

Faktaark: Økologiregler om naturpleje

Naturpleje med øko-dyr på øko-arealer adskiller sig ikke fra de generelle regler for dyrehold på naturarealer.

Når der opstår problemer, er det, fordi der er en blanding af økologiske og ikke-økologiske dyr – en blanding af økologiske og ikke-økologiske arealer – eller begge dele. I de tilfælde er der stor risiko for at komme i klemme, fordi økologireglerne omfatter en række krav og betingelser til at adskille den økologiske produktion fra den konventionelle.

Læs faktaarket og lær mere om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Sidst bekræftet: 06-06-2019 Oprettet: 06-06-2016 Revideret: 06-06-2016

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Skærpet praksis for dispensationer til ikke-økologiske læggekartofler - frist 1. marts 2020
Landbrugsstyrelsen indfører en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til ikke-økologisk læggemateriale til kartofler i ...
24.02.20
Økologisk Arealtilskud – kvælstoftillægget kan opsiges mod tilbagebetaling
Hvis du ikke længere ønsker tillægget (tilsagnstype 37), kan det opsiges, men der er krav om tilbagebetaling. Basistilsagne...
13.02.20
Ny frist for at søge tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs for bedrifter på dispensationslisten
Landbrugsstyrelsen udskyder igen fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar 2020. Det bliver muligt at søge i et særli...
04.02.20
Økologierklæringen gælder altid indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny
Landbrugsstyrelsen sender hvert år en økologierklæring ud til alle autoriserede økologiske bedrifter i Tast selv-service me...
31.01.20

Læs også