Feedback Form

  

Oprettet: 06-06-2016

Faktaark: Økologiregler om naturpleje

Naturpleje med øko-dyr på øko-arealer adskiller sig ikke fra de generelle regler for dyrehold på naturarealer.

Når der opstår problemer, er det, fordi der er en blanding af økologiske og ikke-økologiske dyr – en blanding af økologiske og ikke-økologiske arealer – eller begge dele. I de tilfælde er der stor risiko for at komme i klemme, fordi økologireglerne omfatter en række krav og betingelser til at adskille den økologiske produktion fra den konventionelle.

Læs faktaarket og lær mere om, hvad det er vigtigt at være opmærksom på.

Sidst bekræftet: 06-06-2019 Oprettet: 06-06-2016 Revideret: 06-06-2016

Forfatter

Økologi
Landskonsulent

Birgit Ingvorsen

Økologi Innovation


Af samme forfatter

Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Normtal for øko-grise medfører krav om et større harmoniareal
- I de fleste tilfælde bliver kravene dog mere lempelige end de normtal, der blev sendt ud sidste år – og udsat til i år.
10.09.19
Salmonella Dublin - anmeldelse af sanering i økologiske kvægbesætninger
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra køer lige efter kælvning, indtil 12 måneder efter salmonel...
03.09.19
Paratuberkulose - anmeldelse af sanering i økologiske kvægbesætninger
Økologiske kvægbedrifter kan få tilladelse til at tage kalve fra højrisikodyr lige efter kælvning, så længe de er tilmeldt ...
03.09.19
Økologiske frø til efterafgrøder og grøngødning
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hv...
14.08.19

Læs også